Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Mantalslängd Tveta socken 1740

Aspelands härad, Kalmar län. Upprättad 24 oktober 1739.

  Nr Rökar     Mantal Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh m Inh h Summa Annotation
Aby
Ibidem
Ibidem
1
2
3
1 Madam Bergenström   1   1       2     3  
      dr. Johan 22 år             1       1  
    1 Jonas Pärsson 1/4   1 1             2  
      Son Pär 17 år         1           1  
    1 Pär Swensson 1/4   1 1             2  
    1 Israel Söderström 1/4   1 1             2  
    1 Anders Eriksson 1/4   1         1     2  
    1 Israel Ebbesson     1 1             2 Fr. torpare
Byerum 1 1 Swen Swensson 1/3 1 1 1             2  
    1 Nils Pärsson 1/3   1 1   1         3  
    1 Nils Swänsson 1/3   1 1             2  
    1 Jonas Månsson     1 1             2  
Ibidem 2 1 Johan Pärsson   1/2 1 1             2  
      dr. Pär 15 år             1       1  
      Anders Linqwist           1         1 Soldat
Böseboda
med en utjord
1 1 Nils Larsson 1/4 1/2 1 1   1         3  
    1 Måns Hemingsson 1/4   1 1       1     3  
      dr. Johan 15 år             1       1  
    1 Nils Jonsson     1 1             2  
      Josep Hellman       1             1 Soldat
Ibidem 2 1 Daniel Pärsson   1/4 1 1       1     3  
      dr. Swen 16 år             1       1  
Dufwekulla
med en utjord
  1 Pär Pärsson 1/6 1/2 1 1   1         3  
    1 Jon Pärsson 1/6   1 1             2  
    1 Olof Pärsson 1/6   1 1   1         3  
Biörnstorp     Andreas Rotlieb                     0 Soldate Corporal
Giöteruda   1 Anders Larsson   1/2 1 1       2     4  
Kulla   1 Jacob Zachrisson   3/8 1 1             2  
      dr. Magnus 20 år             1       1  
Kantebo   1 Joen Larsson 1/4 1/2 1 1       1     3  
      Son Nils 18 år         1           1  
    1 Jacob Hemingsson 1/4   1 1       1     3  
      dr. Samuel 18 år             1       1  
Marhult   1 H:r Axel Bergman   1 1 1       3     5 Jägmäst:e
      HusJungf. Anna Stina               1     1  
      dr. Erik 23 år             1       1  
      d:o Israel 24 år             1       1  
      d:o Sten 17 år             1       1  
      d:o Olof 16 år             1       1  
Odensås 1 1 Jonas Pärsson 1/4 3/4 1 1             2  
    1 Nils Nilsson 1/8   1 1             2  
    1 Nils Pärsson 1/8   1 1             2  
    1 Jonas Johansson 1/4   1 1             2  
Ibidem 2 1 Måns Larsson 1/4 1 1 1             2  
    1 Nils Hansson 1/4   1 1       1     3  
    1 Nils Swensson 1/4   1 1             2  
      Son Jonas 15 år         1           1  
      Öijar Swensson 1/4   1 1             2 Nämbdeman
      dr. Nils 21 år             1       1  
      Olof Carlsson       1             1 Soldat
Sinnerstad 1   Mårten Jonsson 3/16 3/8 1 1             2 Nämbdeman
      Son Nils 19 år         1           1  
    1 Nils Andersson 3/16   1 1             2  
Ibidem 2 1 Johan Nilsson   3/8 1 1       1     3  
      dr. Pär 25 år             1       1  
      Anders Sinnerbom       1             1 Ryttare
Ibidem 3 1 Nils Nilsson   1/2 1 1       1     3  
Torp 1 1 Johan Jonsson 1/2 1 1 1             2  
    1 Heming Swensson 1/2   1 1       1     3  
Ibidem 2 1 H:r Axel Bergman bor i Marhult   1/2                 0  
      dr. Olof 26 år             1       1  
      En Piga               1     1  
Tweta 1 1 Hemming Månsson   3/8 1 1             2  
      dr. Nils 19 år             1       1  
      Jonas Bokelund                     0 Soldat
Ibidem 2 1 Johan Johansson   1/2 1 1       3     5 Crono Befalln.man
      dr. Jonas 24 år             1       1  
      d:o Olof 20 år             1       1  
      d:o Anders 19 år             1       1  
      Sven Hanström     1               1 Uppbördzman
Ibidem 3 1 Jonas Bengtsson   1/2 1 1             2  
      dr. Swen 18 år             1       1  
Ryttaretorpet     Maija Samuelsdotter               1     1  
Ibidem 4 1 Nils Börgesson   1/2 1 1       1     3  
      dr. Lars 16 år             1       1  
Tranebo   1 Lars Swensson   1/4 1 1             2  
      dr. Nils 16 år             1       1  
      Daniel Flink       1             1 Ryttare
      Swen Gröndahl                     0 d:o
Törsseboda 1 1 Anders Eliesson 1/4 1/2 1 1       1     3  
      dr. Pär 17 år             1       1  
    1 Jöns Hemmingsson 1/4   1 1       1     3  
Ibidem
med en utjord
2 1 Olof Hemmingsson   1/4 1 1   1         3  
      Son Gudmund 16 år         1           1  
Äflingebo   1 Samuel Jonsson 1/4 1 1 1             2  
      Son Jon 22 år         1           1  
    1 Swen Nilsson 1/4   1 1       1     3  
      dr. Hindrik 16 år             1       1  
      Son Nils 16 år         1           1  
    1 Swen Alexandersson 1/4   1 1       1     3  
      dr. Johan 19 år             1       1  
    1 Jon Hemmingsson 1/4   1 1       2     4  
      dr. Sander 18 år             1       1  
      Anders Nilsson                     0 Soldat
Örsesiögle Säterij
med en utjord
    W. H:r Johan Kalmberg   1                 0 Qwartermästare
      dr. Jonas 22 år                     0  
      des hustru       1             1  
      d:o Börge 16 år                     0  
      2 st:n Pigor                     0  
Ryd     Brukas und:r gården                     0  
                               
      Johan Sellerot     1               1 Klåckare
      Jonas Jonsson     1               1 S. Skomak.
      dr. Johan 17 år             1       1  
      Erik Mattsson     1               1 S. Smed
    48       52 53 7 6 25 29 0 0 172  

Sidan uppdaterad 2018-12-13

© Stefan Karlsson 2000-2024