Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Mantalslängd Frödinge socken 1740

Sevede härad, Kalmar län. Upprättad 10 november 1739.

Hemman Nr Rökar     Mantal Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh m Inh h Summa Annotation
Boda 1 1 Pär Nilsson  1/3 1 1 1   1         3  
    1 Enkian Marija  1/3     1             1  
      Son Daniel 18 år         1           1  
    1 Johan Swensson  1/3   1 1             2  
Ibidem 2 1 Swen Johansson  1/3 1 1 1             2  
    1 Lars Jonsson  1/3   1 1             2  
    1 Pär Johansson  1/3   1     1         2  
Broefall   1 Lars Johansson  1/4 1 1 1             2  
    1 Simon Johansson      1 1             2  
    1 Jacob Pärsson  1/4   1         1     2  
    1 Anders Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Bengt Sunesson  1/4   1 1             2  
      Samuel Broberg        1             1 Soldat
Blägda   1 Johan Jacobsson  3/16 3/4 1 1             2  
    1 Olof Jacobsson  3/16   1 1             2  
    1 Lars Swensson  3/8   1 1             2  
      Carl Falkbom        1             1 Soldat
Brantestad 1 1 Nils Andersson  1/4 1 1               1  
      hustru Kiärstin                    1 1  
    1 Jon Pärsson  1/8   1 1             2  
    1 Johan Knutsson  1/8   1 1             2  
    1 Måns Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Knut Nilsson  1/4   1 1             2  
Ibidem 2 1 Knut Månsson  1/6 1 1 1             2  
    1 Måns Knutsson  1/6   1 1             2  
    1 Johan Larsson  1/6   1 1             2  
    1 Nils Larsson  1/4   1 1             2  
    1 Swen Nilsson  1/4   1 1             2  
      dr. Swen 18 år             1       1  
Ibidem 3 1 Pär Swensson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Nils Pärsson  1/4   1 1   1         3  
      Pär Wiman        1             1 Soldat
Wibråten     öde                     0  
Träthult   1 Jöns Pärsson      1 1             2 Fr. torp
Gröpla     Gustaf utfattig                     0
Ekhult   1 Pär Bengtsson    1/8 1 1   1         3  
Elmeklo med en utjord     Ladug. und:r Möckelhult Säterij   1/4                 0  
      Måns Larsson      1 1             2  
Jöranstorp     Bengt Andersson      1               1 Rå ock rör
Elmenabben Prästeg.     h:r Johan Hult    1 1 1   1   2     5 Pastor
      dr. Samuel 23 år             1       1  
      d:o Jon 19 år             1       1  
      d:o Nils 16 år             1       1  
      Måns Carlsson      1               1 Klåckare
Knarrekullen   1 Jöns Pärsson      1               1 C:o torp
Qwarntorpet     Carl utfattig                     0
Frödinge 1   underlagt Prästeg.   1/8                 0  
Ibidem 2 1 Johan Månsson    3/8 1               1  
Ibidem 3 1 Pär Andersson  1/2 1 1 1       1     3  
      dr. Zachris 16 år             1       1  
    1 Nils Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Hans Carlsson  1/4   1 1             2  
      Olof Hammar        1             1 Corporal
Ibidem 4 1 Erik Jonsson  1/2 1 1 1             2  
      dr. Johan 15 år             1       1  
    1 Truls Månsson  1/2   1 1             2  
      Pär Johansson      1               1 ReserfSoldat
Ibidem 5 1 h:r Häradzhöf. Hiertstedt bor på Gunnekulla   1/4                 0  
Aspudden     Johan utfattig                     0 Fr. torp
Högabro     Pär d:o                     0
Fouglenäs     Jon d:o                     0
Flugenäs 1 1 Jon Hansson    1/2 1 1             2  
Åkroken     Börge utfattig                     0  
Ibidem 2 1 Pär Nilsson    1/2 1 1       1     3  
      dr. Petter 19 år             1       1  
      Måns Boberg        1             1 Soldat
Frödingehult 1 1 Jon Nilsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Christopher Jonsson  1/4   1 1             2  
    1 Mårten Nilsson  1/4   1 1             2  
    1 Carl Johansson  1/4   1 1             2  
                            0 Soldat
Ibidem 2 1 Anders Olofsson  1/3 1 1 1   2         4  
