Sevetuna.se

Mantalslängd Hjorteds socken 1740

Södra Tjusts härad, Kalmar län. Upprättad 17 oktober 1739.

Hemman Nr Rökar     Mantal Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh m Inh h Summa Annotation
Anwedebo     Anders Andersson    1/4 1 1             2  
Biörkesnääs   1 Erick Andersson      1         1     2 Fr. Torp
Smedtorpet     Olof Pärsson      1 1             2 B.stuga
Örnshult   1 Pär Andersson      1 1             2 Fr. Torp
Isgiölan   1 Erich Gudmundsson      1 1             2
Andersebo   1 H:r And. Sanberg    1/8 1 1       1     3 afskiedat Lieutenant
Boefall   1 Jöns Månsson    1/8 1 1             2  
Bohlhult   1 Johan Westerling    1 1         1     2 afsk. Sergeant
    1 Mickel Månsson  1/2   1 1             2  
      dr. Swen 21 år             1       1  
    1 Mäns Östensson  1/2   1 1             2  
Boarum     öde                     0  
Liden     Nils Scharp                      0 fördubl.
      S:n Pär 16 år         1           1  
Kålaretorpet     Pär Olofsson      1 1             2 Rijsbygge
Äskebäckshult     Lars Olofsson      1               1
Bälö   1 Jacob Nilsson    1/4 1 1             2  
Botorp 1 1 Anders Elieson    1/2 1         1     2  
      dr. Simon 17 år             1       1  
Ibidem 2 1 Anders Mickelsson    1 1 1             2  
      S:n Pär 23 år         1           1  
      d:o Knut 19 år         1           1  
      d:o Mickell 25 år         1           1  
Biurwijk under 
Westerwijks sad(!)
  1 Måns Jönsson    2                 0 desse skrif. i Westerwijk
    1 Niels Joensson                      0
    1 Lars Pärsson                      0
    1 Nils Joensson                      0
    1 Lars Olofsson                      0
    1 Nils Pärsson                      0
Kappemåla   1 Nils Pärsson      1 1             2 Fr. Torp
Bassebo   1 Hindrick Andersson    1/2 1 1   1         3  
      S:n Anders 24 år         1           1  
      d:o Jöns 17 år         1           1  
Biörkhult 1 1 Pär Larsson  1/2 1 1 1             2  
    1 Pär Abrahamsson  1/2   1 1   1         3  
      dr. Jacob 15 år             1       1  
Ibidem 2 1 Jöran Larsson  1/2 1 1 1             2  
      dr. Lars 16 år             1       1  
    1 Nils Larsson  1/2   1 1   1         3  
Ibidem 3 1 Daniel Nilsson  1/2 1 1 1             2  
      dr. Måns 17 år             1       1  
    1 Hemming Olofsson  1/2   1 1             2  
      dr. Mattis 15 år             1       1  
      Nils Låck            1         1 ord. Båtz.
Bredglou   1 Carl Joensson  1/4 1 1 1             2  
    1 Johan Johansson  1/4   1 1             2  
    1 Joen Nilsson  1/4   1 1       1     3  
    1 Jonas Nilsson  1/4   1 1       1     3  
Båckshult   1 Nils Samuelsson    1/8 1 1             2  
Brotorp   1 Joen Månsson    1/8 1 1             2  
Blanka Säterij 
Ibidem 
Ibidem 
Ibidem
 1
 2
 3
 4
  W. H:r L. Hammarschiöld    4                 0 afsk. Major
      dr. Pär Bängtsson 19 år                     0  
      d:o Daniel Sunesson 16 år                     0  
      d:o Petter Mattsson 16 år                     0  
      d:o Adam fiskare                      0  
      3 st. Pigor                      0  
Örsbohagen     Påfwel Nilsson      1 1             2 rå och Rör
Dahlehorfwa     Olof Ericksson      1         1     2
      S:n Erick 15 år         1           1
Herrefällan     Pär utfattig                     0
Strömstorpet     Nils Bengtsson      1               1
Strömstugan     Måns utfattig                     0
Nybygget     Åke Jönsson      1 1             2
Falsterbo   1 under Bruket   1                 0  
Flyxhult   1 Måns Jacobsson    1/4 1 1   1   1     4  
      dr. Anders 28 år             1       1  
Skrikegallen   1 Anders Gustafsson      1         1     2 C:o Torp
Gisseboda 1 1 Mattis Månsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Sante Nilsson  1/4   1 1       1     3  
    1 Lars Knutsson  1/4   1 1       1     3  
    1 Pär Joensson  1/4   1 1             2  
Ibidem 2 1 Jonas Svahn  1/4 1/2 1 1       1     3 Hejderidare
      dr. Gustaf 21 år             1       1  
    1 Anders Larsson  1/4   1 1       1     3  
Getterum 1 1 Jöns Olofsson  1/4 1 1 1       1     3  
    1 Nils Nilsson  1/4   1 1             2  
    1 Lars Månsson  1/4   1 1       1     3  
    1 Åke Nilsson  1/4   1 1             2  
      Måns Brant        1             1 ord. Båtz.
