Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Mantalslängd Kristdala socken 1740

Tunaläns härad, Kalmar län. Upprättad 22 oktober 1739.

Hemman Nr Rökar     Mantal Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh m Inh h Summa Annotation
Aplekulla   1 Anders Larsson  1/4 1/2 1 1       1     3  
    1 Swen Olofsson  1/4   1         1     2  
Bankhult   1 Lars Swensson  1/4 1 1 1             2  
      Son Nils 16 år         1           1  
    1 Anders Olofsson  1/4   1 1             2  
    1 Måns Jonsson  1/4   1 1             2  
    1 Håkan Börgesson  1/4   1 1             2  
      Erik Bång        1             1 ord. båtzm.
      Anders Strömbeck      1               1 Skougwacht.
Fagerhult   1 Nils Johansson      1 1             2 C:o torp
Biälebo 1 1 Bertil Pärsson  1/4 1 1 1             2  
      dr. Nils 20 år             1       1  
    1 Nils Hansson  1/4   1 1       1     3  
      dr. Jon 30 år             1       1  
    1 Nils Carlsson  1/4   1 1             2  
    1 Samuel Classon  1/4   1 1             2  
Soldatetorpet     Anders Ängel        1             1 Soldat
Ibidem 2 1 Pär Larsson  1/4 1 1     1         2  
      Son Jon 22 år         1           1  
    1 Lars Jonsson  1/4   1 1             2  
    1 Samuel Swensson  1/4   1         1     2  
    1 Håkan Swensson  1/4   1 1             2  
      dr. Swen 21 år             1       1  
      Bengt Linbom        1             1 Soldat
St:a Bråbo   1 Johan Pärsson  1/4 1 1               1  
    1 Nils Swensson  1/4   1 1             2  
      dr. Olof 21 år             1       1  
    1 Lars Andersson  1/4   1 1             2  
      dr. Jöns 21 år             1       1  
    1 Samuel Månsson  1/8   1 1             2  
    1 Lars Botwedsson  1/8   1 1             2  
Brånäs 1 1 Bertil Gabrielsson  1/4 3/8 1 1             2  
      dr. Olof 17 år             1       1  
    1 Lars Carlsson brukar Ibid. N:o 2 1/8                   0  
Ibidem 2 1 Lars Carlsson    1/4 1 1             2  
Giäddenäs     Swen Swensson        1             1 Ryttare
Maludden   1 Carl Carlsson      1               1 C:o torp
L:a Bråbo   1 Gabriel Classon  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Swen Nilsson  1/4   1               1  
      dr. Anders 17 år             1       1  
      Israel Eriksson                      0 Ryttare
Bergebo   1 Nils Östman  1/8 1/4 1 1             2  
    1 Samuel Johansson  1/8   1 1             2  
Bråhult   1 Måns Swensson  1/4 1 1               1  
    1 Erik Larsson  1/4   1 1             2  
      dr. Sune 15 år             1       1  
    1 Carl Månsson  1/4   1               1  
      des Moder                    1 1  
    1 Anders Andersson  1/4   1 1             2  
Sabeltorpet     Johan Johansson                      0 Ryttare
Orrenäs     Brukas und:r g.                     0 C:o torp
Stråltorpet   1 Pär Jonsson      1               1
Bråhultz torpställe                           0
Boarum   1 Lars Andersson    1/2 1 1             2  
      dr. Herman 20 år             1       1  
Cahlerum   1 Nils Pärsson  1/8 1/2 1 1             2  
    1 Börge Pärsson  1/8   1 1             2  
    1 Nils Larsson  1/4   1 1             2  
Dabbekulla   1 Pär Olofsson  1/4 1/2 1 1             2  
      dr. Börge 27 år             1       1  
    1 Swen Pärsson  1/4   1 1             2  
      dr. Johan 31 år             1       1  
Efwernäs   1 Nils Carlsson  1/4 1/2 1 1             2  
      Son Nils 17 år         1           1  
    1 Swen Johansson  1/4   1 1             2  
      Måns Pärsson        1             1 Soldat
Sollijden     Olof Nilsson utfattig                     0  
Norrhult   1 Samuel Pärsson      1               1 C:o torp
Ekenäs   1 Håkan Olofsson    1/8 1         1     2  
Fallebo 1 1 Nils Andersson  1/3 1 1 1             2  
      dr. Olof 23 år             1       1  
    1 Pär Nilsson  1/3   1 1             2  
    1 Pär Samuelsson  1/6   1 1             2  
      Son Nils 17 år         1           1  
    1 Bertil Andersson  1/6   1 1             2  
