Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Väderums stationssamhälle, Tuna socken

Hultsfred-Västerviks järnväg stod klar 1879. En av de tre stationer som hamnade i Tuna socken var Väderum. Stationen är uppkallad efter Väderums gård, belägen en halvmil österut.

Runt stationen växte efter hand ett litet samhälle med tiotalet hus fram på mark som tillhört de kringliggande byarna Bostorp och Danevik samt gården Holfredstorp. Utöver järnvägen, som sköttes av stationspersonal och banarbetare, fanns det affärer, lastbilsåkeri, cykel- och mopedverkstad samt skola. När samhället hade sin höjdpunkt under 1950- och 60-talen fanns även två bensinmackar.

Järnvägen drevs till en början av Hultsfred–Westerviks Jernvägsaktiebolag (HWJ) och från 1924 av Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnvägar (NVHJ). Banan förstatligades 1949 och SJ drev persontrafik fram till nedläggningen 1984. Numera körs turisttrafik av ett smalspårsbolag.

Stationshuset

(Holfredstorp 1:12)
Väderums station 1905 Väderums station

Stationshuset byggdes 1878-1879 och invigdes sistnämnda år. Vid stationen fanns även postverksamhet - poststationen drogs in 1968 och ersattes av lantbrevbäring. Sedan 1989 är stationshuset i privat ägo.

Stationsföreståndare

1880-1910
Rasmus Andersson, född 1841 i Knästorp, Malmöhus län, död 1910.
Inflyttad 1880 från Verkebäcksvik, Gladhammar.

1910-1915
Alfred Albin Sund, född 1878 i Törnsfall.
Inflyttad 1910 från Slättfalls station, Vimmerby landsförs. Utflyttad 1915 till Forsaströms station, Gärdserum.

1916-1922
Gustaf Harald Petersson, född 1881 i Västervik.
Inflyttad 1916 från Långhagen, Västervik. Utflyttad 1922 till Hjorteds station, Hjorted.

1922 till slutet av 1930-talet
Johan Erik Johansson Sjöman, född 1873 i Vimmerby landsförs.
Inflyttad 1922 från Yxerns station, Frödinge. Utflyttad 1945 till Vena.

Mellan 1948 och 1968 sköttes stationen av Britta Larsson som bl.a. var hållplatsvakt och poststationsföreståndare.

Banvaktsstugan, numera Ektorp

(Bostorp 1:12)
Ektorp

F.d. banvaktsstuga (nr 50 Väderum) vid Hultsfred-Västerviks järnväg. Troligen byggd omkring 1880. Såld av SJ 1956 och ombyggd samma år.

Banvakter

1880-1885
Peter Gustaf Davidsson, född 1843 i Långasjö, Kronobergs län.
Inflyttad 1880 från Långasjö. Utflyttad 1885 till Vena station, Vena.

1885-1905
Fredrik Vilhelm Berg, född 1839 i Tysslinge, Örebro län.
Inflyttad 1885 från Hultsfred, Vena. Flyttade 1905 till Högalid 3.

1905-1912
Karl Leonard Sund, född 1873 i Törnsfall.
Inflyttad 1905 från Verkebäcks station, Gladhammar. Utflyttad 1912 till Hultsfreds station, Vena.

1912-1916
Arvid Nyman, född 1882 i Gladhammar.
Inflyttad 1912 från Fårhult, Gladhammar. Utflyttad 1916 till Verkebäcks station, Gladhammar.

1916-1936
Karl Algot Svensson, född 1891 i Frödinge.
Inflyttad 1916 från Blägda station, Frödinge. Utflyttad 1936 till Rössle banvaktsstuga, Törnsfall.

Övrig bebyggelse


Högalid 1

(Bostorp 1:8)
Högalid 1

Förste boende var sannolikt förre husaren Nils Johan Krantz med familj som flyttade till området 1888. Av de som bott i huset kan nämnas Lars Peter Karlsson (1916-1917), Sven Oskar och Frida Nyström (1933-1939) och Hulda Larsson (1962-1979).

Högalid 2

(Bostorp 1:9)
Högalid 2

F.d. affär. Förste boende var sannolikt handlanden Karl Oskar Larsson med familj som flyttade till området 1897. År 1909 kom handlanden Arvid Larsson med familj hit. Troligen hade han övertagit lanthandeln redan 1905 och drev den till 1942 då han överlät rörelsen till sonen Fritz Larsson. Denne drev lanthandeln, parallellt med en åkerirörelse, fram till 1964. Affären drevs vidare av Karl-Henning och Karin Larsson. Bensinförsäljningen upphörde 1970 och lanthandeln lades ner fyra år senare.

Högalid 3

(Bostorp 1:10)
Högalid 3

Förste boende var sannolikt handlanden Samuel August Jonsson med familj som flyttade hit 1884 och bodde kvar till 1908. År 1912 kom Anders Magnus och Lovisa Jonsson från Bostorp hit. Makarna dog på 1930-talet. Senare boende var byggnadssnickaren Sven och Märta Adolfsson samt f. lärarinnan Elin Larsson (död 1975).

Högtomta

(Holfredstorp 1:7)
Högtomta

Byggt 1924.

Här bodde byggmästare Karl Klingstedt med maka Hanna. Sonen Ture Klingstedt drev en cykel- och reparationsverkstad 1939-1969.

Lyckebo

(Holfredstorp 1:13)
Lyckebo

Villa byggd 1990.

Solbacka

(Holfredstorp 1:10)
Solbacka

Byggt 1951.

Beboddes i många år av chaufför Arnold och Inga Larsson med familj.

Törnsnäs

(Danevik 1:7)
Törnsnäs

Troligen byggt 1917. Ersatte i så fall ett äldre hus.

Anders Magnus Törnqvist drev affär här från 1880- eller 1890-talet. Senare övertog sonen Gunnar Törnqvist affären och drev den till 1937 då den upphörde. År 1938-1939 byggdes huset om och flera familjer har bott här sedan dess, bland andra banarbetare Arne och Anna Nilsson.

Vägskylt Väderum

Sidan uppdaterad 2021-07-20

© Stefan Karlsson 2000-2024