Sevetuna.se

Mantalslängd Hallingebergs socken 1740

Södra Tjusts härad, Kalmar län. Upprättad 13 november 1739.

Hemman Nr Rökar     Mantal Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh m Inh h Summa Annotation
Anledebo   1 Nils Torsson   1/8 1 1             2  
      dr. Daniel 17 år             1       1  
Ankarsrum Säterij     W. Fr. Cederflycht   1                 0 des man skrif. i Giötheborg
      2 st. Pigor                     0  
Udden     Lars Andersson     1 1             2 rå och rör
Axhult     Hans Larsson     1 1             2
Brotorp   1 Jon Larsson 1/8 1/2 1 1             2  
    1 Johan Larsson 1/8   1 1             2  
      dr. Jöns 24 år             1       1  
    1 Nils Johansson 1/4   1 1   1         3  
      S:n Anders 23 år         1           1  
Bondetorp   1 under Rispetorp   1/4                 0  
Börghult   1 Måns Lind 1/4 1/2 1 1       1     3  
    1 Swen Rusell 1/4   1 1       1     3  
      Olof Larsson       1             1 Ryttare
Ryttaretorpet   1 Swen Spaak     1 1             2  
Boda   1 Pär Joensson 1/4 1 1 1   1         3  
      S:n Carl 16 år         1           1  
    1 Johan Månsson 1/4   1 1             2  
      dr. Pär 19 år             1       1  
    1 Nils Andersson 1/4   1 1       1     3  
    1 Johan Nilsson 1/4   1 1             2  
Bashult   1 Per Olofsson   1/4 1 1             2  
      dr. Anders 20 år             1       1  
Camartorpet   1 Johan Ericksson   1/8 1               1  
Dröpstad   1 Magnus Lom 1/2 1 1 1       1     3  
      dr. Johan 23 år             1       1  
    1 Mad. Krutmejer 1/2     1             1  
      dr. Erick 20 år             1       1  
Pluggebo     Jonas Wiman                     0 Ryttare
Lerbäcken     öde                     0  
Dynestad   1 Bengt Larsson 1/3 1 1 1             2  
      S:n Måns 24 år         1           1  
      d:o Lars 16 år         1           1  
    1 Pär Pärsson 1/3   1         1     2  
      dr. Östen 18 år             1       1  
    1 Erick Andersson 1/3   1 1   1         3  
      S:n Pär 18 år         1           1  
      Adam Hultman       1             1 Soldat
Redahl   1 Johan Gudmundsson     1 1             2 Fr. Torp
Elmersrum 1 1 Jonas Hansson 1/4 1 1 1             2  
    1 Jöns Pärsson 1/4   1 1             2  
    1 Simon Swensson 1/2   1 1             2  
      Nils Elm                     0 Ryttare
Råbåcketorpet     öde                     0  
Ibidem 2 1 Swen Lenartsson 1/4 1/2 1 1             2  
    1 Nils Joensson 1/4   1 1   1         3  
      S:n Johan 17 år         1           1  
Ibidem 3 1 Anders Olofsson 1/4 1/2 1 1             2  
    1 Jonas Joensson 1/4   1 1   1         3  
      Måns Asp       1             1 ord. Båtz.
Fiskesätter   1 Olof Nilsson 1/2 1 1 1       1     3  
      dr. Johan 22 år             1       1  
      d:o Nils 20 år             1       1  
    1 Swen Nilsson 1/4   1 1             2  
    1 Pär Nilsson 1/4   1 1             2  
      Mikael Aspelöf                     0 fördubl.
Diupedahl   1 Nils Joensson     1 1             2 Fr. Torp
Greby 1 1 Åhnen Mattsson 1/2 1 1 1       1     3  
      dr. Swen 19 år             1       1  
    1 Christopher Tranæus(?) 1/2   1 1       1     3  
      dr. Lars 24 år             1       1  
Bergebo     Zachris Dahlström       1   1         2 Ryttare
Ibidem 2 1 Swen Hiort   1/4 1 1   1         3  
Granebo   1 Olof Mattsson   1/8 1 1             2  
Hulthorfwa   1 Gabriel Lohm 1/2 1 1 1       1     3  
      dr. Gabriel 22 år             1       1  
    1 Clas Nilsson 1/2   1 1       1     3  
      Daniel Hallgren       1             1 Ryttare
Kärrebo     Erick Börgesson     1               1 Bstuga
Hunsala   1 Jöns Joensson 1/4 1 1 1   1         3  
    1 Swen Danielsson 1/4   1 1             2  
    1 Anders Jacobsson 1/4   1 1       1     3  
      S:n Pär 15 år         1           1  
    1 Nils Nilsson 1/4   1 1             2  
    1 Samuel Samuelsson     1 1             2  
Borenholm     Anders Månsson                     0 fördubl.
Hallingeberg 1 1 Enkan Karin 1/4 1/2   1             1  
    1 Nils Knutsson     1 1       1     3 half. Bonde
    1 Nils Johansson 1/4   1 1       1     3  
Ibidem 2 1 Enkan Maria 1/4 1/2   1       1     2  
      dr. Johan 20 år             1       1  
      S:n Gabriel 16 år         1           1  
    1 Pär Elieson 1/4   1 1             2  
