Sevetuna.se

Förfäder

Albin Karlsson Antavla för min farfar Albin Karlsson (1903-1982). Lantbrukarson från Knastorp i Tuna socken. Själv byggmästare i Tuna.

Förfäderna huvudsakligen bönder i Tuna, Vena, Vimmerby, Frödinge m.fl. socknar.
Astrid Karlsson Antavla för min farmor Astrid Karlsson (1903-1992). Uppvuxen nära Totebo, på gränsen mellan Hjorted och Tuna.

Bland anorna finns torpare, skomakare och garvare. Bosatta i Tuna, Hjorted, Kristdala, Hallingeberg m.fl. socknar.
Hugo Rask Antavla för min morfar Hugo Rask (1903-1996). Skogsarbetare från Locknevi.

Förfäderna var torpare, soldater och ryttare och fanns i Locknevi, Södra Vi, Djursdala, Horn m.fl. socknar.
Anna Svensson Antavla för min mormor Anna Svensson (1904-1985). Skomakardotter från Odensvi.

Förfäderna kom från Odensvi, Tuna, Kristdala m.fl. socknar och var torpare, längre tillbaka även bönder.