Sevetuna.se

Mantalslängd Tuna socken 1652

Tunaläns härad, Kalmar län. Upprättad av kyrkoherde Olaus Jonæ 16 februari 1652.

Avser Tuna jordebokssocken, dvs. den nordligaste delen av Tuna kyrksocken, Tuna skate, ingår ej.

Namn och hemman Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh
Pastor Loci 1         2  
Larss i Wedderum 1 1   1      
Nillss i Juxtorp   1       1  
Per i Holfredtorp 1 1          
Måns i Holfredtorp 1 1          
Nillss i s.g. sold. 1 1          
Erik i Botillsstorp 1 1          
Ingell i Blixtorp 1 1          
Nillss i Knapsstorp 1 1          
Bengtt i Pipetorp 1 1     1    
Anders i Grösstorp sold. 1 1          
Jöns i s.g. sold. 1 1          
Hindrik i Klemmetztorp 1 1     1    
Anders i Wånga 1 1     1    
Börge i Ytternääs 1 1          
Nillss i Isshulltt 1            
Nillss i Smessrum 1 1         1
Per i Bredsshulltt 1 1     1    
Larss i Slijsshulltt 1 1         1
Nillss i Kulltorp 1 1          
Nillss i Himsebo 1 1     1    
Per i Hökeforss 1 1          
Måns i Skielssebo   1       1  
Håkon i Danwijk 1 1          
Börge i Hökhulltt 1 1         1
Ingemar i Cronoberg 1 1          
Erik i s.g. sold. 1 1          
Mathes i Falla 1 1     1    
Anders i Össebo 1 1          
Ehrik Hansson i s.g. ...tient(?) 1            
Simon i Smesstorp 1 1          
Åke i Krokarp sold. 1 1          
Inge i s.g. sold. 1 1          
Peer i Gåssefall 1 1          
Tomass i Wånghulltt 1 1         1
Hans i Gunnarsmåla 1 1          
Måns i Lilla Danwijk 1 1          
Oluff i Åstad 1 1          
Daniell i Skälsebod   1          
  36 36 0 1 6 4 4