Sevetuna.se

Mantalslängd Locknevi socken 1740

Södra Tjusts härad, Kalmar län. Upprättad 12 november 1739.

Hemman Nr Rökar     Mantal Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh m Inh h Summa Annotation
Böllerum 1 1 Jonas Knutsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Johan Pärsson  1/4   1               1  
      des moder                    1 1  
Ibidem 2 1 Daniel Andersson    1/8 1 1             2  
Ibidem 3 1 Enkan Sigerid    1/4   1             1  
      dr. Nils 18 år             1       1  
Biörkhult   1 Mattis Andersson    1/8 1 1             2  
Bäckefall   1 Sune Månsson    1/8 1 1             2  
      dr. Johan 20 år             1       1  
Biörka Säterij     Erik Hansson  1/3 1 1 1             2  
      Johan Swensson  1/3   1 1       1     3  
      Torsten Ericksson  1/3   1 1             2  
Långabro     Jöran Månsson      1               1 Rå och rör
Härstorpet     Lars Ericksson      1 1             2
Åmundznäs     Joen Pärsson      1               1
Ullebo     Nils Arfwedzson      1 1             2
Dramstorp   1 Nils Arfwedzson    1/4 1 1             2  
      dr. Elias 20 år             1       1  
Dramsiö     Joen Åkesson      1 1             2 Rijsbygge
Elsebiörka   1 Joen Nannesson    1/4 1 1             2  
Fängebo   1 Israel Pärsson    1/2 1 1   1         3  
      s:n Erick 18 år         1           1  
Fängeboqwarn     Jöran      1               1  
Giärdzspånga   1 Swen Jonsson  1/4 1 1 1             2  
      dr. Anders 15 år             1       1  
    1 Pär Månsson  1/4   1 1             2  
      dr. Lars 16 år             1       1  
    1 Anders Swensson  1/8   1 1       1     3  
    1 Carl Swensson  1/8   1 1             2  
    1 Pär Månsson  1/4   1 1       1     3  
      Anders Palm                      0 Soldat
Giölan   1 Lars Olofsson      1 1             2 C:o Torp
Dalebo     Erick Pärsson      1 1             2 B.stuga
Gunnebo   1 Måns Pärsson    1/4 1 1       1     3 Skougwacht.
      s:n Pär 20 år         1           1  
Grönhult   1 Bertil Arfwedsson    1/4 1 1             2  
    1 Adick Mems      1 1             2 afsk. Qwarter.
Biörnhult     Swen Joensson utfattig                     0  
Höckhult   1 Jöns Andersson  1/4 1 1 1             2  
      dr. Lars 17 år             1       1  
    1 Nils Månsson  1/4   1 1       1     3  
      dr. Nils 17 år             1       1  
    1 Pär Danielsson  1/4   1         1     2  
      dr. Hindr.ich 20 år             1       1  
    1 Hemming Hemmingsson  1/4   1     1         2  
      s:n Nils 17 år         1           1  
      Anders Tiock        1             1 ord. Båtz.
Sandwijken     brukas under g.                     0  
Höslätt   1 Carl Jonsson  1/4 1/2 1 1       1     3  
    1 Philipp Pärsson  1/4   1 1             2 Ryttare
Hallingzhult   1 Anders Månsson    1/4 1 1             2  
Högen   1 Enkan Anna    1/8   1             1  
      s:n Carl 20 år         1           1  
Högmålen     Pigan Ingrid        1             1 B.stuga
Hweneholm   1 Daniel Månsson    1/8 1 1             2  
Höghult   1 Nils Staffansson    1/4 1 1             2  
Juttersbo   1 Måns Simonsson    1/8 1 1             2  
Kulhult   1 Erich Johansson  1/6 1/2 1 1             2  
      s:n Nils 19 år         1           1  
    1 Måns Joensson  1/6   1 1             2  
    1 Enkan Helena  1/6     1             1  
      s. Anders 16 år         1           1  
Österhult   1 Enkan Brita        1             1 C:o Torp
      dr. Anders 21 år             1       1  
      Anders Frimodig        1             1 Soldat
Näfwerkiärr     Lars Swensson      1               1 Klåckare
Kråketorp   1 Knut Nilsson    1/8 1 1             2  
      dr. Pär 18 år             1       1  
Hagen   1 Lars Nilsson      1 1             2 Fr. Torp
Kiäringetorp   1 Hindrick Nilsson    1/8 1 1             2  
      dr. Lars 20 år             1       1  
Långewijk   1 Måns Andersson    1/4 1 1             2  
Låcknewij Säterij     W. H:r Steph. Klingspor   1                 0 Öf:rst. Lieuten.
      dr. Pär Knutsson 22 år                     0  
      Pigan Sisilia                      0  
Kråkenäset     Erick Larsson      1               1 Rå och rör
      des moder                    1 1
Månstorp     Daniel Andersson      1               1
Nääs     Mad. Elisabet Mems        1       1     2
Hwenefall     Lars Pärsson      1               1
Lilla Nääs     Anders Pärsson      1               1