    1 Lars Nilsson  1/3   1 1   1         3  
    1 Nils Pärsson  1/3   1 1             2  
      Måns Höfding        1             1 Soldat
Grinderum Säterij 
Ibidem
1
2
  Nils Johansson  1/2 1 1 1       1     3  
      Son Lars 19 år         1           1  
      Lars Pärsson  1/2   1 1       1     3  
Stubbehorfwa     Jon utfattig                     0  
Säby     Johan Brant            1         1 Ryttare
      Erland Månsson      1 1             2 ReserfKarl
Ibidem 3 1 Pär Hindriksson  1/3 1 1 1             2  
      Son Lars 19 år         1           1  
    1 Johan Pärsson  1/6   1 1             2  
    1 Enkian Elisabet  1/2     1             1  
      Son Jonas 27 år         1           1  
      des hustru        1             1  
      d:o Gabriel 22 år         1           1  
      des hustru        1             1  
      dr. Nils 24 år             1       1  
      Nils Lunberg            1         1 Ryttare
Gunnekulla   1 h:r Petter Hiertstedt    1 1 1       2     4 afskiedat häradzhöfding
      dr. Pär Månsson 30 år             1       1  
      d:o Johan Nilsson 26 år             1       1  
      d:o Anders Johansson 15 år             1       1  
Långabro     Gustaf Löfberg        1             1 Soldat
Hålbäckzhult   1 Erik Samuelsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Erik Andersson  1/4   1 1             2  
    1 Mårten Swensson  1/4   1 1       1     3  
    1 Markus Pärsson  1/8   1 1             2  
    1 Nils Pärsson  1/8   1 1             2  
      Pigan Lisken                1     1 skiöter sina föräldrar
      Mårten Fröberg        1             1 Soldat
Punghult     Ingeborg utfattig                     0  
Höghult   1 Jacob Hindriksson  3/16 3/4 1 1             2  
    1 Markus Hindriksson  3/16   1 1             2  
    1 Nils Hindriksson  3/16   1 1       1     3  
    1 Jacob Swensson  3/16   1 1             2  
    1 Nils Swensson      1 1             2  
Ingeredtorp   1 Carl Carlsson    1/8 1 1             2  
Koppetorp 1 1 Lars Tidiksson  1/4 1 1 1             2  
    1 Kiärstin Jönsdotter  1/4     1       1     2  
    1 Knut Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Pär Jonsson  1/4   1 1             2  
Ibidem 2 1 Johan Pärsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Måns Swensson  1/4   1 1             2  
Ibidem 3 1 Pär Pärsson    1/4 1 1   1         3  
Kroxfall med en utjord   1 Pär Nilsson  1/4 1/2 1 1       1     3  
    1 Pär Pärsson  1/4   1         1     2  
Lårtorpet   1 Bengt Pärsson      1               1 Fr. torp
Långebrötzla med Börstingzhultz utjord 1 1 Anders Månsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Johan Andersson  1/4   1         1     2  
      des moder                    1 1  
    1 Zachris Bengtsson  1/4   1 1             2  
    1 Johan Nilsson  1/4   1 1             2  
      Johan Knutsson      1 1             2 ReserfKarl
Kiörkiotomten en frälse utjord   1 Johan Nilsson      1 1             2  
Ibidem 2 1 Petter Hellerström    1/2 1 1   1         3  
Lindhult     Jacob Pärsson  3/16 3/4 1 1             2 Nämbdeman
      dr. Jacob 16 år             1       1  
    1 Pär Biörnsson  3/16   1 1             2  
    1 Jacob Samuelsson  3/16   1 1             2  
    1 Jon Samuelsson  3/16   1 1             2  
      Jonas Linberg        1             1 Ryttare
Lommedal   1 Nils Hansson    1/4 1 1             2  
Långewijkstorp   1 Mattis Johansson    1/4 1 1             2  
Långewijk Säterij     Jöns Hansson    1 1 1       1     3  
      dr. Anders 30 år             1       1  
Nybygget     Pär Pärsson      1     1         2 Rå ock rör
Lysnekullen     Jöns Bengtsson      1     1         2
Ikornetorpet     Jacob Olofsson      1 1             2
Drabo     Måns Nilsson      1               1
Möckelhult Säterij     Afl. Major Vogelhielms Enkefru    1/4                 0  
      dr. Jöns 20 år                     0  
      d:o Johan 19 år                     0  