Mörhult   1 Nils Swensson      1 1             2 C:o Torp
Ibidem 2 1 Sante Knutsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Olof Olofsson  1/4   1 1             2  
    1 Pär Pärsson  1/4   1         1     2  
    1 g. Pär Pärsson  1/4   1 1             2  
      S:n Erick 18 år         1           1  
Ibidem 3 1 Nils Ericksson  1/6 1 1 1       1     3  
    1 Pär Månsson  1/6   1 1             2  
    1 Bengt Pärsson  1/3   1 1       1     3  
      S:n Pär 23 år         1           1  
      d:o Swen 19 år         1           1  
    1 Bengt Olofsson  1/3   1 1             2  
Ringzgiöhlen     Jon Lönbom                      0 fördubl.
Ibidem 4 1 Måns Nilsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Måns Sunesson  1/4   1 1             2  
    1 Pär Swensson  1/4   1 1       1     3  
      dr. Swen 17 år             1       1  
    1 Pär Bengtsson  1/4   1         2     3  
Giölpefall   1 Östen Månsson  1/2 1 1 1   1         3  
    1 Pär Östensson  1/4   1 1       1     3  
    1 Lars Joensson  1/4   1 1             2  
Fallebo   1 brukas under g.                     0  
Holmshult   1 Niels Dafwidsson    1/8 1 1   1         3  
Hagen   1 W. Fr. Lagergren    1/8                 0  
      dr. Lars 20 år                     0  
Hwerfhult   1 H:r A. Sanberg bor i Andersebo   1/4                 0  
Hiortöö Säterij     W. H:r C. L. Schildt    2                 0 Capitain
      Smed Swen Huus                      0  
      Skom. Niclas Boj                      0  
      Skräd. Hans Månsson                      0  
      d:o Lars Pettersson                      0  
      dr. Joen Nilsson                      0  
      d:o Johan Andersson                      0  
      d:o Pär Andersson                      0  
      d:o Nils Nilsson                      0  
      d:o Carl Johansson                      0  
      4 st. Pigor                      0  
Liden     Börje Larsson      1 1             2 rå och Rör
Mörtegiölsnäs     Måns Pärsson      1 1             2
Gifweholmen     Nils Olofsson      1 1             2
Dahlen     öde                     0
Ishult   1 Anders Nilsson  1/2 1 1 1       1     3  
      dr. Hindrick 15 år             1       1  
    1 Jacob Larsson  1/2   1 1             2  
      S:n Hans 19 år         1           1  
Järnbrohult   1 Nils Larsson    1/4 1 1             2  
Knokebo     en utjord   1/8                 0  
Killtorp   1 Daniel Hultman    1/4 1 1       1     3 han fougde på Blanka
      dr. Pär 15 år             1       1  
Lebo   1 Joen Swensson  1/4 1 1               1  
      des moder Elisabet                    1 1  
    1 Nils Joensson  1/4   1 1             2  
    1 Mattis Danielsson  1/2   1 1       1     3  
Lebotorp   1 Hindrick Nilsson      1 1             2 C:o torp
Lebo Sågeqwarn   1 Enkan Ingrid        1             1
      dr. Pär 20 år             1       1
Ryttaretorpet     Johan Fagerberg        1             1 C:o torp, Ryttare
Ibidem   1 Hemming Månsson      1         1     2 C:o torp
Löta   1 Nils Pärsson    1/4 1 1   1         3  
      S:n Swen 16 år         1           1  
Melgäng   1 Swen Jönsson  1/2 1 1 1   1   2     5  
      S:n Jöns 40 år         1           1  
      dr. Anders 17 år             1       1  
    1 Johan Pärsson  1/2   1         1     2  
      des moder                    1 1  
      dr. Lars 19 år             1       1  
Engegiölstorpet     Carl Pärsson        1             1 Ryttare
Stackekiärstorpet     öde                     0  
Miöshult Säterij     W. H:r Christer Mörner    1                 0 Lieutenant
      dr. Pär Pärsson                      0  
      d:o Nils Larsson                      0  
      gåssen Måns Abrahamsson                      0  
      3 st. Pigor                      0  
Hult     Johan Ericksson      1               1 rå och Rör
Qwarntorpet     Sisilia        1       1     2
Sandehorfwa     Johan Swensson      1               1
Marssgiölehult 1 1 Johan Pärsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Mickel Simonsson  1/4   1 1             2  
Ibidem 2 1 Nils Pärsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Ung. Nils Pärsson  1/4   1 1             2  
      Lars Låck        1             1 ord. Båtz.
