Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Mantalslängd Blackstads socken 1740

Södra Tjusts härad, Kalmar län. Upprättad 12 november 1739.

Hemman Nr Rökar     Mantal Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh m Inh h Summa Annotation
Algutztorp     under Trästad   1/8                 0  
                            0 Ryttare
Blaxstad 
Ibidem
1
2
1 Hindrik Månsson 1/3 1 1 1             2  
      S:n Nils 17 år         1           1  
    1 Anders Swensson 1/3   1 1   1         3  
      S:n Pär 19 år         1           1  
    1 Nils Pärsson 1/3   1 1             2  
      dr. Jöns 18 år             1       1  
Stenserum     Joen utfattig                     0  
Ibidem 3 1 Anders Johansson 1/4 1/2 1 1             2  
    1 Måns Larsson 1/4   1 1             2  
Hagestorp     öde                     0 B.st.
Gåsedahlen     Pär Knutsson     1 1             2
Backebyn   1 Jöns Jonsson   1/2 1 1             2  
Änghult     Nils Andersson     1               1 C:o Bst.
Kiärrebo     Nils Bengtsson     1               1
Biärka 1 1 Olof Samuelsson 1/3 1 1         1     2  
    1 Jöns Andersson 1/3   1 1       1     3  
    1 Nils Andersson 1/3   1 1             2  
      Gabriel Hultzberg       1             1 Soldat
Ibidem 2 1 Pär Larsson 1/4 1 1 1             2  
    1 Måns Johansson 1/4   1 1             2  
    1 Nils Andersson 1/4   1 1             2  
    1 Joen Andersson 1/4   1 1             2  
      Philip Månsson       1             1 Soldat
Döfwestad 
Ibidem
1
2
1 W. Fr. Gyllencasiet   1 1/2                 0 des afl. man Ryttmäst.
      dr. Johan Lind 19 år                     0  
      d:o Nils 20 år                     0  
      d:o Swen 16 år                     0  
      d:o Joen 29 år                     0  
      2 st. Pigor                     0  
Pärstorp     Daniel Lindh       1             1 Ryttare
Hagen     öde                     0  
Tyrlebro     öde                     0  
Rakeqwarn     öde                     0  
Fröswijk 1 1 Nils Mattsson 1/2 1 1 1       1     3  
    1 Pär Andersson 1/2   1         2     3  
      dr. Johan 24 år             1       1  
      Johan Malmberg     1 1             2 Reser. Soldat
Ibidem 2 1 Swen Andersson 1/2 1 1 1       1     3  
      S:n Hindrich 18 år         1           1  
    1 Jöns Pärsson 1/2   1 1   1         3  
      S:n Lars 19 år         1           1  
      Hans Strand       1             1 Soldat
Grönhult   1 Pär Andersson 1/2 1 1         1     2  
      dr. Nils 17 år             1       1  
      d:o Mosen 18 år             1       1  
    1 Pär Johansson 1/2   1 1       1     3  
      S:n Jöns 17 år         1           1  
      d:o Johan 22 år         1           1  
Gibbetorp   1 Johan Olofsson   1/8 1 1             2  
Hultserum 1 1 Nils Torstensson 1/4 1 1 1             2  
    1 Nils Ericksson 1/4   1 1             2  
    1 Olof Jonsson 1/4   1 1             2  
      dr. Pär 19 år             1       1  
    1 Pär Andersson 1/4   1 1             2  
      Johan Törning                     0 fördubl.
Ibidem 2 1 Simon Bengtsson 1/4 1 1         1     2  
    1 Anders Larsson 1/4   1 1             2  
    1 Erick Larsson 1/4   1 1             2  
      dr. Pär 15 år             1       1  
    1 Johan Larsson 1/4   1 1             2  
Kiälsberg 1 1 Anders Pärsson 1/4 1 1 1             2  
      S:n Carl 15 år         1           1  
    1 Daniel Hemmingsson 1/4   1         1     2  
    1 Nils Andersson 1/4   1               1  
      des Moder                   1 1  
    1 Lars Sunesson 1/4   1 1             2  
