Sevetuna.se

Mantalslängd Blackstads socken 1740

Södra Tjusts härad, Kalmar län. Upprättad 12 november 1739.

Hemman Nr Rökar     Mantal Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh m Inh h Summa Annotation
Algutztorp     under Trästad   1/8                 0  
                            0 Ryttare
Blaxstad 
Ibidem
1
2
1 Hindrik Månsson 1/3 1 1 1             2  
      S:n Nils 17 år         1           1  
    1 Anders Swensson 1/3   1 1   1         3  
      S:n Pär 19 år         1           1  
    1 Nils Pärsson 1/3   1 1             2  
      dr. Jöns 18 år             1       1  
Stenserum     Joen utfattig                     0  
Ibidem 3 1 Anders Johansson 1/4 1/2 1 1             2  
    1 Måns Larsson 1/4   1 1             2  
Hagestorp     öde                     0 B.st.
Gåsedahlen     Pär Knutsson     1 1             2
Backebyn   1 Jöns Jonsson   1/2 1 1             2  
Änghult     Nils Andersson     1               1 C:o Bst.
Kiärrebo     Nils Bengtsson     1               1
Biärka 1 1 Olof Samuelsson 1/3 1 1         1     2  
    1 Jöns Andersson 1/3   1 1       1     3  
    1 Nils Andersson 1/3   1 1             2  
      Gabriel Hultzberg       1             1 Soldat
Ibidem 2 1 Pär Larsson 1/4 1 1 1             2  
    1 Måns Johansson 1/4   1 1             2  
    1 Nils Andersson 1/4   1 1             2  
    1 Joen Andersson 1/4   1 1             2  
      Philip Månsson       1             1 Soldat
Döfwestad 
Ibidem
1
2
1 W. Fr. Gyllencasiet   1 1/2                 0 des afl. man Ryttmäst.
      dr. Johan Lind 19 år                     0  
      d:o Nils 20 år                     0  
      d:o Swen 16 år                     0  
      d:o Joen 29 år                     0  
      2 st. Pigor                     0  
Pärstorp     Daniel Lindh       1             1 Ryttare
Hagen     öde                     0  
Tyrlebro     öde                     0  
Rakeqwarn     öde                     0  
Fröswijk 1 1 Nils Mattsson 1/2 1 1 1       1     3  
    1 Pär Andersson 1/2   1         2     3  
      dr. Johan 24 år             1       1  
      Johan Malmberg     1 1             2 Reser. Soldat
Ibidem 2 1 Swen Andersson 1/2 1 1 1       1     3  
      S:n Hindrich 18 år         1           1  
    1 Jöns Pärsson 1/2   1 1   1         3  
      S:n Lars 19 år         1           1  
      Hans Strand       1             1 Soldat
Grönhult   1 Pär Andersson 1/2 1 1         1     2  
      dr. Nils 17 år             1       1  
      d:o Mosen 18 år             1       1  
    1 Pär Johansson 1/2   1 1       1     3  
      S:n Jöns 17 år         1           1  
      d:o Johan 22 år         1           1  
Gibbetorp   1 Johan Olofsson   1/8 1 1             2  
Hultserum 1 1 Nils Torstensson 1/4 1 1 1             2  
    1 Nils Ericksson 1/4   1 1             2  
    1 Olof Jonsson 1/4   1 1             2  
      dr. Pär 19 år             1       1  
    1 Pär Andersson 1/4   1 1             2  
      Johan Törning                     0 fördubl.
Ibidem 2 1 Simon Bengtsson 1/4 1 1         1     2  
    1 Anders Larsson 1/4   1 1             2  
    1 Erick Larsson 1/4   1 1             2  
      dr. Pär 15 år             1       1  
    1 Johan Larsson 1/4   1 1             2  
Kiälsberg 1 1 Anders Pärsson 1/4 1 1 1             2  
      S:n Carl 15 år         1           1  
    1 Daniel Hemmingsson 1/4   1         1     2  
    1 Nils Andersson 1/4   1               1  
      des Moder                   1 1  
    1 Lars Sunesson 1/4   1 1             2  
