Sevetuna.se

Bostorp, Tuna socken

Övrig bebyggelse


Bolund

Torp och backstuga. Bebott mellan 1801 och 1905. Från omkring 1805 fanns två stugor i Bolund. I början kallas båda backstugor, senare kallas den ena torp och den andra backstuga. Husen är rivna. Låg 1,5 km SV om byn.

Ektorp

(Bostorp 1:12)

F.d. banvaktstuga vid Hultsfred-Västerviks järnväg. Troligen byggd 1880? Ombyggd 1956.

Högalid 1

(Bostorp 1:8)

Förste boende var sannolikt förre husaren Nils Johan Krantz med familj som flyttade till området 1888.

Högalid 2

(Bostorp 1:9)

F.d. affär. Förste boende var sannolikt handlanden Karl Oskar Larsson med familj som flyttade till området 1897.

Högalid 3

(Bostorp 1:10)

Förste boende var sannolikt handlanden Samuel August Jonsson med familj som flyttade hit 1884.

Rosenberg

Backstuga. Enligt ett kontrakt daterat i mars 1863 upplät markägaren en jordplan i den så kallade ekängen till Jonas Persson och hans hustru Anna Katarina Isaksdotter att där uppföra sig ett boningshus. Bebott från mitten av 1860-talet till 1871. Kallades med öknamn Ramleberg. Huset är rivet.

en villa

(Bostorp 1:13)
Gamla huset Nya huset

Villa byggd 1979-80, förstörd vid brand 2012. Nytt hus uppfört omkring 2013.

 

« Föregående Nästa »