      S:n Nils 18 år         1           1  
Hagedahl     Isaak Skienström                     0 Ryttare
Ibidem 2 1 Erick Andersson 1/4 1 1               1  
    1 Olof Klingberg 1/4   1 1             2  
    1 Lars Jönsson 1/4   1 1             2  
    1 Gustaf Pärsson 1/4   1 1             2  
Grindebo     Jon Hall       1             1 Soldat
Ibm Säterij 3   W. Fr. Gyllencasiett   1                 0 des afl. man Major
      dr. Olof 30 år                     0  
      En Piga                     0  
      Anders Arfwedsson     1 1             2 halfnade Bönder
      dr. Pär 15 år             1       1
      Nils Jönsson     1 1             2
Dahlebo     Anders utfattig                     0 rå och Rör
Skarpeträdet     Anders Gudmundsson     1               1
Qweckhult     öde                     0
Klefwa 1 1 Swen Bengtsson   1/4 1 1             2  
Hanswaletorp     öde                     0  
Ibidem 2 1 Bengt Lind   1/2 1               1  
    1 Erick Arfwedsson 1/4   1 1             2  
    1 Måns Arfwedsson 1/4   1 1             2  
Gylebo en utjord     Johan Joensson     1 1             2 Fr. Bst.
Klåckareg.   1 Nils Carlsson   1/4 1 1             2  
      dr. Johan 17 år             1       1  
Lörstad 1 1 H:r Hans P. Wetterstrand   1   1       3     4 Lieuten.
      dr. Nils 24 år             1       1  
      d:o Anders 24 år             1       1  
      d:o Carl 20 år             1       1  
      d:o Lars 17 år             1       1  
Rotebäck     öde                     0  
Grytebäck     öde                     0  
Ibidem 2 1 Carl Andersson   1/2 1 1             2  
Laggetorp   1 Pär Pärsson   1/8 1 1             2  
Pattebo   1 Lars Samuelsson   1/4 1 1             2  
      dr. Salomon 19 år             1       1  
Rösberg 1 1 Pär Ericksson 3/8 3/4 1         1     2  
      dr. Arfwed 19 år             1       1  
    1 Petter Warg 3/8   1 1             2  
      dr. Anders 15 år             1       1  
Johansbo     Håkan Wiberg                     0 Ryttare
Ibidem 2   h:r Carl H. v. Mellen   1/4 1 1       2     4 Comminister
      dr. Carl 19 år             1       1  
      d:o Swen 19 år             1       1  
Ibidem 3 1 Jöran Emring   1/4 1 1             2  
    1 Nils Andersson     1 1             2 Half. Bonde
Skutterstad 1 1 Jöns Ericksson 1/4 1 1 1             2  
    1 Måns Johansson 1/4   1 1             2  
    1 And. Benjaminsson 1/4   1 1             2  
    1 Erick Månsson 1/4   1 1             2  
Ibidem 2 1 Anders Bengtsson 1/4 1 1 1             2  
      dr. Anders 15 år             1       1  
    1 Johan Nilsson 1/4   1 1             2  
    1 Pär Johansson 1/2   1               1  
      des Moder                   1 1  
      Jöns Stenbom       1             1 ord. Båtz.
Trästad Säterij
Ibidem
1
2
  W. H:r Öf:e L. Ernmarks arfwingar   1 1/4                 0  
      3 st. Pigor                     0  
      Johan Andersson     1         1     2 Half. Bonde
Trästad     Swen     1               1 Rå och Rör
Söräng     Pigan Elin utfattig                     0
Alebo     Jon Markusson     1 1             2
Åhlhult   1 Swen Månsson 1/4 1 1 1             2  
      dr. Pär 17 år             1       1  
    1 Daniel Jonsson 1/4   1 1             2  
    1 Erick Månsson 1/4   1 1             2  
    1 Carl Carlsson 1/4   1 1             2  
                               
      Joen Elieson     1               1 Klåckare
      Anders Joensson     1               1 S:n Skräddare
    61       73 63 8 2 19 17 0 2 184  

Sidan uppdaterad 2018-09-10

© Stefan Karlsson 2000-2024