Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Mantalslängd Horns socken 1740

Kinda härad, Östergötlands län. Upprättad 6 november 1739.

Rubriker: 4) Röketalet; 5) Stånds Personer; 6) Stånds Personers Drängar; 7) Stånds Personers Pigor; 8) Åboer och Bönder; 9) Hustruer; 10) Allmogens Söner Mågar och Drängar; 11) Allmogens Döttrar Pigor och Sonehustrur; 12) Arrendat. Hofslagare Miöhlnare Klåckare GierningsMän Trumslagare och Prophosser med deras wederlikar; 13) Torpare; 14) Inhyses och Backstugu Folk

Hemmantahl Byarnes nampn Personernes Namn 4  5  6  7 8 10 11 12 13 14 Summa Annotationer
1 Boda Jon och h. d. Håkan p. Anna 1       1 1 1 1       4  
    Johan Sunes. och h. s. Sune d. Karin 1       1 1   1     1 4 s. Sune mycket siukl.
    Johan Olufs. och h. p. Lisken 1       1 1   1       3  
    Sune ogift p. Kierstin och Anna 1       1     2       3  
          Inh. p. Kierstin               1       1 sk. en g. man
          Soldat Johans h. d. Karin           1         1 2 siukl.
1 Fogelsrum Pehr och h., Måns och h. d. Johan p. Maija 2       2 2 1 1       6  
    Sven och h. p. Anna Rytt. Pehrs h. 1       1 2   1       4  
1 Eneby Jon och h. d. Gustav p. Kierstin 1       1 1 1 1       4  
    Probstinnan Kremer p. Anna 1     1               1  
    änk. h. Anna d. Swen och Pehr p. Anna 1       1   2 1       4  
    Pehr och h. d. Oluf, Oluf änk. p. h. Anna 2       2 1 1 1       5  
    äg. Niels och h.           1       1   2  
1 Höckhult Daniel och h. d. Lisken 1       1 1   1       3  
    Pehr och Oluf i Eneby bruka 1/8dehl tillhopa 2                     0  
    Anders och h. p. Maija 1       1 1   1       3  
    Pehr och h. d. Påhl p. Kierstin 1       1 1 1 1       4  
          Soldat Frostens h.           1           1  
1 Finede Swen och h. d. Anders 1       1 1 1         3  
    Jonas och h. Gudmund och h. 2       2 2           4  
1 Löningehult Anders och h. d. Håkan p. Kierstin 1       1 1 1 1       4  
    Johan och h., Jöns och h. s. Jöns, Soldat Olufz h. 2       2 3 1         6  
    Inhyses I Soldate Torpet änk. h. Maria                     1 1 har 2:ne små barn
1 Kufwehult Pehr och h. p. Maija 1       1 1   1       3  
    Jöns och h. d. Bengt p. Lisken 1       1 1 1 1       4  
1/2   Otto och h. s. Pehr och Gudmund p. Maija 1       1 1 2 1       5  
1 Brunnebo Pehr och h. s. Pehr, Johan och h. d. Pehr 2       2 2 2         6  
    Jöns och h. 1       1 1           2  
1/2   Anders och h. s. Niels och Jonas 1       1 1 2         4  
          Soldat Håkans h.           1           1  
1 Miöhla Pehr och h. d. Karin, Jon och h. p. Anna 2       2 2   2       6  
    Pehr Daniels. och h. d. Swen, Hans och h. 2       2 2 1         5  
1 Falla Anders och h. d. Jonas d. Karin 1       1 1 1 1       4  
    Jon och h. Måns och h. d. Pehr 2       2 2 1         5  
    Erik ogift p. Segrid, Soldat Anders h. 1       1 1   1       3  
1 Niöhlhult Niels och h. Östen och h. Måns och h. 3       3 3           6  
7/8   Jon och h. Måns och h. Pehr ogift p. Karin och Sara 3       3 2   2       7  
    Håkan och h. p. Anna 1       1 1   1       3  
    äg. Niels och h.           1       1   2  
    I Backest. Zachris och h.           1         1 2 g. och siukl.
          Soldat Måns h. d. Anna           1   1       2 h. siukl.
    I Torpet Säcken Inh. änk. h. Maria                     1 1 har 4 små barn
    Ibm hust. Brita                     1 1 man g. Dragon
1/2 Flacka halfweb. Swen och h. d. Daniel 1       1 1 1         3  
    D:o h:r Capitein Braun 1                     0  
    äg. Swen och h.           1       1   2  
1/2 L. Flacka Johan och h. d. Niels p. Anna 1       1 1 1 1       4  
1   Pehr och h. Swen och h. Soldat Niels h. 2       2 3           5  
    föraren wälb:ne Jacob Brauns f. d. Jöns                       0  
    p. Lisken Maija och Anna 1                     0 dag.t:re(?)
1   Pehr Mats. och h. p. Maija 1       1 1   1       3  
    h:r Capitein Jacob Brauns f. d. Erik                       0  
    och Johan, p. Brita, Lisken och Ingrid 1                     0 dito
    äg. Pehr och h.           1       1   2  
1 Bräntorp Jöns och h. p. Karin, Gustav och h. p. Maija 2       2 2   2       6  
