Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Mantalslängd Hycklinge socken 1740

Kinda härad, Östergötlands län. Upprättad 5 november 1739.

Rubriker: 4) Röketalet; 5) Stånds Personer; 6) Stånds Personers Drängar; 7) Stånds Personers Pigor; 8) Åboer och Bönder; 9) Hustruer; 10) Allmogens Söner Mågar och Drängar; 11) Allmogens Döttrar Pigor och Sonehustrur; 12) Arrendat. Hofslagare Miöhlnare Klåckare GierningsMän Trumslagare och Prophosser med deras wederlikar; 13) Torpare; 14) Inhyses och Backstugu Folk

Hemmantahl Byarnes nampn Personernes Namn 4  5  6  7 8 10 11 12 13 14 Summa Annotationer
1 Tiuserum Johan och h. s. Johan d. Kierstin 1       1 1 1 1       4  
          Inh. g. p. Lisken               1       1  
    Jon och h. s. Pehr Bengt ogift p. Ingeborg 2       2 1 1 1       5  
    Inhys. mod. h. Karin, Soldat Swens h.           2           2 g.
          Inh. änk. h. Anna                     1 1  
1   Johan Swens. och h. d. Oluf s. Måns p. Maija 1       1 1 2 1       5  
    Jon och h. d. Anders, Pehr och h. p. Karin 2       2 2   1     1 6 ofärdig
          I Backest. p. Maria                     1 1 man g. soldat
1 Tallsebo Wolter och h. d. Johan 1       1 1 1         3  
    Lars och h. Inh. änk. h. Kierstin 1       1 1         1 3 har 3:ne små barn
    Bengt och h. Niels och h. p. Maija 2       2 2   1       5  
    Jon och h. p. Karin 1       1 1   1       3  
    Inh. h. Ingeborg                     1 1 man g. och ofärdig
    D:o hoos sine g:a föräldrar g. s. Johan d. Kierstin             1       1 2 siukl.
1 Wårdslunda Niels och h. Oluf och h. Pehr och h. 3       3 3           6  
          Soldat Carls h.           1           1  
1   Pehr Måns. d. Karin Johan och h. 2       2 1   1       4 h. 71 åhr
    Anders och h. Måns och h. d. Johan, Sold. Jons h. 2       2 3 1         6  
1 Hult Håkan och h. s. g. Gustaf, Swen P. och h. p. Anna 2       2 2 1 1       6 abs.
          Soldat Jöns h.           1           1  
    Swen Jons. och h. 1       1 1           2  
1/2 Börcke Swen och h. g. Anders, Oluf och h. Anders änk. d. Kierst. 3       3 2 1 1       7  
1 Härna fiärdingzman Carl och h. g. Jonas 1       1 1         1 3 Klen
    Niels och h. p. Lisken 1       1 1   1       3  
    Johan och h. p. Margreta 1       1 1   1       3  
    Jon och h. Påhl ogift p. Kierstin 2       2 1   1       4  
          Soldat Bengtz h.           1           1  
    äg. Härnshult Hindrick ogift p. Karin               1   1   2  
    D:o Stallebo Pehr och h., D:o Mattis och h.           2       2   4  
7/8   Jon och h. d. Niels p. Karin 1       1 1 1 1       4  
    Swen och h. p. Anna 1       1 1   1       3  
    Johan och h. d. Erik, äg. Jonstorp h. Margreta 1       1 1 1     1   4 man g. soldat
1 *) Ämbricke Swen och h. s. Johan d. Anna p. Karin 1       1 1 1 2       5  
    Johan och h. s. Niels p. Ingeborg 1       1 1 1 1       4  
1 Kihla Måns och h. d. Pehr och Niels d. Kierstin **) 1       1 1 2 1       5  
    Niels och h. d. Pehr 1       1 1 1         3  
    äg. Sune ogift, D:o Jöns och h.           1       2   3  
1/2   Pehr och h. d. Niels, Swen och h. g. Sven 2       2 2 2         6  
7/8 Österby Johan och h. d. Johan, Swen och h. d. Swen 2       2 2 2         6  
1   Anders och h. d Swen, Jon och h. d. Bengt 2       2 2 2         6  
          Soldat Anders h.           1           1  
    Inh. Gvardes Karlen Gabriels h.           1           1 fatig
    g. åboen Bengt och h.           1         1 2 dito
    Inh. i gården änk. h. Kierstin                     1 1  
1/2 Räfshult Pehr och h. d. Johan, Jon och h. 2       2 2 1         5  
    Niels och h. Soldat Anders h. 1       1 2           3  
1/2 Råshult Johan och h. 1       1 1           2  
1/2 Broo Tommas och h. p. Kierstin 1       1 1   1       3  
1/2   Pehr och h. 1       1 1           2  
1/2 Hycklinge Johan och h. p. Lisken Daniel och h. 2       2 2   1       5  
1 1/2   Hans och h. d. Swen, p. Elin fl. Elin 1       1 1 1 2       5  