Eskebäcken     Daniel Bergman       1             1 Ryttare
Ibidem 3 1 Måns Hansson   1/4 1 1             2  
Hallingeberg Prästeg.     H:r Samuel Reuserus   1 1 1   1   2     5 Pastor
      S:n Zackris 21 år         1           1  
      Daniel Andersson     1 1       1     3 Organist
Miölenäs     Joh. Rising utfattig                     0 C:o Torp
Kiälltorp   1 Måns Andersson     1 1             2
Solberget     öde                     0
Hult 1 1 Nils Ericksson 1/8 1/4 1 1             2  
      S:n Pär 18 år         1           1  
    1 Pär Håkansson 1/8   1 1             2  
Ibidem 2 1 Nils Larsson   1/2 1 1   1         3  
      S:n Nils 17 år         1           1  
    1 Johan Nilsson     1 1             2 half. Bönder
    1 Lars Nilsson     1 1             2
      Aron Berg       1             1 Ryttare
Nybygget     öde                     0  
Hiortstad 
Ibidem
1
2
1 Joh. G. Hultsberg 1/4 1/2 1 1       1     3  
      dr. Nils 21 år             1       1  
    1 Hindrick Bengtsson 1/4   1 1       1     3  
      S:n Anders 20 år         1           1  
      Nils Risholm       1             1 Ryttare
Hiortstadtorp en utjord         1/8                 0  
Hummelstad   1 Pär Månsson 3/10 1 1 1             2  
      dr. Daniel 16 år             1       1  
    1 Nils Eskelsson 3/10   1 1             2  
      Måns Eskelsson                 1   1  
    1 Johan Joensson 2/5   1               1  
      des Moder                   1 1  
      Zachris Halgren       1             1 Soldat
Hatterbo   1 Swen Bengtsson   1/4 1 1             2  
      S:n Johan 16 år         1           1  
Humpan   1 Arfwed Olofsson   1/4 1 1       1     3  
Kiälckestad   1 Lars Jonsson 1/2 1 1         1     2  
      dr. Lars 16 år             1       1  
    1 Anders Pärsson 1/4   1 1             2  
    1 Erick Joensson 1/4   1 1             2  
      Hans Lustig                     0 fördubl.
Kiltebo   1 Johan Isaaksson   1/8 1 1             2  
    1 Anders Johansson     1 1       1     3  
Krafsnääs   1 Philip Swensson   1/8 1 1       1     3  
      dr. Pär 15 år             1       1  
Kantsiömåla   1 Nils Olofsson   1/8 1 1       1     3  
Lärbo   1 Pär Danielsson 1/4 1/2 1 1             2  
    1 Nils Johansson 1/4   1 1             2  
Läppebo   1 Olof Larsson   1/4 1 1       1     3  
Miöltorp   1 Enkan Elisabet 1/3 1   1   1         2  
      S:n Pär 22 år         1           1  
      dr. Anders 20 år             1       1  
    1 Enkan Maria 1/3     1   1         2  
      S:n Johan 21 år         1           1  
    1 Swen Olofsson 1/3   1 1   1         3  
      dr. Swen 18 år             1       1  
      Suen Möller       1             1 Ryttare
Nagelstad 1 1 Pär Johansson 1/4 1/2 1 1             2  
    1 Johan Nilsson 1/4   1 1             2  
      S:n Joen 19 år         1           1  
Ibidem 2 1 Jöns Pärsson 1/4 1/2 1 1   1         3  
    1 Anders Joensson 1/4   1 1             2  
Oxebo     Pär Ingesson 2/3 1 1 1       1     3 Nämbde
      S:n Jonas 20 år         1           1  
    1 Pär Danielsson 1/3   1 1             2  
      Nils Dubbel                     0 ord. Båtz.
Ramnegiärde   1 Samuel Eliesson   1/2 1 1             2  
Gåsekullen   1 Johan Ingesson     1               1 C:o Torp
Getterum     Måns utfattig                     0
Rispetorp   1 W. H:r C.G. Glatstein 1/4 1/2                 0 afsk. Ryttm.
      dr. Anders 16 år                     0  
      En Piga                     0  
    1 Magn. Rydelius 1/4   1 1       1     3 afsk. Cornett
      dr. Johan Joensson 24 år             1       1  
      dr. Johan 20 år             1       1  
Löfsweden     Johan Olofsson utfattig                     0  
Rumma   1 Nils Joensson 1/2 1 1 1             2  
      dr. Joen 16 år             1       1  
    1 Johan Månsson 1/2   1 1   1         3  
      S:n Anders 18 år         1           1  
                            0 Soldat
Rumbotorp   1 Nils Gabrielsson   1/8 1 1             2  
Stenserum 1 1 Enkan M. Tavonia   1   1       1     2  
      dr. Pär 20 år             1       1  
    1 Jöran Andersson 1/2   1 1             2  
      dr. Anders 20 år             1       1  
    1 Johan Larsson 1/2   1         1     2  
      des Moder                   1 1  
Backestugan     Erick Mattsson utfattig                     0  
Ibidem 2 1 Carl Swensson 1/4 1 1 1             2  