      Johan Samuelsson                      0 Soldat
Ibidem 2 1 Håkan Samuelsson  1/4 1 1         1     2  
      dr. Måns 18 år             1       1  
    1 Nils Markusson  1/4   1 1             2  
      dr. Måns 16 år             1       1  
    1 Olof Nilsson  1/8   1 1             2  
    1 Samuel Nilsson  1/8   1 1             2  
    1 Anders Markusson  1/4   1 1             2  
      dr. Lars 15 år             1       1  
      Erik Gustafsson                      0 Ryttare
Hagen     Samuel Axelsson utfattig                     0 C:o torp
Skinnarwijk     brukas under g.                     0
Qwarntorpet     d:o                     0
Fallebotorp   1 Johan Carlsson    1/4 1 1             2  
      dr. Johan 24 år             1       1  
      Johan Pärsson                      0 Soldat
Gumsebo   1 Nils Swensson    1/8 1               1  
Gulhanetorp   1 Nils Liungqvist  1/4 1/2 1 1   1         3 Trumslag.
    1 Jonas Pilgren  1/4   1 1             2
Giölhult   1 Nils Mårtensson    1/8 1 1             2  
Hökhult   1 Lars Johansson  1/4 1 1         1     2  
      dr. Måns 18 år             1       1  
      Nils Swensson  1/4   1 1             2 Nämbdeman
      dr. Arfwed 18 år             1       1  
    1 Lars Samuelsson  1/4   1 1             2  
    1 Olof Botwedsson  1/4   1 1             2  
      Olof Olofsson        1             1 Ryttare
Öfraholm     Jon utfattig                     0 C:o torp
Storaudd     Brukas under g.                     0
Bäckefall   1 Nils Johansson      1               1
Sarfwekullen   1 Olof Johansson      1               1
Grytewijken   1 Gustaf Andersson      1               1
Diupedal     Pär Nilsson utfattig                     0
Christopherstorp   1 Olof Månsson      1               1
Löfudden   1 Pär Börgesson      1               1
Ekerhult   1 Måns Parsson(!)      1               1
Lindekullen     öde                     0
Hundekulla   1 Nils Nilsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Erik Olofsson  1/4   1 1             2  
    1 Måns Nilsson  1/4   1 1             2  
    1 Lars Nilsson  1/4   1 1             2  
      Pär Olofsson                      0 Soldat
Humbleryd   1 Anders Larsson brukar i Applekulla   1/8                 0  
Hägerum Säterij     W. H:r E. Weidenhielm    2                 0 Lieutnant
      dr. Olof 41 år                     0 Skyt
      d:o Pär 21 år                     0 Snickare
      d:o Jon 17 år                     0  
      d:o Nils 21 år                     0  
      d:o Johan 22 år                     0  
      Samuel Samuelsson                      0 Mölnare
      2 st:n Pigor                      0  
Gröndahlen     Lars Nilsson      1               1  
Håkanstorp     Daniel Nilsson      1               1  
Måhlen     brukas und:r g.                     0  
Ägiölsnäs     Olof Börgesson      1               1  
Jacobstorp   1 Nils Jonsson    1/8 1     1         2  
Kroxhult 1 1 Måns Månsson  1/4 1 1         1     2  
    1 Nils Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Lars Månsson  1/4   1 1             2  
      dr. Johan 24 år             1       1  
    1 Nils Olofsson  1/4   1 1             2  
      dr. Lars 16 år             1       1  
      Magnus Gyllenplit        1             1 Soldat
Ekelijd     öde                     0  
Ibidem 2 1 Olof Swensson  1/4 1 1         1     2  
      dr. Nils 30 år             1       1  
    1 Nils Olofsson  1/4   1               1  
      Son Carl 17 år         1           1  
    1 Pär Larsson  1/4   1         1     2  
      dr. Måns 20 år             1       1  
    1 Carl Samuelsson  1/4   1 1             2  
      Son Swen 15 år         1           1  
Kiällehult     Lars Pärsson        1             1 Ryttare
Strängnäs   1 Johan Pärsson      1               1 C:o torp
Kiällehult   1 Nils Månsson      1               1
Flohult     öde                     0
Fagerbeck     Nils utfattig                     0
Krössås   1 Nils Pärsson    1/4 1 1             2  
      dr. Nils 17 år             1       1  
      Måns Andersson      1 1             2 S. Skomak.
