Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Mantalslängd Målilla socken 1740

Aspelands härad, Kalmar län. Upprättad 30 oktober 1739.

  Nr Rökar     Mantal Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh m Inh h Summa Annotation
Boda   1 Daniel Persson 1/4 1 1 1             2  
    1 Jon Nilsson     1 1             2  
    1 Måns Eriksson 1/4   1 1             2  
      Son Daniel 16 år         1           1  
    1 Lars Månsson 1/4   1 1             2  
      dr. Jonas 20 år             1       1  
    1 Nils Nilsson     1 1             2  
    1 Måns Bertilsson 1/4   1 1             2  
Ryttaretorpet     brukas und:r gården                     0  
Bomåla   1 Pär Eriksson     1 1             2 C:o torp
Entsebo 1 1 Nils Sunesson 1/4 1/2 1 1       1     3  
    1 Jonas Larsson 1/4   1 1             2  
      Son Daniel 17 år         1           1  
Ibidem 2 1 Samuel Bengtsson 1/4 1/2 1         1     2  
      dr. Måns 17 år             1       1  
    1 Josep Gudmundsson 1/4   1 1             2  
Ekenääs   1 W. H:r Gust. Paulj   3/4                 0 afskiedat Fendrick
      Jonas Gummesson fiskare                     0  
      des hustru       1             1  
      dr. Swen 22 år                     0  
      d:o Carl 17 år                     0  
      HusJungf. Anna Brita                     0  
      En Piga                     0  
      Daniel Eklund       1             1 Ryttare
Huledrag     öde                     0  
Hammarsebo     Anders Jonsson 1/6 1 1 1       1     3 Nämbdeman
      dr. Swen 19 år             1       1  
    1 Jonas Pärsson 1/6   1 1       1     3  
    1 Nils Andersson 1/6   1 1   1         3  
    1 Nils Mattsson 1/6   1 1   1         3  
    1 Johan Samuelsson 1/6   1 1       1     3  
    1 Lars Carlsson 1/6   1 1       1     3  
      Nils Qweck       1             1 Soldat
Nytorp     Håkan Jonsson utfattig                     0 C:o torp
Hammarsiöryd   1 Johan Eriksson     1               1
Brokehorfwa   1 hustru Kiärstin       1             1
Hägelåkra 1 1 Pär Johansson 1/4 1/2 1 1             2  
    1 Jonas Pärsson 1/4   1 1             2  
Ibidem 2   Jonas Eriksson 1/4 1/2 1 1   1         3 Nämbdeman
      dr. Nils 21 år             1       1  
      Erik Nilsson 1/4   1 1       1     3 Nämbdeman
      Son Jon 20 år         1           1  
Biörnehorfwa     Swen Jonsson       1             1 Soldat
Ibidem 3 1 Jon Bengtsson 1/8 3/8 1 1             2  
    1 Pär Bengtsson 1/4   1 1             2  
Ibidem 4 1 Jon Olofsson   1/4 1 1             2  
      Son Nils 16 år         1           1  
Ibidem 5 1 Nils Pärsson 1/4 1/2 1 1             2  
    1 Jon Pärsson 1/4   1 1       1     3  
Hygelsebo   1 Arfwed Pärsson 1/4 1/2 1 1       1     3  
      Son Daniel 18 år         1           1  
    1 Heming Eriksson 1/4   1 1             2  
      dr. Swen 17 år             1       1  
Hyltan   1 Pär Eriksson 1/4 1/2 1 1             2  
      dr. Anders 16 år             1       1  
    1 Nils Jönsson 1/4   1 1       1     3  
Hagelsrum Säterij
Ibidem
1
2
  W. H:r Mag. Starkhufvud   1 1/2                 0 Hofjunkar
      Olof Lillja                     0 Fougde
      dr. Jonas Palm                     0  
      d:o Pär Jönsson 20 år                     0  
      Fiskaren Swen                     0  
      Pigan Maija                     0  
      Petter Bengtsson     1 1             2 Mölnare
