Sevetuna.se

Mantalslängd Pelarne socken 1652

Sevede härad, Kalmar län. Upprättad av komminister Sveno Erici 20 februari 1652.

Namn och hemman Man Hust Son Dtr Måg Sonhust Dr Piga Inh
Oloff Oloffsson i Åkemåla 1 1              
Jakoph i Sefuestörph 1 1              
Clemet soldat i S.g. 1                
Gissee i Croxtörph 1 1              
Berge i Stolparph 1 1   1          
Erik i Kroxtörph soldat 1                
Hemingh i Stolparph 1 1   1 1        
Giöstaff i Norlidhaa 1 1              
Jon i Rosslorph 1 1              
Månss i Samegård soldat 1                
Swen(?) i Fassnefall 1 1   1          
Nilss i Hult soldat 1 1              
Jon i Samegård soldat 1                
Nilss Jonsson i S.g. soldat 1                
Inghe i Skorpharph Soldat 1 1              
Bengt i S.g. Soldat 1                
Erik(?) Nilsson i Noridha(?) feltwebel frelsse(?) 1 1              
Hemingh i Bastefall 1 1              
Larss i Pellarne 1 1              
Nilss ibidem 1 1              
Larss i Kuarph 1 1           1  
Nilss i Kuarph 1 1              
Biörn i Pellarnehult 1                
Giermundh i S.g. Soldat 1                
Sune(?) i Kroxtörph   1   1          
Anderss i Konungzkulla 1 1              
Oloff i S.g. soldat 1                
Månss i Månssarph   1              
Hanss i Grumsstorph 1 1              
h. Ingeborgh i Walekleff   1              
Peer i Salfnekulla 1 1