Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Mantalslängd Gårdveda socken 1740

Aspelands härad, Kalmar län. Upprättad 30 oktober 1739.

  Nr Rökar     Mantal Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh m Inh h Summa Annotation
Bäckeby 1 1 W. H:r L. Fixenhielm   1                 0 afskiedat Major
      dr. Carl Gust. Rosenstrål                     0  
      d:o Daniel 20 år                     0  
      H:r Johan F. Drake                     0 Drabant
    1 Nils Pärsson     1 1             2  
    1 Lars Johansson     1 1   1         3  
      Son Johan 21 år         1           1  
Ibidem 2 1 Nils Pärsson   1/4 1 1             2  
Ibidem 3 1 Nils Pärsson   2/3 1               1  
      dr. Anders 16 år             1       1  
Säfsiötorpet     Johan Dahl                     0 Soldat
Giöteruda   1 Nils Jonsson     1 1             2 C:o ock Fr. torp
Figemåla     Carl utfattig                     0
Ibidem 4 1 Frantz Bergman 3/16 3/8 1 1       1     3 Munst.skrifw:e
    1 Jonas Pärsson 3/16   1 1             2  
      dr. Nils 17 år             1       1  
Ibidem 5 1 Jonas Pärsson   3/8 1 1             2  
Ibidem 6 1 Olof Pärsson   1/4 1         1     2  
      Son Anders 17 år         1           1  
Ibidem 7 1 Daniel Pärsson   1/2 1 1       1     3  
      dr. Lars 19 år             1       1  
Ibidem 8 1 Carl Pärsson   1/4 1 1       1     3  
Basegiärde   1 Pär Håkansson 1/4 3/8 1 1   1         3  
      Son Nils 17 år         1           1  
      d:o Jonas 15 år         1           1  
    1 Jonas Pärsson 1/8   1 1             2  
Botesgård Säterij     H:r Capitein Solter   1           1     1 Frij efter Res.
      dr. Pär 20 år             1       1  
      d:o Jon 50 år             1       1  
      des hustru       1             1  
      Anders Isaksson     1 1             2 half.bönder
      Son Jonas 17 år         1           1
      Swen Pärsson     1 1             2
Biörkenäs     Jon Gråberg     1               1 Rå ock rör
Biörkelund     Pär Nilsson     1               1
Daltorpet     Jonas Andersson     1 1             2
Qwarntorpet     Johan Mattsson     1 1             2
Gatan     Olof utfattig                     0
Smetorpet     Erik Olofsson d:o                     0
Flathult 1 1 Daniel Johansson 1/4 1/2 1 1             2  
      dr. Carl 17 år             1       1  
    1 Swen Pärsson     1 1             2  
    1 Pär Jönsson 1/4   1 1   1   1     4  
      Pär Kraft                     0 Soldat
Ibidem 2 1 Nils Wimmerstedt   1/2 1 1       1     3 Regementzskrifw:e
    1 Lars Jonsson 1/4   1         1     2  
      dr. Jonas 20 år             1       1  
    1 Daniel Jonsson 1/4   1 1             2  
      dr. Adam 16 år             1       1  
Fagerbeck   1 Georg Wiksten 1/4 1/2   1   1   1     3 Feldtvebel
    1 Tobias Jöransson 1/4   1 1       1     3  
Flatekulla   1 Måns Olofsson   1/4 1 1             2  
Gårfweda 1 1 Nils Pärsson   1/4 1               1  
      des Moder                   1 1  
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
2
3
4
5
6
1 H:r Petter Drangel 9/16 1 1/8   1       2     3 Lieutnant
      Anders Molgren 18 år             1       1 Munst.dräng
      dr. Daniel 21 år             1       1  
      d:o Nils 18 år             1       1  
    1 Nils Pärsson 5/16   1 1             2  
      dr. Petter 16 år             1       1  
    1 Pär Månsson 1/4   1 1             2  
      Sune Cavat                     0 Soldat
Nybygget     Sune Hemmingsson           1         1 Ryttare
Moen   1 Pär Johansson     1               1 C:o torp
Skarpetorpet   1 Enkian Karin       1             1
Gårfwedaqwarn   1 Johan Martin     1 1             2 (C:o torp?) Mölnare
Grönakulla   1 Jonas Nilsson   1/4 1 1   1         3  
Liungby   1 Johan Rådde   1 1 1   1   2     5 Länsman
      dr. Jonas 22 år             1       1  
      d:o Carl 19 år             1       1  
      Heming Liungqwist       1             1 Ryttare
Skiärslida 1 1 Jon Månsson 5/16 1/2 1 1       1     3  
      dr. Anders 17 år             1       1  
    1 Tobias Sunesson 5/16   1 1       1     3  
      Sune Månsson                 1   1  
Ibidem med en utjord 2 1 Lars Andersson 3/8 3/4 1 1       1     3  
      dr. Daniel 21 år             1       1  
    1 Sune Andersson 1/4   1 1             2  
      dr. Daniel 17 år             1       1  
Liamåla     Daniel Jonsson                     0 Ryttare
Salsnäs     Enkian Cath. Mörling   1/2   1       1     2 des afl. Man Comminister
      dr. Jonas 18 år             1       1  
    1 Börge Johansson 1/4   1     2         3  
Soldatetorpet   1 Nils Larsson     1 1             2 C:o torp
Wrånganäs   1 Jon Pärsson 1/8 1 1 1   1         3  
    1 Lars Pärsson 1/8   1 1             2  
    1 Anders Pärsson 1/4   1               1  
      dr. Lars 16 år             1       1  
      Daniel Östensson 1/4   1 1             2 Nämbdeman
      dr. Isak 20 år             1       1  
    1 Enkian Merta 1/4     1   1         2  
      Son Östen 19 år         1           1  
Ryttaretorpet     Johan Hemmingsson       1             1 Ryttare
Åhrena 1 1 Petter Nilsson 1/4 1 1         1     2  
    1 Johan Bengtsson 1/8   1 1             2  
    1 Pär Eriksson 1/8   1 1             2  
    1 Börge Swensson 1/4   1 1       1     3  
    1 Olof Swensson 1/4   1 1   1         3  
      Nils Åbrant                     0 Soldat
Ibidem 2 1 Jonas Andersson 1/4 1/2 1 1       1     3  
      dr. Pär 15 år             1       1  
    1 Nils Olofsson 1/4   1 1       1     3  
      dr. Nils 15 år             1       1  
Ärnesiögla   1 Harald Andersson 1/8 1/4 1 1             2  
    1 Nils Andersson 1/8   1 1             2  
Nyamåla     öde                     0  
                               
      Gustaf Drangel     1               1 Klåckare
    51       54 51 6 12 22 22 1 1 169  

Sidan uppdaterad 2018-12-13

© Stefan Karlsson 2000-2024