    1 Anders Nilsson 1/4   1 1             2  
    1 Johan Nilsson 1/4   1 1             2  
      dr. Erick 17 år             1       1  
    1 Olof Andersson 1/4   1 1             2  
Blackebo     Erick Larsson                     0 fördubl.
Ibidem 3 1 Brukas under N:o 1   1/4                 0  
Slättfall     Lars Haselbom                     0 Soldat
Stora Spånga 1 1 Daniel Olofsson 1/8 1/2 1 1             2  
    1 Hans Olofsson 1/8   1 1             2  
    1 Joen Larsson 1/8   1 1             2  
    1 Bertill Larsson 1/8   1 1             2  
Ibidem 2 1 Knut Johansson   1/4 1 1             2  
      S:n Johan 25 år         1           1  
Lilla Spånga   1 Gabriel Månsson 1/4 1/2 1 1             2  
    1 Jonas Jonsson 1/4   1         1     2  
Skiälhem   1 Johan Olofsson   1/2 1 1       1     3  
      dr. Nils 30(?) år             1       1  
      Pehr Broman       1             1 Ryttare
Swartsmörja   1 Enkan Greta   3/4   1       1     2  
      dr. Nils 22 år             1       1  
      d:o Joen 24 år             1       1  
      des hustru       1             1  
    1 Hans Pärsson     1 1             2 half. Bond.
Rosendahl   1 Daniel Jacobsson     1               1 C:o Torp
Ängelstorp     Hans utfattig                     0
Skaftekulla 1 1 Anders Pärsson 1/3 1 1 1             2  
      dr. Nils 16 år             1       1  
    1 Knut Pärsson 2/9   1 1             2  
      dr. Anders 19 år             1       1  
    1 Nils Månsson 2/9   1 1             2  
    1 Olof Jönsson 2/9   1 1   1         3  
      Joen N.N.     1               1 reser. Soldat
Ibidem 2 1 Knut Andersson 1/4 1/2 1 1             2  
      dr. Swen 28 år             1       1  
    1 Nils Jonsson 1/4   1 1       1     3  
Snåret   1 Erick Jacobsson   1/8 1 1       1     3 Skougwackt.
      S:n Johan 18 år         1           1  
Smitterstad 1 1 Anders Abelsson 1/2 1 1 1   1         3  
      S:n Johan 22 år         1           1  
    1 Hans Pärsson 1/2   1 1   1         3  
      dr. Johan 20 år             1       1  
      Pehr Svahn       1             1 ord. Båtz.
Ibidem 2 1 Nils Olofsson 1/3 1 1     1         2  
      dr. Daniel 20 år             1       1  
    1 Lars Samuelsson 1/3   1 1   2         4  
      dr. Anders 15(?) år             1       1  
    1 Nils Ingesson 1/3   1 1             2  
Stormandeboda 1 1 Måns Bengtsson   1/2 1 1             2  
Ibidem 2 1 Hans Gabrielsson   1/2 1 1             2  
Ibidem 3 1 Hans Johansson 1/8 1/4 1 1             2  
    1 Joen Johansson 1/8   1 1             2  
Kohlaretorpet   1 Måns Larsson     1 1             2 Fr. Torp
Ibidem   1 Lars Östensson     1 1   1         3  
Säby   1 Isaak Jönsson 3/4 1 1 1       1     3  
      S:n Nils 23 år         1           1  
      d:o Jöns 21 år         1           1  
    1 Simon Carlsson 1/4   1 1             2  
Sollijden   1 Bengt Trulsson   1/8 1 1             2  
      dr. Johan 19 år             1       1  
Toppetorp   1 Trun Pärsson   1/8 1 1       1     3  
      S:n Pär 25 år         1           1  
Uddetorp   1 Joen Bengtsson   1/4 1 1             2  
Wästantorp   1 Pär Nilsson   1/8 1 1   1         3  
                               
      Lars Knutsson     1 1       1     3 S:n Skräddar
      S:n Nils 21 år         1           1  
      Lars Joensson     1               1 S:n Skomak.
                               
    1 Ankarsrums Bruckfolck                     0  
      Mårten Gudo     1 1             2 hammarsmedzmästare
      Piero Pierosson     1 1             2
      Petter Andersson     1 1   1         3
      Johan Meltzer     1 1             2
      Johan Svensson     1 1             2 gesäller
      Nils Jacobsson     1 1             2
      Johan Hindricksson     1 1             2
      Niclas Gudo     1 1             2
      Johan Piersson     1 1             2 Kohldräng:r
      Nils Hindricksson     1 1             2
      Daniel Meltzer     1 1             2
      Gustaf Larsson     1 1             2 Mölnare
      Johan Piersson     1               1 DagzwärksKarlar
      Anders Piersson     1               1
      Johan Pettersson     1               1
      Hindrick Hindricksson     1               1
      Pehr Johansson     1               1
      Jon Bengtsson     1               1
      Collas Collasson     1               1
      Sven Nilsson     1               1
    130       148 148 25 24 35 37 1 2 420