Ekeberg     Nils Swensson     1 1             2 Rå ock rör
      Pär Månsson                 1   1
Dackhållet     Daniel Christiansson     1               1
Uttersiömåla     Nils Bengtsson     1               1
Skåningshagen     Måns Jonsson     1 1             2 Rå ock rör, S. Skrädd:e
      dr. Nils 19 år             1       1 Rå ock rör
Oset     Johan Johansson     1         1     2
Horfwan     Måns Hammar       1             1 Rå ock rör, Ryttare
Kråkeryd 1 1 Marg. Drangell 1/2 3/4   1       2     3 des afl. man C:o Bef.man
      dr. Jon 30 år             1       1  
      d:o Jon 19 år             1       1  
    1 Pär Gudmundsson 1/4   1 1             2  
Ibidem 2 1 Måns Pärsson   1/4 1 1             2  
Kallersebo 1 1 Lars Larsson 3/16 3/4 1 1             2  
    1 Gabriel Eriksson 3/16   1 1             2  
      dr. Pär 24 år             1       1  
    1 Anders Larsson 3/16   1 1       1     3  
    1 Johan Eriksson 3/16   1 1             2  
      dr. Olof 21 år             1       1  
      Daniel Pärsson                     0 Ryttare
Ekebo     Brukas und:r g.                     0  
Ibidem 2 1 Pär Joensson 1/4 1/2 1     1         2  
    1 Bengt Månsson 1/4   1 1       1     3  
Kalfsiömåhla   1 Petter Jonsson   1/4 1         1     2  
Äfgiebäcken     Lars utfattig                     0  
Kyrkobråten   1 Anders Bengtsson   1/4 1 1       1     3  
Kuhlhult   1 Erik Germundsson   1/4 1 1   1         3  
Knästorp med en utjord   1 Pär Pärsson 1/4 1/2 1 1             2  
    1 Johan Carlsson 1/4   1 1             2  
Låckebo   1 H:r Georg Swebelius   3/8 1 1   1   2     5 Häradzskrifw:e
      dr. Pär 21 år             1       1  
    1 Swen Eriksson 3/16   1 1             2  
    1 Samuel Pärsson 3/16   1 1             2  
Molillja 1 1 Daniel Isaksson 1/4 1/2 1 1   1   1     4  
    1 Erich Mollin 1/4   1 1       1     3 Organist
      dr. Samuel 17 år             1       1  
      Carl Modig       1             1 Soldat
Ibidem 2 1 Pär Jonsson   1/4 1 1       1     3  
Ibidem 3 1 Swen Swensson   1/4 1 1             2  
Ibidem 4 1 Johan Liungström   1/4   1       1     2 Förare
Ibidem 5 1 Nils Jonsson   1/2 1 1             2  
Stockehorfwa   1 Marja Danielsdotter       1             1 C:o torp
Mörhult     Afhyst und:r Hagelsrum   1                 0  
      Carl Olofsson     1               1  
Tranefall     Hindrik Pärsson     1 1             2 Rå ock rör
Korpekullen     öde                     0
Qwillerum Prästeg.     H:r Nils Agelin   3/4 1 1       2     4 Pastor
      dr. Johan 21 år             1       1  
      d:o Jonas 19 år             1       1  
    1 Erik Jonsson     1 1   1         3 Half:bonde
Rökelösa     Pär Pärsson utfattig                     0 C:o torp
Tomåhla   1 Nils Jonsson     1               1
Råsbråte   1 Nils Jonsson   1/8 1 1             2  
Stighult 1 1 Gustaf Pärsson   3/8 1 1   1         3  
      Son Pär 18 år         1           1  
Ibidem 2 1 Mattis Dalstedt 3/16 3/8 1 1             2  
    1 Jon Jonsson 3/16   1 1             2  
      Nils Bokhållare                     0 Soldat
Stenseryd 1 1 Gustaf Josepsson   1/2 1 1   1         3  
      dr. Daniel 18 år             1       1  
Ibidem 2 1 Jöns Lekatt 1/4 1/2 1         1     2  
      Son Bengt 15 år         1           1  
    1 Nils Jonsson 1/4   1 1             2  
Ibidem 3 1 Erik Jonsson 3/16 3/8 1         1     2  
    1 Johan Johansson 3/16   1 1             2  
