Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Knastorp, Tuna socken

Knastorp är en by strax norr om Tuna samhälle. Den gränsar mot Stolpetorp och Bröttle i norr, Malmgrava i öster, Tuna gård i söder och Gunnarsmåla i väster.

Vid storskiftet 1791 var byn uppdelad i två delar, kallade västra och östra gården. Den västra gården brukades av fyra bönder och den östra av sex.

Vid mitten av 1800-talet var antalet jordbruk detsamma - ett tiotal. Vid laga skiftet som genomfördes på 1850-talet beslutades det att de flesta gårdarna i byn skulle flyttas ut till sina nya ägoskiften. Kvar i den gamla bykärnan blev två av dem.

I slutet av 1870-talet drogs järnvägen Hultsfred-Västervik fram över byns marker. På Knastorps ägor hamnade Tuna järnvägsstation. Runt stationen växte ny bebyggelse fram och blev så småningom till Tuna samhälle.

 

Gårdar


Knastorp 1:2

Knastorp 1:2

Huset byggt 1883. Gården inköptes 1897 av förre soldaten Nils Erik Öst och hans hustru Lotten. Deras dotter Anna och svärson Ivar Karlsson tog sedan över lantbruket.

Knastorp 1:3

Inga byggnader. Samägd med 1:9.

Knastorp 1:4

Knastorp 1:4 Knastorp 1:4

Mangårdsbyggnaden uppförd 1922. Det gamla boningshuset, som flyttats hit vid laga skiftet, revs då. Gården kom till nuvarande ägarens släkt genom Johan Hindriksson från Tälleryd i Vena, som köpte gården 1855 av sina dåvarande svärföräldrar. Efter att hustrun dött efter bara några år gifte han om sig. En av sönerna i det senare giftet, Karl Johansson, och dennes hustru Sofia tog över gården 1899. Deras son Aron Karlsson köpte gården 1944 och drev lantbruket till omkring 1969.

Knastorp 1:6

(numera 1:97)
Knastorp 1:6

Huset byggt omkring 1800. På 1880-talet flyttade Sven Gustaf Persson med familj hit. Deras son Gustav Svensson tog över på 1910-talet och senare hans söner Svante och Olle Svensson.

Knastorp 1:7

Knastorp 1:7

Kallas numera Norrängsgården. Mangårdsbyggnaden uppförd 1921. Karl Johan Andersson och hans hustru Emma Kristina övertog hans fädernegård 1906 och byggde så småningom både nytt boningshus och ny ladugård. Deras son Ivar Karlsson övertog gården 1943 och innehade den till 1974 då den överläts på barnen.

Knastorp 1:8 (Ängshult)

(numera 1:98)
Knastorp 1:8

Mangårdsbyggnaden uppförd 1943. Gården flyttades hit i samband med laga skiftet då ägaren hette Anders Magnus Månsson. Dottern Anna Lovisa och hennes man Anders Johan Svensson övertog den omkring 1869. Under deras tid dyker namnet Ängshult upp första gången i kyrkböckerna, det sker runt 1890. De innehade Ängshult till 1895 då deras dotter Ida och hennes man Lars Alfred Sjöblad blev nya ägare. Efter ett tjugotal år övertog deras son Albert Sjöblad gården och ägde den fram till 1980.

Knastorp 1:9

Knastorp 1:9

Kallas Kullen. Huset byggt 1868. Gården köptes 1882 av Nils Magnus Nilsson och hans hustru Christina Carlsdotter. Deras son Karl Oskar Nilsson ägde den till sin död 1968 då hans brorson Eskil Nilsson i Odensvalehult blev ny ägare.

Knastorp 1:10

Knastorp 1:10

Huset byggt 1927. Gården ägdes av Sven August Nilsson då den 1918 såldes till Oskar Lindeborg i Bröttle. Dennes son Waldemar Lindeborg övertog den 1934.

Knastorp 1:13, 1:14

(numera 1:76)
Knastorp 1:13, 1:14

Mangårdsbyggnaden uppförd 1858. Fastigheten var tidigare uppdelad på två:

Knastorp 1:13 inköptes i omgångar under 1860- och 1870-talen av Per Johan Fahlström. Hans dotter Hulda Lovisa och hennes man Karl Johan Lindell ägde gården till 1928 då deras son Gunnar Lindell köpte den.

Knastorp 1:14 köptes 1870 av Peter Magnus Petersson och Beata Lovisa Fahlström som då flyttade hit från Fjälster. Deras son Alfred Petersson med hustru Selma övertog gården 1900. Av deras tio barn var det sonen Fritz Pettersson som köpte den 1937. Han innehade den till 1972 då den överläts på hans barn.

Övrig bebyggelse


Nybygget

(Knastorp 1:25, numera 1:77)
Nybygget

F.d. backstuga. Bebodd från 1874. Huset finns kvar idag och ligger vid backen Långelid på vägen mellan Knastorp och Stolpetorp.

Rosendal

Backstuga. Bebodd från omkring 1834 till 1846. Här bodde bl.a. Nils Lönberg, som tidigare varit bonde i byn.

Stjärnevik

Stjärnevik

Torp. Bebott från omkring 1873 till 1897. Låg ca 1,5 km SV om byn, på väg mot sjön Möckeln.

I Stjärnevik bodde bara en familj. Det var arbetaren Sven Peter Svensson, bondson från byn, hans hustru Maria Lovisa Andersdotter och deras barn. Efter hans död 1889 bodde änkan och barnen kvar till 1897 då de flyttade härifrån.

I 1893-99 års husförhörslängd står att huset är rivet. På torpskylten, uppsatt av hembygdsföreningen, är det benämnt Skogen. Stället kallades också Lovisas, efter den sista innehavaren. Idag finns rester av bl.a. en källare kvar.

Ängslycka

(Knastorp 1:93)
Ängslycka

Villa byggd 1988.

Tuna stationssamhälle

Ett 50-tal, eller drygt hälften, av husen i Tuna stationssamhälle är uppförda på byns tidigare marker.

Uppgifter om byggnadsår är hämtade från Sveriges bebyggelse (1957).

Fakta Knastorp

1 mantal frälse

Storskifte år 1791

Laga skifte år 1858

Sidan uppdaterad 2022-07-15

© Stefan Karlsson 2000-2024