      dr. Gustaf 22 år             1       1  
Norragiärdet     brukas und:r g.                     0  
Kiälleryd     Lars Swensson    1/4 1 1       1     3 Nämbdem.
      Son Anders 19 år         1           1  
      dr. Anders 16 år             1       1  
Klåckaregården   1 Pär Swensson    1/4 1 1             2  
      Son Daniel 19 år         1           1  
Löndhult   1 Nils Jönsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Nils Olofsson  1/4   1         1     2  
    1 Jon Olofsson  1/4   1 1             2  
    1 Olof Börgesson  1/4   1 1             2  
      Son Mattis 18 år         1           1  
Libbekulla   1 Olof Olofsson  1/4 1/2 1 1             2  
      Son Johan 22 år         1           1  
    1 Nils Mattsson  1/4   1 1       1     3  
Långewijk   1 Pär Håkansson    1/4 1               1  
Laggaretorpet   1 Carl Månsson    1/4 1 1             2  
Malghult 1 1 Nils Nilsson  1/3 1 1 1             2  
      dr. Olof 16 år             1       1  
      Nils Mattsson  1/3   1 1             2 Nämbdeman
      dr. Nils 20 år             1       1  
    1 Pär Larsson  1/3   1 1             2  
      dr. Pär 15 år             1       1  
Humblenäs     Jonas Norman        1             1 Ryttare
Färgsiömåla     Clas utfattig                     0  
Ibidem 2 1 Pär Gustafsson  1/3 1 1 1             2  
      dr. Pär 18 år             1       1  
    1 Swen Isaksson  1/3   1 1             2  
      dr. Swen 15 år             1       1  
    1 Måns Swensson  1/3   1 1             2  
      Son Swen 19 år         1           1  
      Pär Dunder        1             1 Ryttare
Ibidem 3 1 Samuel Hermansson  1/3 1 1 1             2  
      dr. Lars 17 år             1       1  
    1 Olof Classon  1/3   1 1             2  
    1 Daniel Isaksson      1 1             2  
    1 Samuel Pärsson  1/3   1 1             2  
      dr. Anders 16 år             1       1  
Humblenäs     Olof utfattig                     0  
Ibidem 4 1 Lars Andersson  1/2 1 1 1       1     3  
    1 Anders Andersson  1/2   1         2     3  
Sangiärdet     Jon Jonsson        1             1 Ryttare
Mälingerum 1 1 Olof Isaksson  3/8 1 1         1     2  
      Anders Månsson  3/8   1     1         2 Nämbdeman
      Son Jon 20 år         1           1  
    1 Nils Zachrisson  1/4   1 1             2  
      dr. Pär 19 år             1       1  
Mälingzmåla     Olof Månsson        1             1 Ryttare
Hagen     Brukas under gården                     0  
Ibidem 2 1 Isak Zachrisson  1/4 1 1 1             2  
    1 Nils Nilsson  1/2   1 1             2  
      dr. Nils 22 år             1       1  
    1 Nils Larsson  1/4   1 1             2  
      dr. Pär 21 år             1       1  
      Måns Wijberg        1             1 Ryttare
Hagen     öde                     0  
Mölekulla   1 Johan Pärsson  1/4 3/4 1 1             2  
      Son Swen 20 år         1           1  
    1 Lars Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Olof Olofsson  1/4   1 1             2  
Hundlemåla     Anders utfattig                     0  
Qwarnegården   1 Erik Jonsson    1/2 1 1             2  
      dr. Nils 30 år             1       1  
Röstorp   1 Anders Johansson  1/3 1 1 1             2  
    1 Daniel Jonsson  1/3   1 1             2  
    1 Börge Olofsson  1/3   1 1             2  
      dr. Pär 18 år             1       1  
Stenkullen   1 Lydrick Svensson      1               1 C:o torp
      Håkan Dalberg        1             1 Ryttare