Möckelhult   1 Jöns Månsson    7/8 1 1   1   2     5  
      S:n Nils 21 år         1           1  
      dr. Anders 19 år             1       1  
Sanwijken     Nils Pijhl                      0 fördubl.
Norrhult 1 1 Pär Börjesson  2/3 1 1         1     2  
      dr. Pär 15 år             1       1  
      hust. Karin                    1 1  
    1 Joen Jönsson  1/3   1 1             2  
      Börje Liten        1             1 ord. Båtz.
Ibidem 2 1 H:r Jonas Dilberg  1/4 1/2 1 1       1     3 QwarterM.
    1 Pär Nilsson  1/4   1 1             2  
      dr. Johan 21 år             1       1  
Ibidem 3 1 Anders Pärsson    1/2 1 1             2  
      des swärmoder                    1 1  
Nästeshult   1 Swen Swensson  1/2 1 1 1       1     3  
    1 Börje Olofsson  1/2   1 1       1     3  
Nybygget     öde                     0  
      Påfvel Deboj        1             1 ord. Båtz.
      S:n Nils 16 år         1           1  
Nynäs Prästeg.     H:r Jonas Westerstrand    1 1 1       3     5 P. & Prepos.
      S:n Adam Fredrick          1           1  
      d:o Clas          1           1  
      dr. Adam              1       1  
      d:o Jöns              1       1  
      d:o Pär Nilsson              1       1  
      H:r Sven A. Westerstrand      1               1 Adjunct
Ringzbo   1 Nils Pärsson      1 1       1     3 C:o Torp
Flugebro   1 Carl Pärsson      1 1             2
Haraldztorp   1 Nils Börjesson      1 1             2
Uhrtorpet   1 Joen Andersson      1 1             2
Rönäs     öde                     0
Qwarnen   1 Jöran Larsson      1 1             2
      Isaac Nystrand      1               1 Klåckare
Nääs     öde   1/8                 0  
Pärstorpet     afhyst under Miöshults Säterij   1/4                 0  
Rumhult 1 1 Olof Östensson  1/3 1 1 1   1         3  
      S:n Nils 23 år         1           1  
      d:o Pär 15 år         1           1  
    1 Erick Ericksson  1/3   1 1             2  
      dr. Joen 21 år             1       1  
      d:o Magnus 20 år             1       1  
    1 Måns Jönsson  1/3   1 1             2  
      dr. Anders 20 år             1       1  
      Johan Palmberg        1             1 Ryttare
Spiuthult     Lars Lagesson      1 1             2 C:o Bst.
Bretzfall     Johan Andersson      1         1     2
Ibidem 2 1 Hindrich Bentsson  1/2 1 1 1             2  
    1 Lars Jönsson  1/2   1 1       1     3  
      dr. Jöns 18 år             1       1  
      Jöran Davidzson        1             1 ord. Båtz.
Ibidem 3 1 Hindrich Månsson  1/2 1 1               1  
      des moder                    1 1  
    1 Anders Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Knut Persson  1/4   1 1             2  
      Börje Hellman                      0 fördubl.
Ruggebo   1 Per Persson  1/8 1/4 1 1             2  
    1 Jacob Olofsson  1/8   1         1     2  
Stämshult 1 1 Pär Nilsson  1/3 1 1 1             2  
    1 Bengt Larsson  1/3   1 1             2  
    1 Joen Swensson  1/3   1 1             2  
Ibidem 2 1 Nils Pärsson  1/4 3/4 1         2     3  
    1 Johan Johansson  1/4   1 1             2  
    1 Nils Larsson  1/4   1 1             2  
      S:n Lars 18 år         1           1  
Slätmo   1 Anders Simonsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Pär Månsson  1/8   1 1             2  
    1 Mickel Jönsson  1/8   1 1             2  
Spiuthult   1 Nils Swensson    1/8 1 1             2  
      dr. Jöns 18 år             1       1  
Sanden     afhyst under Miöshult   1/4                 0  
Strömserum   1 Anders Nilsson    1/8 1 1       1     3  
Träthult   1 Nils Jönsson  1/4 1 1 1       1     3  
    1 Jonas Jönsson  1/4   1 1             2  
    1 Pär Jönsson      1 1             2  
    1 Nils Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Olof Pärsson  1/4   1 1             2  
Kiällehorfwa     öde                     0  
Tribhult   1 Nils Swensson  3/8 1 1 1   1         3  
      S:n Swen 20 år         1           1  
    1 Pär Larsson  1/4   1 1             2  
    1 Simon Mickelsson  3/8   1 1   1         3  
      dr. Hans 21 år             1       1  
      Anders Wipa            1         1 ord. Båtz.