Ludstugan     Pär Johansson      1               1
Räfwesweden     Anders Andersson      1         1     2
Olofztorp     Pär Jöransson      1         1     2
Eskebäcken     Johan Pärsson      1 1             2
Korpebo     Pär Hansson     1         1     2
Gatan     Joen Parsson     1 1             2
Öreljd     öde                     0
Diupedahl     d:o                     0
Lillaween     d:o                     0
Lidhem Säterij     W. h:r Steph. Klingspor    1                 0 afsk. Öf:st Lieut.
      Anders Molin                      0 gardzfogd.
      Mårten Fagerström                      0 Skytt
      Lars Erichsson                      0 Fiskare
      Lars Andersson                      0 Kusk
      Arbetsdr. Pär Larsson                      0  
      d:o Anders Jacobsson                      0  
      6 st. Pigor                      0  
Lillabråten     Simon Johansson      1               1 Rå och rör
Forna     Pär Jönsson     1         1     2
Ibidem     Pär Sunesson      1 1             2
Qwarntorp     Nils Andersson      1 1             2
Giersefall     Måns Jonsson      1 1             2
Hwad     Pär Benjaminsson      1         1     2
Qwarnen     Petter Högman      1 1             2 Rå och rör, masmästr
      Jonas Frisk      1 1             2 Rå och rör, mölnare
Degernäs     Zachris Gudmundsson      1 1             2 Rå och rör
Sandwijken     Jonas Swensson      1 1             2
Giertsiönäs     Olof Månsson      1               1
Herresweden     Daniel Knutsson      1 1             2
Lunsiönäs     Enkan Karin        1             1
      s:n Pär 18 år         1           1
Pärstorp     hustru Lisken        1             1
Lösen     Mattis utfattig                     0
Slottet     Lars      1               1
Mantebo   1 Måns Simonsson  1/4 1 1 1             2  
      s:n Simon 20 år         1           1  
    1 Olof Joensson  1/4   1 1             2  
    1 Måns Månsson  1/4   1 1             2  
    1 Anders Månsson  1/4   1 1             2  
    1 Enkan Brita        1             1  
      Nils Pärsson                      0 fördubl.
Slåtzbäcken     öde                     0  
Målen   1 Petter Kinmarck    1/4 1 1       1     3 uppbördzman
      dr. Nils 16 år             1       1  
Naterum   1 Joen Ericksson    1/4 1 1             2  
Norrabråten   1 Pär Hindricksson  1/8 1/4 1 1             2  
    1 Olof Månsson  1/8   1 1             2  
Orrhult     Torsten Nilsson    1/4 1 1             2 Nämbdem.
      s:n Anders 15 år         1           1  
Råshult   1 Måns Pärsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Pär Ericksson  1/4   1 1             2  
    1 Isak(?) Larsson  1/4   1 1             2  
    1 Torsten Larsson  1/4   1 1             2  
      Nils Löfgren        1             1 Soldat
Rangelsbo   1 Carl Johansson    1/4 1 1   1         3  
Sund   1 Otto Mag. Nilsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Joen Nilsson  1/4   1         1     2  
    1 Joen Persson  1/4   1 1             2  
    1 Swen Persson  1/4   1         1     2  
Lilla Sund     brukas under Rösberg                     0  
Jonsbo     öde                     0  
      Olof Berg        1             1 Soldat
Skrufzhult   1 Mårten Larsson    1/2 1         1     2  
      dr. Lars 20 år             1       1  
Wästrahult     Måns Andersson      1               1 Risbytte(?)
Skrikefall   1 Gabriel Jonsson    1/4 1 1             2  
Siösätter   1 Jonas Mems    1/8 1               1  
    1 Jacob Tidiksson      1     1         2 halfBonde(?)
Tofwerum Säterij     W. H:r(?) Steph. Klingspor   1                 0 Öf:rst. Lieut.
Tofwe Krog     Petter Gulin     1 1             2 Rå och rör
Lilla Orrhult     Gabriel Arfwedsson      1 1             2
Stumpebo     Jacob Bengtsson      1 1             2
Solfall     öde                     0
Qwarntorpet     Johan Gylin     1         1     2
Ählewiken     Håkan Torngrip     1 1             2
Wrångefall   1 Anders Månsson  1/3 1 1 1       1     3  
    1 Pär Sunesson  1/3   1 1             2  
      dr. Johan 16 år             1       1  
    1 Måns Hansson 1/3   1 1             2  
      Petter Wulf        1             1 Ryttare
Måstugan     Anna utfattig                     0  
Wästantorp     Obefintel:t   1                 0  
Wästantorp   1 Swen Olofsson    1/4 1 1             2  
Wrå   1 Pär Staffansson    1/2 1         1     2  
      dr. Swen 18 år             1       1  
Gohult     Johan Håkansson        1             1 Ryttare