      2 st:n Pigor                      0  
      Smeden Olof Nilsson      1 1             2  
Nyshult 1 1 Carl Swensson  1/4 1 1         1     2  
    1 Nils Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Carl Carlsson  1/6   1               1  
    1 Jon Olofsson  1/3   1 1             2  
Ibidem 2 1 Johan Eriksson  1/6 1/2 1 1             2  
      des swermoder                    1 1  
    1 Jacob Olofsson  1/6   1               1  
    1 Pär Zachrisson  1/6   1 1             2  
      Johan Nilsson      1               1 ReserfSoldat
Nyserum 1 1 Anders Jacobsson  1/4 1/2 1         1     2  
    1 Pär Johansson  1/4   1 1             2  
                            0 Soldat
Ibid. med en utjord i Långewijkztorp ock en d:o i Långebrötzla 2 1 Elias Hindriksson  1/4 1/2 1 1   2         4  
      Johan Pärsson  1/4   1 1             2 Nämbdeman
      Son Johan 20 år         1           1  
Rötzla   1 Pär Jonsson  1/2 1 1 1             2  
    1 Måns Nilsson  1/2   1               1  
      des moder                    1 1  
Ryggåsen   1 Lars Swensson    1/4 1 1             2  
Siundhult 1 1 Erik Larsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Anders Jönsson  1/4   1               1  
      des moder                    1 1  
Ibidem 2 1 Swen Johansson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Olof Staffansson  1/4   1 1       1     3  
      Olof Ståhl                      0 Soldat
Solhult 
Ibidem
1
2
1 Jon Jonsson  1/4 1/2 1 1       1     3  
    1 Johan Nilsson  1/4   1 1             2  
Ibidem 3 1 Tidik Tidiksson  1/4 1 1 1   1         3  
    1 Nils Larsson  1/4   1 1             2  
    1 Johan Arfwedsson  1/4   1 1             2  
    1 Lars Bengtsson  1/4   1 1             2  
      Anders Kagg        1             1 Soldat
Ibidem 4 1 Erik Hemingsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Nils Pärsson  1/8   1 1             2  
    1 Pär Tidiksson  1/8   1 1             2  
Skråphem 1 1 Gumme Pärsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Pär Jönsson      1 1             2  
    1 Bengt Carlsson  1/8   1 1             2  
    1 Enkian Ingebog  1/8     1             1  
      dr. Philip 30 år             1       1  
      Pär Johansson  1/4   1 1             2 Nämbdeman
    1 Swen Pärsson  1/4   1 1             2  
Ibidem 2 1 Olof Larsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Truls Olofsson  1/4   1 1             2  
Ibidem 3 1 Anders Jonsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Jon Larsson  1/4   1 1             2  
      Johan Gadd       1             1 Soldat
Ibidem 4 1 Olof Larsson    3/4 1 1   1         3  
Skinfällen   1 Erik Jonsson    1/8 1 1             2  
Säfflod   1 Nils Pärsson    3/8 1 1             2  
      Son Lars 15 år         1           1  
Swartingztorp   1 Johan Nilsson    1/8 1 1             2  
Släta   1 Gudmund Pärsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Carl Jonsson  3/8   1         1     2  
    1 Jon Larsson  3/8   1 1             2  
                            0 Soldat
Tyretorp 
Ibidem
1
2
1 Nils Danielsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Pär Andersson bor i Frödinge N:o 3 1/4                   0  
Uggletorp   1 Swen Danielsson  1/2 1 1 1   1         3  
    1 Daniel Larsson  1/4   1 1             2  
    1 Nils Gummesson  1/4   1 1             2  
Wasketorp   1 Olof Samuelsson  1/8 1/4 1 1             2  
    1 Olof Arfwedsson  1/8   1 1             2  
Ödestorp   1 Olof Carlsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Nils Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Pär Andersson  1/4   1 1             2  
    1 Erik Jonsson bor i Frödinge N:o 4 1/4                   0  
                               
      Nils Knutsson      1               1 S. Skomak.
      dr. Johan 18 år             1       1  
      Swen Gustafsson      1 1             2 S. Skrädd.
    134       148 142 7 19 15 22 0 5 358  

Sidan uppdaterad 2018-09-10

© Stefan Karlsson 2000-2024