Sevetuna.se

Danevik, Tuna socken

Danevik är en by i västra delen av Tuna socken. Den gränsar mot Boda i norr, Holfredstorp och Bostorp i öster, samt Alsarp och Junnarp i Vena socken i väster. Som mest har det funnits fem gårdar i Danevik.

Under andra halvan av 1800-talet startades en mindre affär och en ambulerande skola i byn. Senare, vid den närbelägna Väderums järnvägsstation, byggdes ett nytt skolhus, ny affär m.m. Vid sjön Möckeln fanns ett sågverk. Dessa verksamheter finns inte kvar idag.

 

Gröna kartan

 

Nästa »

Läs mer