                                  D:o d. Måns             1         1  
          Soldat Jons h.           1           1  
1 Långebro Måns och h. Gustav och h. 2       2 2           4  
    Niels ogift d. Johan p. Karin 1       1   1 1       3  
    Johan och h. d. Brita Sold. Wolmers h. s. Pehr 1       1 2 1 1       5  
    I Backest. änk. h. Kierstin                     1 1 har 2:ne små barn, sk. sin g. faster
1/2 Skinnersbo Johan och h. s. Carl, Anders ogift p. Kierstin 2       2 1 1 1       5  
    äg. Niels och h.           1       1   2 ringa(?) äger(?)
1/2 Jonsbo Jonas och h. d. Gustav, Niels och h. p. Maija 2       2 2 1 1       6  
    Inh. Saltpetters. Måns h. Soldat Swens h.           2           2  
    äg. h. Elin                   1   1 man siukl.
1/4 Greby Måns och h. d. Heming p. Kierstin 1       1 1 1 1       4  
    I Torpet hust. Margreta                   1   1 man ofärdig
1/4 Saxekulla Daniel och h. s. Swen 1       1 1         1 3 siukl.
1/4 Skifwermåla Hans och h. änk. h. Maria d. Elin och Botilla 2       2 1   2       5  
          Soldat Olufs h.           1           1  
    äg. Daniel och h. D:o hust. Brita           1       2   3 man 86 åhr
    D:o Elias och h.           1       1   2  
1/4 Höghult Daniel och h. 1       1 1           2  
1/2 Hälleforss Johan och h. p. Anna och Karin g. Niels 1       1 1 1 2       5 abs.
          Soldat Pehrs h.           1           1  
1/2 Åhshorfwa Swen ogift p. Maija Niels och h. d. Karin 2       2 1   2       5  
1/4   änk. h. Maria d. Anders 1       1   1         2  
1/8 Årtesmåhla Jonas och h. p. Ingeborg 1       1 1   1       3  
1 Wäsby Säterie Ryttmäst. och Baron h:r Niels Gripenhielms f. d.                       0  
    Niels, Oluf, Anders, och Jacob, p. Lisken, Anna, Kierstin och Kierstin                       0 dag.t:re(?)
    äg. Gryttwik Pehr och h. d. Kierstin           1   1   1   3  
    D:o Noriget Jonas, Inh. h. Ingrid           1       1   2 h. siukl. man tiänar
    D:o Rosendahl Gustaf och h.           1       1   2  
    D:o Ödesmåhla Pehr och h.           1       1   2  
    D:o Sandliden Mattias och h. p. Kierstin           1   1   1   3 ...(?)
    D:o Löfhult Johan och h.           1       1   2 ...(?) 70 åhr
    D:o Tromshult Isach och h. p. Ingeborg           1   1   1   3  
    D:o Dräfzhult Pehr ogift Inh. modren h. Ingrid *)                   1 1 2 g. och siukl.
          D:o Pehrs p. Maija               1       1  
    D:o Forsshult Niels, d. Lisken g. Oluf             1 1   1   3 h. blind g. abs
    D:o Öhna Oluf och h.           1       1   2  
1/2 Dråpetorp Niels och h. d. Maija 1       1 1   1       3  
1/8 Tufweborg Fiärdingzman Heming och h. p. Kierstin 1         1   1 1     3  
1 Åbyboda Niels och h. s. Pehr p. Anna 1       1 1 1 1       4  
    Lars och h. Inhys. förre åboen Lars P. och h. 1       1 2         1 4  
    äg. Siättesbo Jon och h.           1       1   2  
    D:o Lökfall Elias och h.           1       1   2  
    D:o Säldefall Pehr och h.           1       1   2  
1/2 Orremåhla Niels ogift p. Elin, Brod. Jöns 1       1   1 1       3  
    Måns och h. äg. Johan och h. 1       1 2       1   4  
1/2 Ötsiöboda Niels och h. d. Pehr p. Kierstin 1       1 1 1 1       4  
    äg. Swen och h. D:o Jonas och h.           2       2   4  
1/4 Skougmåhla Johan och h. s. Sune 1       1 1 1         3  
1 Gumhem Jöns och h. d. Anders d. Karin 1       1 1 1 1       4  
    Anders och h. Samuel och h. s. Håkan och Pehr 2       2 2 1       1 6 ofärd.
1 Bränna Hans ogift d. Lars p. Brita 1       1   1 1       3  
    Hans M. och h. s. Pehr d. Brita 1       1 1 1 1       4  
    Bengt och h. d. Måns, Soldat Olufs h. 1       1 2 1         4  
1 Ähleby Pehr och h. d. Pehr d. Anna 1       1 1 1 1       4  
    Johan och h. Soldat Håkans h. 1       1 2           3  
1/2 Hollma Comministern Beckstrand och h. d.                       0  
    Måns p. Karin   2 1 1               4  
1/4 Äplerum Swen och h. p. Maija 1       1 1   1       3  
1/2   Niels och h. g. Måns 1       1 1         1 3 Klen
1 Flytthem Swen och h. d. Anders d. Anna 1       1 1 1 1       4  
    Carl och h. d. Jöns 1       1 1 1         3  
    äg. Kåbbebo p. Ingeborg                   1   1  
