Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Mantalslängd Karlstorps skate 1740

Aspelands härad, Kalmar län. Upprättad 29 oktober 1739.

Karlstorps skate utgjorde den östra delen av Karlstorps kyrksocken (som i övrigt hörde till Östra härad i Jönköpings län).

  Nr Rökar     Mantal Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh m Inh h Summa Annotation
Buskeboda 1 1 g. Johan Swensson 1/2 1 1 1       1     3  
    1 Olof Swensson 1/4   1 1       1     3  
    1 Pär Jonsson 1/8   1 1             2  
    1 Anders Jonsson 1/8   1 1             2  
Ibidem 2 1 Anders Hemmingsson   1/4 1 1             2  
      hustru Marija                   1 1  
Ibidem 3 1 Olof Pärsson 1/8 1/2 1 1             2  
    1 Carl Zachrisson 1/8   1 1             2  
    1 Pär Swensson 1/4   1 1             2  
      dr. Pär 15 år             1       1  
      Anders Ekman       1             1 Soldat
Boanäs 1 1 Erik Johansson   1/2 1 1   1         3  
Ibidem 2 1 W. H:r Major Paulj   3/4                 0  
Boanäsqwarn   1   1/4                    
Smedieqwarn     der under                     0  
Bockstad   1 Evert Embring 1/4 1/2   1             1 Förare
    1 Carl Olofsson 1/4   1 1             2  
Boaryd   1 Carl Jonsson   1/4 1 1             2  
    1 Carl Swensson     1 1             2  
Biurwijk     en utjord                     0  
Bölö Säterij     W. H:r J. F. Lorick   1                 0 öf:ste i Holstensk tienst
      dr. Olof Jonsson                     0  
      Greta Anander hushållerska                     0  
      En Piga                     0  
      Jon Pärsson     1 1             2 half:bönder
      Nils Gabrielsson     1 1             2
Hammardahl     Swen Börgesson     1 1             2 Rå ock rör
Råberna     Jon Olofsson     1               1
Härstorp     Måns Nilsson utfattig                     0
Högaberg     Johan Andersson     1 1             2
Flenshult 1 1 W. H:r H. J. Schildt   3/4                 0 Corporal
      dr. Pär Månsson                     0  
      En Piga                     0  
    1 Samuel Swensson 3/8   1 1   1         3  
    1 Enkian Kiärstin 3/8     1             1  
      dr. Daniel 18 år             1       1  
Hästehagen   1 Jonas Bengtsson     1               1 C:o torp
Skyttetorpet   1 Olof Johansson     1               1
Flenshult Säterij 2   W. Fr. Ulfsax 1/2                   0 des afl. man Regementz Qwartermäst.
      dr. Jonas 16 år                     0  
      En Piga                     0  
      Dafwid Andersson     1 1             2 half:bonde
      W. H:r Lars Ulfsax 1 1/2                   0 Cornet
      dr. Jonas                     0  
Östantorp     Nils Danielsson     1 1             2 Rå ock rör
Anderstorp     öde                     0
Frukullen   1 Swen Andersson   1/8 1 1             2  
Fluxerum Säterij
med Boatorp
    W. H:r Major Paulj   1 1/2                 0 Öfwerjägmästare
      Olof Ekerodde                     0 Jägare
      Johan H. Liungström                     0 Linwäf:re
      Börge Danielsson                     0 Skräddare
      Anders Stuvart                     0 Laqveijer
      Harald Palm                     0
      dr. Elias Larsson                     0  
      d:o Måns Andersson                     0  
      d:o Swen Johansson                     0  
      HusJungf. Stina Greta                     0  
      3 st. Pigor                     0  
      Måns Floman       1             1 Ryttare
      Jöns Berg     1               1 Rå ock rör
      Jacob Jacobsson     1               1
      Johan Jonsson     1               1
Häggarp   1 Jonas Nilsson 1/4 1 1 1       1     3  
    1 Pär Danielsson 1/4   1 1             2  
    1 Johan Danielsson 1/2   1         1     2  
      dr. Jonas 17 år             1       1  
      Pär Widrig       1             1 Soldat
Harshult   1 Måns Börgesson 1/4 1 1 1             2  
    1 Daniel Pärsson 1/4   1 1             2  
    1 Jacob Johansson 1/2   1         1     2  
      des Moder                   1 1  
      dr. Jonas 19 år             1       1  
      Benjamin Nyman       1             1 Soldat
Häslehult   1 Pär Larsson 5/16 5/8 1 1             2  
    1 Nils Månsson 5/16   1 1             2  
Hörtingen   1 Markus Jönsson   1/8 1 1             2  
Lixerum 1 1 Carl Nilsson   3/8 1 1             2  
      Nils Linberg       1             1 Soldat
Ibidem 2 1 Samuel Jonsson 1/4 1/2 1 1             2  
    1 Pär Olofsson 1/4   1         1     2  
Ibidem 3 1 Börge Olofsson 1/4 1 1         1     2  
    1 Johan Nilsson 1/4   1 1             2  
Löfåsen   1 Nils Swensson   1/8 1 1       1     3  
Marholma 1 1 Daniel Olofsson 1/4 1 1         1     2  
    1 Johan Jonsson 1/4   1 1             2 Ryttare
    1 Bengt Larsson 1/4   1 1             2  
    1 Swen Börgesson 1/4   1               1  
Ibidem 2 1 Lars Larsson 1/2 1 1 1             2  
    1 Nils Danielsson 1/2   1 1             2  
Nyaby   1 Johan Jonsson   1/4 1 1             2  
      Son Jonas 15 år         1           1  
Swänarp     Swen Håkansson 1/5 1 1 1   1         3 Nämbdeman
    1 Johan Jonsson 1/5   1 1             2  
    1 Jonas Nilsson 1/5   1 1             2  
    1 Samuel Swensson 1/5   1 1             2  
    1 Nils Samuelsson 1/5   1 1       1     3  
      Jöns Nilsson       1             1 Soldat
Siöboda   1 Jon Jonsson   1/4 1         1     2  
Siöanäs     Brukas und:r Flenshult Säterij   1/8                 0  
Hallelijd     Anders Swensson     1 1             2 Rå ock rör
                               