    Pehr och h. d. Pehr p. Maija och Ingrid f.d. Maija 1       1 1 1 3       6 abs.
          Rytt. Johans h.           1           1  
1/4 Juhlebo Måns och h. p. Margreta 1       1 1   1       3  
          Inh. Qwinf. Maija                     1 1  
1/4 Åhlhult Niels och h. d. Swen 1       1 1 1         3  
          I Backest. Jon och h.           1         1 2 ofärdig
1/4 Fierdingsbo Bengt och h. g. Swen p. Maija 1       1 1   1     1 4 Klen
          I Backest. h. Margreta                     1 1 man ofärdig
1/4 Pekhult Håkan och h. s. Swen, Jöns och h. 2       2 2 1         5  
    äg. Hans d. fl. Ingrid                   1 1 2 h. fånig fl. klen
    D:o Pehr och h. D:o Tämpelsmåhlen p. Ingrid           1       2   3  
          I Backest. Carl och h.           1         1 2  
1 Mörby Staffan och h. s. Niels d. Kierstin 1       1 1 1 1       4  
    Håkan och h. s. Esbiörn, Samuel och h. 2       2 2 1         5  
    Soldat Corp. Niels d. Catarina               1       1 h. mycket siukl.
5/8   Swen och h. Jonas och h. 2       2 2           4  
1   Jon och h. p. Lisken, Jonas och h. 2       2 2   1       5  
    Bengt och h. s. Oluf p. Marg. Sold. Niels h. 1       1 2 1 1       5  
1 Gröninge Säterije Arrendat. Claes och h. s. Jon d. Elin                       0  
    och Anna, D:o Jon och h. s. Pehr d. Kierstin           2 2 3 2     9  
    gifwer i arrende 46 2/3 d:r s.                       0  
  frälse utjorden Johan och h. D:o Oluf och h. 2         2       2   4  
    äg. Lars och h. p. Maija           1   1   1   3  
    D:o Ohlstorp Esbiörn och h. Inh. h. Maria           1       1 1 3 fattig
    D:o Fornebo Pehr och h.Inh. g. p. Kierstin           1   1   1   3 sk. sin g. föräldrar
    D:o Ronnefall Jon ogift Inh. Mod. h. Kierstin           1       1   2 g. man odugl.
    D:o Fallet Swen ogift p. Anna               1   1   2  
1   Anders och h. d. Niels p. Lisken 1       1 1 1 1       4  
    Bengt och h. d. Jon p. Lisken Soldat Pehrs h. 1       1 2 1 1       5  
    äg. Ämtebo Niels och h. I Back. h. Lisken           1       1 1 3 man ofärdig
    Inh. hoos Claes änk. h. Kierstin                     1 1  
1 Sillstad änk. h. Lisken, s. Jon och Måns p. Margreta 1       1   2 1       4  
    Swen P. och h. 1       1 1           2  
1   Carl och h. Jöns och h. 2       2 2           4  
1/2   Swen Jons. och h. 1       1 1           2  
3/4 Ekhult Måns och h. s. Niels och Anders 1       1 1 2         4  
    Otto och h. s. Pehr p. Karin, Sold. Gabriels h. 1       1 2 1 1       5  
    äg. Linnefall Samuel och h.           1       1   2  
  Crono utjorden Dånhult Sven och h. p. Maija 1         1   1   1   3  
1/2 Sätra Lars och h. Inh. g. åboen Håkan 1       1 1         1 3 h. utg.
1/4   h:r Leutnant Bergencronas f. d. Pehr                       0  
    och Stefan, p. Maija, Greta och Lisken 1                     0 dag.t:re(?)
1/2 Merhult Swen och h. p. Kierstin, Måns och h. d. Sam. 2       2 2 1 1       6  
    äg. h. Maria d. Anna               1   1   2 man ofärdig
1/2 Wallingedahl Pehr och h. Johan ogift d. Jöns p. Ingrid 2       2 1 1 1       5  
          Soldat Sunes h.           1           1  
1/2   Bengt och h. d. Anders g. s. Johan d. Kierstin 1       1 1 2 1       5 abs.
          I Backst. g. p. Ingrid               1       1  
1/4 Idingzbo Swen och h. s. Pehr 1       1 1 1         3  
1/4 Fagerhult Erik och h. Niels och h. 2       2 2           4  
                               
    Sochne Skräddaren Swen ogift d. Jon             1   1     2  
    Sochne Skomak. Anders och h. d. Niels           1 1   1     3  
    Klåckaren Giöran                 1     1 h. 80 åhr
      87 0 0 0 83 110 46 49 5 20 19 332  
                               
    *) 5/8 (ej 1) i länsstyrelsens exemplar                          
    **) d. Lisken (ej d. Kierstin) i länsstyrelsens exemplar                          

Sidan uppdaterad 2018-09-10

© Stefan Karlsson 2000-2024