Sevetuna.se

Mantalslängd Djursdala socken 1652

Sevede härad, Kalmar län. Upprättad av Ericus L. Vinnerstadius 20 februari 1652.

Namn och hemman Man Hust Son Dtr Måg Sonhust Dr Piga Inh
Peer i Marstadh 1 1   1 1        
Nilss i Hallersshrum 1 1              
Jönss i Marstadh 1 1              
Månss i Börkessness 1   1            
Anderss i Snokeboo 1   1            
Gudmund Torsson i Flaka 1 1              
Sune(?) i N. Flaka 1 1              
Oloff i Skenningee 1 1              
Oloff i Gransseboo 1 1   1          
Larss i Torebodh 1 1              
Peer Andersson i Same gård Soldat 1                
Nilss i Ingeboo 1 1              
Jönss i S. gård soldat 1                
Jon i Höghult 1                
Anderss i Marstadh 1 1              
Erik i Klåketårph 1 1              
Jönss i Lillewij 1 1              
Claus i Marstadh 1 1              
Jon i Hallerssrum 1     1          
Oloff i Flaka       1