Stubbhult   1 Gabriel Pärsson   1/2 1 1   1         3  
      Son Måns 16 år         1           1  
Säfzhult med en utjord   1 Gabriel Nilsson 1/8 1/2 1 1             2  
    1 Anders Joensson 1/8   1 1             2  
    1 Samuel Nilsson 1/4   1 1   1         3  
      Son Anders 17 år         1           1  
Brännesiötorp   1 Johan Nilsson     1               1 C:o torp
Tillingeby 1 1 Jon Månsson 1/3 1 1 1             2  
      dr. Pär 23 år             1       1  
    1 Nils Pärsson 1/3   1 1             2  
    1 Samuel Christmansson 1/3   1               1  
      dr. Nils 17 år             1       1  
Ibidem 2 1 Magnus Månsson 1/2 1 1 1       1     3  
      Son Jonas 19 år         1           1  
      dr. Jonas 17 år             1       1  
    1 Jonas Jonsson 1/2   1         1     2  
      dr. Nils 17 år             1       1  
Tranefall   1 Lars Eriksson     1 1             2 C:o torp
Bosiöryd   1 Erik Eriksson     1 1       1     3
Diupsiöryd   1 Måns Danielsson     1 1   1         3
Lambhester   1 Erik Pärsson     1 1             2
Jälmsängen   1 Pär Johansson     1 1             2
Flätsiömåla     Isak Nilsson     1 1             2 B:stuga
Uppsala   1 Swen Fäktare   1/4 1 1             2 Trumslag.
    1 Jonas Påfwelsson     1 1             2 Half:bonde
Åkebo   1 Johan Larsson 1/3 1 1 1             2  
    1 Pär Larsson     1 1             2  
    1 Pär Olofsson 1/3   1 1             2  
    1 Johan Olofsson     1               1  
    1 Nils Nannesson 1/3   1 1             2  
      dr. Jonas 16 år             1       1  
    1 Nils Pärsson     1 1             2  
Åhrena 1 1 Daniel Danielsson 1/4 1 1 1   1         3  
    1 Swen Swensson 1/4   1               1  
      des Moder                   1 1  
    1 Jöns Knutsson 1/4   1 1             2  
      Son Johan 17 år         1           1  
    1 Erich Molin bor i Molillja N:o 1 1/4                   0  
      H:r Carl Kiöningsberg     1 1       1     3 Comminister
      dr. Swen 22 år             1       1  
      d:o Carl 16 år             1       1  
Ryttaretorpet     Zachris utfattig                     0  
Ibidem 2 1 Daniel Swensson 1/4 1/2 1 1             2  
    1 Samuel Danielsson 1/4   1 1             2  
Ämmenäs 1 1 Anders Olofsson   1/2 1 1             2  
      Son Johan 22 år         1           1  
Ibidem 2   Hindrik Jonsson 1/4 1/2 1         1     2 Nämbdeman
    1 Petter Mörberg 1/8   1 1   1         3  
    1 Nils Berggren 1/8   1 1   1         3  
Qwarnegården   1 Jonas Larsson     1 1   1         3 Mölnare
      Son Johan 15 år         1           1  
Älgeshult   1 Jon Pärsson   1/4 1 1             2  
      Son Carl 18 år         1           1  
Ödhult 1 1 H:r D. M. Kruus   1/2                 0 Major
      dr. Nils 24 år                     0  
      d:o Erik 19 år                     0  
      d:o Johan 16 år                     0  
      3 st:n Pigor                     0  
      Skomakaren Jon     1 1             2  
Ibidem 2 1 Jon Jonsson   1/2 1 1   1         3  
      Son Jöns 24 år         1           1  
Ståckhult   1 Måns Swensson     1 1   1         3 C:o torp
Grisebäck     Nils utfattig                     0
Spångestugan     öde                     0  
                               
      Nils Nilsson     1               1 S. Skomak.
      dr. Samuel 20 år             1       1  
    102       112 104 15 19 24 32 1 1 308  

Sidan uppdaterad 2018-12-13

© Stefan Karlsson 2000-2024