Giölelijd     öde                     0  
Risinge   1 h:r Jöns Meurling    1 1 1   1   4     7 Regementzpastor
      dr. Pär 21 år             1       1  
      d:o Hans 17 år             1       1  
      d:o Jonas 18 år             1       1  
Nytorp   1 Nils Carlsson      1               1 C:o torp
Biörkeryd   1 Nils Pärsson      1               1
Swarwaretorpet   1 Olof Larsson      1               1
Systertorp   1 Johan Johansson  1/4 1 1 1             2  
    1 Mattis Johansson      1 1             2  
    1 Joen Nilsson  1/4   1               1  
      dr. Swen 20 år             1       1  
    1 Olof Börgesson  1/4   1 1             2  
      dr. Nils 21 år             1       1  
    1 Börge Börgesson  1/4   1               1  
      Son Isak 15 år         1           1  
      Gabriel Samuelsson        1             1 Soldat
Sågaretorpet   1 Samuel Isaksson      1               1 C:o torp
Sanden   1 Nils Isaksson      1               1
Systerfall   1 Håkan Nilsson      1               1
Stighult     öde                     0
Åkebo   1 Samuel Nilsson      1               1
Krethem     Swen utfattig                     0
Dårtorpet   1 Anders Håkansson      1               1
Brohult     Olof utfattig                     0
Sågestugan     Erik Hansson d:o                     0
Skinshult 1 1 Pär Mattsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Pär Pärsson  1/4   1 1             2  
      Son Lars 17 år         1           1  
    1 Samuel Olofsson  1/4   1 1             2  
    1 Nils Olofsson  1/4   1 1             2  
      Erik Dalqwist       1             1 Soldat
Ibidem 2 1 Nils Pärsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Pär Nilsson  1/4   1 1             2  
Siöände   1 Nils Nilsson    1/4 1 1             2  
Siökrok   1 Nils Larsson  2/3 1 1 1             2  
    1 Anders Nilsson  1/3   1 1             2  
Orremåla     Lars Siöman        1             1 Ryttare
Saxtorp   1 Anders Larsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Swen Larsson  1/4   1 1       1     3  
Skomakaretorpet   1 Bertil Nilsson    1/8 1               1  
Stensiö Prästeg.     h:r Petrus Meurling    3/4 1 1       2     4 Pastor
      dr. Herman 21 år             1       1  
      d:o Erik 20 år             1       1  
      d:o Olof 19 år             1       1  
Tälja     Pär Månsson utfattig                     0  
Figeberg   1 Nils Hansson      1               1 C:o torp
Knipekullen   1 Daniel Nilsson      1               1
Höghult     öde                     0
Spånghult     Carl utfattig                     0
Träthult   1 Olof Eriksson  2/3 1 1 1             2  
      dr. Nils 17 år             1       1  
    1 Olof Nilsson  1/3   1 1             2  
    1 Swen Andersson      1 1             2  
Äspenäs   1 Nils Börgesson  1/6 1/2 1 1             2  
    1 Jon Nilsson  1/6   1 1             2  
    1 Börge Andersson  1/6   1 1             2  
Hällen     Swen Andersson      1               1 B:stuga
      Gudmund Pärsson        1             1 Soldat
Äspemåla     Olof Nilsson utfattig                     0  
Nybygget     Swen d:o                     0  
Östantorp   1 Johan Olofsson  1/4 1/2 1 1             2  
      Johan Mattsson                  1   1  
    1 Nils Larsson  1/4   1 1             2  
                               
      Anders Andersson      1               1 S. Skrädd:e
      dr. Lars 18 år             1       1  
    152       162 128 15 5 47 24 1 1 383  

Sidan uppdaterad 2018-09-10

© Stefan Karlsson 2000-2024