Wanstad 1 1 Nils Hansson  1/4 1/2 1         1     2  
    1 Måns Johansson  1/4   1 1             2  
      s:n Johan 17 år         1           1  
Ibidem 2 1 Lars Larsson  1/4 1/2 1               1  
    1 Swen Hansson  1/4   1 1             2  
      Lars Holmberg        1             1 Soldat
Måshult     hustru Anna        1             1 B.st.
Sågestugan     Anders Nilsson      1 1             2 B.st.
Fagerdahl   1 Bengt Hindricksson      1 1             2 C:o torp
Taaklösa   1 Erick Larsson      1               1
Thunahult   1 Carl Larsson      1               1
Wijka   1 Swen Knutsson  1/8 1/4 1               1  
      des moder                    1 1  
    1 Swen Nilsson  1/8   1 1             2  
Ytterbo   1 Carl Gust. Fagerström  1/4 1 1 1       1     3  
      dr. Pär 20 år             1       1  
    1 Bengt Hansson 1/4   1               1  
      des moder                    1 1  
      dr. Erick 17 år             1       1  
    1 Jöns Olofsson  1/4   1 1             2  
      dr. Nils 17 år             1       1  
    1 Måns Jonsson  1/4   1               1  
      des moder                    1 1  
      Daniel Dyk                      0 Soldat
Qwastetorpet     Carl Löfgren      1               1 C:o B.st.
Ytterbonäs     Nils utfattig                     0
Ytterby Prästeg.     h:r Andreas Seldrot   1/2 1 1   1   3     6 Pastor
      dr. Anders 21 år             1       1  
      d:o Måns 21 år             1       1  
      d:o Anders 19 år             1       1  
      h:r Petter Arenander      1 1             2 Adjunct
Ståckholm     öde                     0 C:o B.st.
Åkrok     Nils Benjaminsson      1               1
Åninge 1 1 Lars Jonsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Pär Larsson  1/4   1 1             2  
    1 Johan Carlsson  1/4   1 1             2  
    1 Jöns Larsson  1/4   1 1             2  
      dr. Lars 20 år             1       1  
      Petter Hultman        1             1 Ryttare
Ibidem 2 1 Lars Carlsson  1/4 1 1               1  
      Carl Swensson                  1 1 2  
    1 Erick Swensson  1/4   1 1       1     3  
    1 Enkan Maria  1/4     1   1         2  
    1 Enkan Karin  1/4     1             1  
      dr. Bengt 21 år             1       1  
      Olof Pärsson        1             1 Ryttare
Korpebo     brukas under g.                     0  
Tallebo     brukas under g.                     0  
Ryssewijken     Swen Knutsson      1               1 B.stuga
Älgeshult   1 Lars Hansson    1/8 1 1             2  
Östankiär   1 Zachris Jönsson  1/3 1 1 1             2  
    1 Joen Jönsson  1/3   1 1       1     3  
    1 Anders Östensson  1/3   1 1             2  
      Olof Pärsson      1 1             2 ReserveSoldat
Östantorp   1 Philip Holstensson  1/4 1 1 1             2  
      s:n Erick 17 år         1           1  
    1 Pär Knutsson  1/4   1               1  
    1 Johan Knutsson      1 1             2  
    1 Anders Simonsson  1/4   1 1             2  
    1 Måns Pärsson      1 1             2  
    1 Carl Andersson  1/4   1 1             2  
      dr. Tyres 16 år             1       1  
                               
      Daniel Larsson      1 1             2 S. Skomak.
      dr. Olof 16 år             1       1  
      Pär Arfwedsson      1               1 S. Skrädd.
      dr. Isak 17 år             1       1  
                               
    1 Spårbacka Brucksfolk                        
      Anders Fagrelius      1               1 Bokhållare
      Carl Biörckvall      1               1 Skrifware
      Petter Medling     1 1       1     3 hammars.mäster(?)
      Johan Suensson     1 1             2 Läredräng
      Johan Mårtensson      1 1             2
      Carl Carlsson      1 1             2 Kohlgåssar
      Per Suensson      1 1             2
      Isaac Dyk      1               1 Skogwackt:e
      Eric Nilsson      1               1 Murmäst.
      Jacob Andersson      1 1             2 uppsättare
      Jonas Nilsson      1 1             2 malmtagare
      Pehr Benjaminsson      1               1
      Nils Sunesson     1 1             2
      Lars Jöransson      1               1
      Jöns Jöransson      1               1
      Joen Pärsson      1 1             2
      Anders Andersson      1               1
      Johan Jönsson      1               1
      Erick Pärsson      1               1
      Anders Jonasson     1               1
    96       158 127 11 6 26 28 1 6 363