    D:o Dråpetorp Anders och h.           1       1   2  
    D:o Ehrstorp Swen och h.           1       1   2  
    D:o Wärpeln Anders och h.           1       1   2  
    D:o Bäckefall Niels och h.           1       1   2  
    D:o Slätefall Pehr ogift Inh. Mod. h. Kierstin           1       1   2 man g. och ofärdig
    D:o Börssemåhla Johan och h. d. Gudmund           1 1     1   3  
1   Johan och h. Jon ogift p. Ingeborg 2       2 1   1       4  
    Måns och h. s. Pehr p. Lisken 1       1 1 1 1       4  
          ReserveKarlen Johan Håkans. och h.           1 1         2  
    Inh. g. Soldateänk. h. Karin, har 5 små                       0 barn, utfattig
1   Anders och h. d. Johan p. Sara 1       1 1 1 1       4  
    Pehr och h. d. Jon 1       1 1 1         3  
1 1/2 Prästegården Probsten och Mag. h:r Anders Schiörling                       0  
    och h. d. Pehr, Gustav, och Pehr, p. Kierstin                       0  
    Maria och Ingrid, sampt Ingrid   2 3 4               9  
    äg. Jon och h. D:o Johan och h.           2       2   4  
1/2 Måhla Jon och h. s. Pehr d. Maija 1       1 1 1 1       4  
    Jacob och h. p. Maija 1       1 1   1       3  
1 Torsåcker Johan och h. d. Gustav p. Anna 1       1 1 1 1       4  
    Anders och h. d. Anders 1       1 1 1         3  
1   Claes och h. s. Gabriel 1       1 1 1         3  
    Gustav och h. s. Jon d. Ingeborg 1       1 1 1 1       4  
          Soldat Jöns h.           1           1  
1/2 Landnäs Niels och h. p. Anna, Inh. änk. h. Maria 1       1 1   1     1 4 g.
          D:o h. Anna           1           1 man tiänar
1 Juby Jon P. och h. Pehr och h. p. Kierstin 2       2 2   1       5  
    Mattis och h. Inh. hust. Karin 1       1 1         1 3 man 90 åhr
    änk. h. Kierstin d. Carl 1       1   1         2  
1   Jon Johans. och h. s. Sefved och Oluf                       0  
    d. Kierstin, Jacob och h. p. Karin 2       2 2 2 2       8  
    Måns och h. Soldat Johans h. 1       1 2           3  
1/2 Romma Wälb:na Jungf. Sanderleibeins f.                       0  
    d. Samuel p. Maija och Sara 1                     0 dag.t:re(?)
    Israel, p. Kierstin 1       1     1       2 h. adell(?)
    äg. Anders och h. D:o Pehr och h.           2       2   4  
1 1/2 Hornsberg Säterie Öfwerste Leutnantens och Baron h:r Carl                       0  
    Gripenhielms f. p. Maria                       0 dag.t:re(?)
    halfwab. Gustav och h. s. Gustav p. Kierstin                       0  
    och Anna         1 1 1 2       5  
    äg. Biörketorp Casper och h. g. Oluf           1 1     1   3  
    D:o Börkudden Pehr och h.           1       1   2  
1/4 Ohlsbo Anders och h. AdelsRytt. Jons h. 1       1 2           3  
1/8 Rumpemåhla Erik och h. 1       1 1           2  
1/8 Brofall Gustav och h. Soldat Niels h. 1       1 2           3  
1 Åby Säterie Öfwerste Leutnant och Baron h:r Carl Gripenhielms f.                        0  
    d. Petter, Petter, Måns, Sven, Måns, Mattis och Måns, p. Johanna                       0  
    Kierstin, Anna, Brita, Karin och Anna                       0 dag.t:re(?)
    äg. Lumbra Oluf och h.           1       1   2  
    D:o Qwarnen med 3 p:r stenar går hela                       0  
    åhret Miöhl. Niels och h. d. Simon           1 1   1     3  
    frälseutjorden Skålefall Niels och h. p. Karin 1         1   1   1   3  
    D:o Lönsbo Niels och h. 1         1       1   2  
    Forshulta Qwarn 2:ne p:r stenar går hela åhret                       0  
    Miöhl. Bengt och h. d. Jon p. Karin d. Johan           1 2 1 1     5  
                            0  
    Sochneskräddaren Pehr och h. d. Simon g. Jöns           1 1   1   1 4 döf
    Sochneskomakaren Carl och h. d. Bengt           1 1   1     3  
    Sochneskomakaren Jon och h. d. Johan           1 1   1     3  
    Klåckaren Magnus och h.           1     1     2  
    Organisten Swen ogift                 1     1  
    På Bräntorps ägor Swen och h.           1         1 2 g. och fattige
      119 4 4 6 110 163 64 74 8 42 16 491  
                               
    *) ej "modren" i länsstyrelsens exemplar                          

Sidan uppdaterad 2018-09-10

© Stefan Karlsson 2000-2024