Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Boda, Tuna socken

Boda kallades längre tillbaka också Lilla Danevik. Sedan 1700-talet är den officiella beteckningen Danevik nr 2. Med tanke på namnen verkar det troligt att Boda från början varit utmarker till den lite större byn Danevik. Kanske är det så att platsen ursprungligen har använts som slåttermarker där man uppfört förvaringsbodar av olika slag och att området sedan har odlats upp för att så småningom bli fast bebott.

Boda är i skriftliga källor känt från åtminstone 1613 då det omnämns i samband med Älvsborgs andra lösen. År 1636 köpte Jörgen Schildt dåvarande kyrkohemmanet Lilla Danevik till frälse. Sonen Adam Schildt bortförpantade(?) 1693 gården till häradshövding Johan Heller, senare adlad Hellenstierna. Hemmanet innehades sedan av Johan Hellenstiernas arvingar innan sonen Magnus Hellenstierna år 1765 skänkte det till sin dotter Christina Magdalena Hellenstierna, gift Rosenbielke. Hon i sin tur sålde det 1790 till dåvarande rusthållaren Johan Jonasson och hans hustru Elisabet Olofsdotter, som flyttade hit från Bostorp några år senare. Deras ättlingar kom att bo kvar i Boda fram till 1850-talet.

Den ena gårdshalvan såldes 1848 till Jonas Samuelsson från Grytegård i Vena socken. Den klövs år 1877 i två delar - Danevik 2:4, som tillföll sonen Sven Peter Jonsson, och Danevik 2:5, som tillföll dennes broder Karl Jonsson. Båda gårdarna kom från 1916/1917 att innehas av Axel Svensson, son till Sven Peter Jonsson.

Den andra gårdshalvan såldes 1854 till Alexander Olofsson och hans hustru Sara Sofia Jönsdotter, som flyttade hit från Pelarne. Släkten Alexandersson innehade den till 1930-talet då den såldes till Karl Svensson i Hällerum, bror till Axel Svensson ovan. Fastigheten hette länge Danevik 2:3.

 

Gårdar


Boda

(Danevik 2:3, numera 2:11)
Boda

Huset byggt 1937. Ersatte troligen ett äldre hus.

Boda

(Danevik 2:4, 2:5, numera 2:11)
Boda Boda

Mangårdsbyggnad uppförd på 1700-talet. Ekonomibyggnad uppförd 1907.

Övrig bebyggelse


Björke

Bebott 1882-1890. Husen revs strax därefter.

Björkvik

Björkvik

Namnet dyker upp i församlingsboken omkring 1906. Bebott till 1936. Husgrund finns kvar.

Boda

(Danevik 2:10)
Boda Boda

Ett par hus av nyare datum.

Botorp

Botorp

Förpantningstorp. Bebott 1844-1865. Husgrund finns kvar.

Enligt ett förpantningskontrakt daterat i juli 1843 upplät markägaren ett utstakat område öster om gården, vid sjön Möckeln, till Olof Carlsson från Knastorp. Denne flyttade till Botorp året därpå.

Ekekullen (Ekekulla)

Ekkullen

Backstuga/torp. Bebott från 1795/1796 till 1878. Husgrund finns kvar.

Uppodlat av Jonas Nilsson som dessförinnan var bonde i Danevik.

Ekhorva

Ekhorva

Backstuga/torp. Nybyggt 1822. Bebott till 1862. Husgrund finns kvar.

Fagerhult

Fagerhult

Backstuga. Bebott 1867-1910. Husgrund finns kvar.

Fagerslätt

Backstuga. Nybyggt 1826. Bebott till 1832.

Fakta

Danevik 2, kallat Boda

1/4 mantal frälse (förmedlat från 1/2 mantal)

Enskifte år 1816
Boda

Sidan uppdaterad 2019-09-22

© Stefan Karlsson 2000-2024