      S:n Nils 18 år         1           1  
Hagedahl     Isaak Skienström                     0 Ryttare
Ibidem 2 1 Erick Andersson 1/4 1 1               1  
    1 Olof Klingberg 1/4   1 1             2  
    1 Lars Jönsson 1/4   1 1             2  
    1 Gustaf Pärsson 1/4   1 1             2  
Grindebo     Jon Hall       1             1 Soldat
Ibm Säterij 3   W. Fr. Gyllencasiett   1                 0 des afl. man Major
      dr. Olof 30 år                     0  
      En Piga                     0  
      Anders Arfwedsson     1 1             2 halfnade Bönder
      dr. Pär 15 år             1       1
      Nils Jönsson     1 1             2
Dahlebo     Anders utfattig                     0 rå och Rör
Skarpeträdet     Anders Gudmundsson     1               1
Qweckhult     öde                     0
Klefwa 1 1 Swen Bengtsson   1/4 1 1             2  
Hanswaletorp     öde                     0  
Ibidem 2 1 Bengt Lind   1/2 1               1  
    1 Erick Arfwedsson 1/4   1 1             2  
    1 Måns Arfwedsson 1/4   1 1             2  
Gylebo en utjord     Johan Joensson     1 1             2 Fr. Bst.
Klåckareg.   1 Nils Carlsson   1/4 1 1             2  
      dr. Johan 17 år             1       1  
Lörstad 1 1 H:r Hans P. Wetterstrand   1   1       3     4 Lieuten.
      dr. Nils 24 år             1       1  
      d:o Anders 24 år             1       1  
      d:o Carl 20 år             1       1  
      d:o Lars 17 år             1       1  
Rotebäck     öde                     0  
Grytebäck     öde                     0  
Ibidem 2 1 Carl Andersson   1/2 1 1             2  
Laggetorp   1 Pär Pärsson   1/8 1 1             2  
Pattebo   1 Lars Samuelsson   1/4 1 1             2  
      dr. Salomon 19 år             1       1  
Rösberg 1 1 Pär Ericksson 3/8 3/4 1         1     2  
      dr. Arfwed 19 år             1       1  
    1 Petter Warg 3/8   1 1             2  
      dr. Anders 15 år             1       1  
Johansbo     Håkan Wiberg                     0 Ryttare
Ibidem 2   h:r Carl H. v. Mellen   1/4 1 1       2     4 Comminister
      dr. Carl 19 år             1       1  
      d:o Swen 19 år             1       1  
Ibidem 3 1 Jöran Emring   1/4 1 1             2  
    1 Nils Andersson     1 1             2 Half. Bonde
Skutterstad 1 1 Jöns Ericksson 1/4 1 1 1             2  
    1 Måns Johansson 1/4   1 1             2  
    1 And. Benjaminsson 1/4   1 1             2  
    1 Erick Månsson 1/4   1 1             2  
Ibidem 2 1 Anders Bengtsson 1/4 1 1 1             2  
      dr. Anders 15 år             1       1  
    1 Johan Nilsson 1/4   1 1             2  
    1 Pär Johansson 1/2   1               1  
      des Moder                   1 1  
      Jöns Stenbom       1             1 ord. Båtz.
Trästad Säterij
Ibidem
1
2
  W. H:r Öf:e L. Ernmarks arfwingar   1 1/4                 0  
      3 st. Pigor                     0  
      Johan Andersson     1         1     2 Half. Bonde
Trästad     Swen     1               1 Rå och Rör
Söräng     Pigan Elin utfattig                     0
Alebo     Jon Markusson     1 1             2
Åhlhult   1 Swen Månsson 1/4 1 1 1             2  
      dr. Pär 17 år             1       1  
    1 Daniel Jonsson 1/4   1 1             2  
    1 Erick Månsson 1/4   1 1             2  
    1 Carl Carlsson 1/4   1 1             2  
                               
      Joen Elieson     1               1 Klåckare
      Anders Joensson     1               1 S:n Skräddare
    61       73 63 8 2 19 17 0 2 184