Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Danevik, Tuna socken

Övrig bebyggelse


Daneborg

(Danevik 1:9)
Daneborg

Byggt 1894. Hette tidigare Solliden (se nedan) och var då ryttartorp.

I Daneborg bodde från 1911 korgmakare Albert Svensson med hustru Anna. Efter deras död på 1940-talet flyttade dottern Adina Nilsson med familj hit.

Daneviks gamla skola

Daneviks gamla skola

Användes som skola på 1800-talet och en tid även som affär. Handlande var Nils Petter Tingvall. Han utvandrade med familjen till Norra Amerika 1883.

Daneviks skola

Daneviks skola

Skolhuset byggt på 1890-talet. Togs i bruk 1895. Skolan lades ned 1949.

Bland skolpersonalen de första årtiondena kan nämnas småskollärarinnorna Kristina Charlotta Karlsson och Olga Johansson (bosatt här i 35 år) samt folkskollärarinnan Brita Morin. De sista åren innan nedläggningen hette småskollärarinnorna Natalia (Thalie) Tunell och Barbro Olofsson.

Gubbebro

Omnämnt i 1726-1741 års mantalslängder och beboddes då av en Johan Persson, som noterades både som utfattig och oduglig. Åren därefter är det ansett som öde och enligt 1749 års längd var stället då utrivet. Helt obeboeligt var det tydligen ändå inte - på 1750-talet finns det två personer från Gubbebro noterade i dödboken.

Harebacken

Harebacken

Backstuga. Bebodd från slutet av 1700-talet till 1818.

Ludlow

(Danevik 1:13)
Ludlow

Byggt på 1800-talet i utkanten av Danevik. Fick sitt nuvarande namn omkring 1999?

Här bodde snickaren Sven Peter Nilsson med hustru Valborg och barn och därefter Artur och Svea Nilsson (senare Lisedal).

Lövkullen

Backstuga. Bebodd 1860-1887.

Enligt ett förpantningskontrakt daterat i april 1860 upplät markägaren en byggnadsplan i den så kallade Hemskogen till Sven Persson och hans hustru Anna Lena Persdotter att där uppföra sig en stuga.

Rosenvik

Backstuga. Bebodd från 1850- eller 1860-talet till 1920.

Förste boende var bleckslagaren Jonas Ekström som tidigare bott i Ängstugan. När han blev änkling flyttade Vilhelmina Andersdotter hit. Efter Ekströms död 1894 bodde hon kvar till sin död 1920. Stugan låg 100-talet meter från sockengränsen mot Vena på norra sidan av vägen Danevik-Alsarp. Inget finns kvar efter vägens ombyggnad 1985.

Solliden

Solliden var ryttartorp för Bostorps rusthåll, men beläget på Daneviks ägor. Ryttartorpet tillkom sannolikt i samband med att Smålands kavalleriregemente blev indelt i slutet av 1600-talet. Namnet Solliden ("Solia") börjar dyka upp i kyrkböckerna omkring 1710. Eventuellt kan det även ha gått under namnet Jöranstorpet en tid på 1720-talet. I takt med att regementet bytte namn ett par gånger på 1800-talet var torpet en tid dragontorp och slutligen husartorp. Ett 20-tal ryttare/dragoner/husarer tjänstgjorde vid rusthållet under indelningsverkets tid, se här. Efter att den siste husaren flyttat ut 1910, friköptes stället 1913 och lägenheten fick då namnet Daneborg (se ovan). Under några årtionden i mitten av 1800-talet fanns det förutom husartorpet en backstuga i Solliden.

Sörhagen

(Danevik 1:8)
Sörhagen

Backstuga. Bebodd från 1854 till slutet av 1940-talet. Huset revs 1949-1950.

Enligt ett kontrakt som tog sin början den 14 mars 1854 upplät hemmansägarna i Danevik den så kallade Söderhagen till torparen Nils Nilsson och hans hustru Maja Stina Svensdotter att där uppföra sig en stuga. Makarna flyttade hit från Solliden samma år. Efter deras död kom familjen Johan Leonard Karlsson hit 1900. Efter hans död 1912 bodde hans änka Klara kvar till 1936. År 1914 kom f. volontären Fredrik Johansson hit. Han bodde i Sörhagen till slutet av 1940-talet.

Törnsnäs

(Danevik 1:7)

Se Väderums stationssamhälle.

Vike (Viken)

Vike

Förpantningstorp. Bebott från 1844 till 1893.

Markägaren upplät torpstället till Nils Johan Helander och hans hustru Anna Stina Johansdotter enligt ett kontrakt daterat i mars 1844. Till stuga skulle markägaren släppa till ett gammalt hus som han ägde. I 1893-99 års husförhörslängd står: "husen rifne". Enligt annan uppgift revs husen på 1940-talet.

Ängstugan

Ängstugan

Förpantningstorp. Nybyggt 1825. Bebott till 1873.

Den stuga och de ladugårdshus som fanns där 1850 hade "uppkostats" av Jonas Ekström. Efter honom var Karl Johan Samuelsson från Danevik torpare. Sista boende var Johan Erik Eriksson med familj.

« Föregående

Läs mer

Sidan uppdaterad 2019-09-23

© Stefan Karlsson 2000-2024