      Pauljströms Brukzfolk                        
    1 Johan L. Bergman     1         1     2 Bokhållare
      Isack Hero     1               1 Skrif:e
      Hindrick Berg     1 1             2 Hammarsmeder
      Anders Lingren     1 1             2
      Johan Grell     1 1             2 MästerSwäner
      Nils Kusman     1 1             2
      Olof Ersson     1               1 Kåldräng
      Erentz Timberman     1 1             2 Knipsmed
      Johan Johansson     1               1 Läredr.
      Nils Johansson     1               1
      Sven Nilsson     1 1             2 Mölnare
      dr. Jonas 17 år             1       1  
      Måns Johansson     1 1             2 Redskapzmak.
      dr. Johan 17 år             1       1  
      Daniel Jonsson     1               1 Hyttedr.
      Anders Andersson     1               1 Hyttefolk
      Swen Swensson     1 1             2
      Nils Ersson     1               1
      Johan Åkesson     1               1
      Bengt Larsson     1 1             2
      Jon Jonsson     1               1 Malmtag.
Kålare
Stafrums-
huggare
ock Kiörare
      Jonas Månsson     1               1
      Anders Morberg     1               1
      Dan Månsson     1               1
      Jonas Christmansson     1               1
      Pär Pärsson     1               1
      Jon Swensson     1 1             2
      Pär Johansson     1               1
    49       81 60 1 3 6 12 0 2 165  

Sidan uppdaterad 2018-12-13

© Stefan Karlsson 2000-2024