Sevetuna.se

Holfredstorp, Tuna socken

Holfredstorp är ett f.d. fänriksboställe vid Kalmar regemente.

Efter att ha varit boställe åt officerare fram till början av 1800-talet lät kronan arrendera ut gården. Vid en auktion den 7 mars 1812 lade bonden Nils Carlsson i Smedserum det högsta anbudet och kunde skriva på ett 30-årigt arrendekontrakt. Han flyttade hit med familjen samma år. Efter tjugo år, eller 1832, avled Nils Carlsson. Ny arrendator blev då hans son Sven Nilsson. Han avled dock redan vid 35 års ålder 1843. Under några år fick Nils Nilsson i Bostorp tillfälligt bruka gården, men 1847 gifte Sven Nilssons änka om sig med Aron Carlsson Aron Carlsson från Danevik som då blev ny arrendator. I början av 1890-talet övertog deras äldste son Frans Oskar Aronsson gården och 1906 deras yngste son Karl Otto Aronsson. Han brukade gården fram till 1913. När han flyttade bröts den kedja av personer inom samma släkt som i över hundra år arrenderat Holfredstorp.

Samma år, 1913, övergick gården i privat ägo då Kungl. Maj:t och Kronan sålde den till Oskar Emil Andersson från Frödinge. Efter ytterligare tre år köpte Lars Peter Larsson från Danevik gården. Genom sonen Erik Larsson och senare dennes barn och barnbarn finns gården fortfarande i släkten - således en ny hundraårig tradition.

 

Gård


Holfredstorp 1:4

Manbyggnaden uppförd omkring 1800, ombyggd 1897. Ladugården byggd 1897.

Vid en besiktning av bostället år 1867 fanns följande byggnader vid gården: boningshus, drängstuga, bod, källare, svinhus och hemlighus, ladugård, fähus samt loge.

Övrig bebyggelse


Alebo

(Holfredstorp 1:8)

Tidigare torp. Känt från åtminstone 1765. Nuvarande bostadshus enligt uppgift byggt 1890 och lillstugan 1908.

Högtomta

(Holfredstorp 1:7)

Byggt 1924.

Här drev Ture Klingstedt en cykel- och reparationsverkstad 1939-1969.

Lyckebo

(Holfredstorp 1:13)

Villa byggd 1990.

Moberg

Backstuga/torp. Nybyggt 1822. Bebott till 1898. Husen revs strax därefter.

Modal

(urspr. Holfredstorp 1:9, numera Väderum 1:20)

Tidigare torp. Känt från åtminstone 1723. Nuvarande boningshus byggt 1917. Den gamla stugan låg längre österut och revs på 1940-talet.

Näset

Torp. Känt från åtminstone 1725. Revs på 1950-talet.

År 1814 flyttade Per Andersson hit med sin familj - de hade dessförinnan bott i Hällen under Väderum. Han efterträddes av sin son Anders Persson, som i sina två giften fick sammanlagt 13 barn. Ett av dessa, Otto Andersson, blev ny torpare tillsammans med hustrun Lovisa. Sista boende i torpet blev fyra av deras barn - Mina, Adolf, Josef och Anna Ottosson. Vid en besiktning av Holfredstorp år 1867 fanns följande byggnader vid Näset: boningshus, bod samt loge, fähus och stall under ett tak.

Skrikebo

(Holfredstorp 1:5)

Tidigare torp. Känt från åtminstone 1700. Nuvarande hus byggt omkring 1840.

Solbacka

(Holfredstorp 1:10)

Byggt 1951.

ett fritidshus

(Holfredstorp 1:11)

Fritidshus byggt 1970.

Väderums station

(Holfredstorp 1:12)

Stationshuset byggdes 1878-1879 och invigdes sistnämnda år då Hultsfred-Västerviks järnväg stod klar. Stationen är uppkallad efter Väderums gård, belägen en halvmil härifrån. Järnvägen drevs till en början av Hultsfred–Westerviks Jernvägsaktiebolag (HWJ) och från 1924 av Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnvägar (NVHJ). Banan förstatligades 1949 och SJ drev persontrafik fram till nedläggningen 1984. Numera körs turisttrafik av ett smalspårsbolag. Vid stationen fanns även postverksamhet - poststationen drogs in 1968 och ersattes av lantbrevbäring. Sedan 1989 är stationshuset i privat ägo.