Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Holfredstorp, Tuna socken

Holfredstorp är ett f.d. fänriksboställe vid Kalmar regemente.

Efter att ha varit boställe åt officerare fram till början av 1800-talet lät kronan arrendera ut gården. Vid en auktion den 7 mars 1812 lade bonden Nils Carlsson i Smedserum det högsta anbudet och kunde skriva på ett 30-årigt arrendekontrakt. Han flyttade hit med familjen samma år. Efter tjugo år, eller 1832, avled Nils Carlsson. Ny arrendator blev då hans son Sven Nilsson. Han avled dock redan vid 35 års ålder 1843. Under några år fick grannen Nils Nilsson i Bostorp tillfälligt bruka gården, men 1847 gifte Sven Nilssons änka om sig med Aron Carlsson Aron Carlsson från Danevik som då blev ny arrendator. I början av 1890-talet övertog deras äldste son Frans Oskar Aronsson gården och 1906 deras yngste son Karl Otto Aronsson. Han brukade gården fram till 1913. När han flyttade bröts den kedja av personer inom samma släkt som i över hundra år arrenderat Holfredstorp.

Samma år, 1913, övergick gården i privat ägo då Kungl. Maj:t och Kronan sålde den till Oskar Emil Andersson från Frödinge. Efter ytterligare tre år köpte Lars Peter Larsson från Danevik gården. Genom sonen Erik Larsson och senare dennes barn och barnbarn finns gården fortfarande i släkten - således en ny hundraårig tradition.

 

Gården


Holfredstorp 1:4

Holfredstorp 1:4 Holfredstorp 1:4

Manbyggnaden uppförd omkring 1800, ombyggd 1897. Ladugården byggd 1897.

Vid en besiktning av bostället år 1867 fanns följande byggnader vid gården: boningshus, drängstuga, bod, källare, svinhus och hemlighus, ladugård, fähus samt loge.

Övrig bebyggelse


Alebo

(Holfredstorp 1:8)
Alebo Alebo

Tidigare torp. Känt från åtminstone 1765. Nuvarande bostadshus enligt uppgift byggt 1890 och lillstugan 1908.

Högtomta

(Holfredstorp 1:7)

Se Väderums stationssamhälle.

Lyckebo

(Holfredstorp 1:13)

Se Väderums stationssamhälle.

Moberg

Backstuga/torp. Nybyggt 1822. Bebott till 1898. Husen revs strax därefter.

Modal

(urspr. Holfredstorp 1:9, numera Väderum 1:20)
Modal Modal

Tidigare torp. Känt från åtminstone 1723. Nuvarande boningshus byggt 1917. Den gamla stugan låg längre österut och revs på 1940-talet.

Mossen (Måsen, Mosen)

Backstuga/torp. Bebodd från omkring 1808 till 1871. Låg vid landsvägen 1 km NO om Holfredstorp. Torpare här var bl.a. Johan Värling, dennes son Anders Fredrik Verling, därefter Johannes Göransson och sist Karl Otto Nilsson.

Näset

Näset

Torp. Känt från åtminstone 1725. Revs på 1950-talet.

År 1814 flyttade Per Andersson hit med sin familj - de hade dessförinnan bott i Hällen under Väderum. Han efterträddes av sin son Anders Persson, som i sina två giften fick sammanlagt 13 barn. Ett av dessa, Otto Andersson, blev ny torpare tillsammans med hustrun Lovisa. Sista boende i torpet blev fyra av deras barn - Mina, Adolf, Josef och Anna Ottosson. Vid en besiktning av Holfredstorp år 1867 fanns följande byggnader vid Näset: boningshus, bod samt loge, fähus och stall under ett tak.

Näset, Lilla

Backstuga. Låg mellan Holfredstorp och Näset.

Lilla Näset var bebott från omkring 1814 då Anders Samuelsson med familj bodde här. Han hade tidigare varit torpare i Näset. De bodde kvar livet ut, till sist hans hustru Stina Andersdotter som dog 1830.

Skrikebo

(Holfredstorp 1:5)
Skrikebo

Tidigare torp. Känt från åtminstone 1700. Nuvarande hus byggt omkring 1840.

Solbacka

(Holfredstorp 1:10)

Se Väderums stationssamhälle.

ett fritidshus

(Holfredstorp 1:11)
Holfredstorp 1:11

Fritidshus byggt 1970.

Väderums järnvägsstation

(Holfredstorp 1:12)

Se Väderums stationssamhälle.

Sidan uppdaterad 2019-09-22

© Stefan Karlsson 2000-2024