Tibbhult   1 Nils Håkansson  1/4 1 1 1             2  
    1 Pär Håkansson  1/4   1         1     2  
      dr. Gabriel 19 år             1       1  
    1 Måns Olofsson  1/4   1 1             2  
      dr. Nils 17 år             1       1  
      Lars Larsson  1/4   1 1             2 nämbdeman
      S:n Nils 17 år         1           1  
      Anders Pehrsson                      0 fördubl.
Totebo Säterij     W. H:r L. Hammarschöld    1                 0 afsk. Major
      dr. Lars 24 år                     0  
      d:o Nils 16 år                     0  
      2 st. Pigor                      0  
Qwarnenäs     Nils Pärsson      1 1       1     3 Rå och Rör
      Mattis Dufwa                  1   1
Kahlebo     Carl Jacobsson      1 1             2
Applekullen     Lars Pärsson      1 1             2
Tiustlycka     Anders Pärsson      1 1             2
Bränneblägda     Swen Jacobsson      1 1             2
Storängen     Hans Jacobsson      1         1     2
Junkerhorfwa     öde                     0
Timmertorp   1 Jöns Jönsson    1/8 1 1             2  
      dr. Carl 24 år             1       1  
Yxered 1 1 Måns Jönsson  1/4 1 1     2         3  
      S:n Lars 27 år         1           1  
    1 Johan Joensson  1/4   1 1       1     3  
    1 Jonas Jötesson      1 1             2  
      dr. Anders 18 år             1       1  
      Måns Liten        1   1         2 ord. Båtz.
Lillängen   1 Nils Andersson      1 1             2 Fr. Torp
Yxered qwarn   1 Johan Pärsson      1 1   1         3 mölnare
      S:n Swen 17 år         1           1  
Ibidem 2 1 Pär Pärsson  1/4 1/2 1 1             2  
      dr. Pär 17 år             1       1  
    1 Nils Andersson  1/4   1 1   1         3  
      S:n Pär 17 år         1           1  
      Johan Pehrsson                      0 fördubl.
Ibidem 3 1 Abrah. Dillberg    1/2 1 1       1     3  
      dr. Pär 21 år             1       1  
Åhläng   1 Måns Andersson    1/4 1               1  
      des moder                    1 1  
Äskekiärr   1 Erick Jönsson  1/2 1 1 1             2  
      dr. Jöns 16 år             1       1  
    1 Jöns Pärsson  1/2   1 1             2  
Kijhl     Swen Andersson      1 1             2 C:o Bst.
Hästehagen   1 Måns Månsson      1 1             2 C:o Torp
Ängöö   1 Måns Classon    1/2 1 1       1     3  
      dr. Olof 17 år             1       1  
Österhult   1 Jacob Larsson  1/6 1/2 1 1   1         3  
    1 Pär Larsson  1/6   1 1             2  
      S:n Simon 18 år         1           1  
    1 Måns Larsson  1/6   1 1             2  
      S:n Niels 18 år         1           1  
      Måns Wipunge                      0 fördubl.
                               
      Pär Larsson      1               1 S:n Skomak.
      dr. Måns 20 år             1       1  
      Jonas Samuelsson      1 1             2 S:n Skrädd.
      dr. Joseph 24 år             1       1  
      des hustru        1             1  
                               
      Falsterbo Brucksfolck                        
    1 Christopher Bauman      1               1 Br.Patron
      dr. Johan              1       1  
      d:o Nils              1       1  
      Petter Olofsson      1 1       2     4 Bokhållare
      Johan Berg      1 1             2 Hammarsmedzmäst.
      Anders Berg      1 1             2
      Jonas Andersson      1 1             2 Mäst.Swen:r
      Anders Jonasson      1 1             2
      Johan Jonasson      1               1 Kohlpoikar
      Christoph. Hemingsson      1               1
      Per Hemmingsson      1 1             2 Hyttdr.
      Jöns Larsson      1               1 uppsättare
      Gudmund Olofsson      1 1             2 d:o dr.
      Nils Bengtsson      1               1 Slaggsiutare
      Jacob Pehrsson      1 1             2 Skutekarlar
      Carl Pehrsson      1               1
      Johan Danielsson      1               1
      Bengt Kiellman      1 1             2
      Olof Gabrielsson      1               1
      Jacob Hemmingsson      1               1
      Anders Mattsson      1 1             2 Kutsk
      Anders Bengtsson      1 1             2 Oxekiörare
      Bengt Jönsson      1 1             2
      Johan Larsson      1 1             2 DagzwärkzKarlar
      Johan Johansson      1         1     2
      Axel Larsson      1               1
      Nils Ericsson      1               1
      Mattis Nilsson      1         1     2
      Pehr Carlsson      1               1
      Samuel Johansson      1               1
    144       188 159 27 20 38 57 1 6 496