Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Mantalslängd Misterhults socken 1740

Tunaläns härad, Kalmar län. Upprättad 19 oktober 1739.

Hemman Nr Rökar     Mantal Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh m Inh h Summa Annotation
Arfwedmåhla   1 Lars Eriksson    1/2 1 1   1         3  
      Son Erik 18 år         1           1  
      d:o Nils 15 år         1           1  
Tralledahl   1 Jöns Andersson      1               1 C:o torp
Askaremåhla   1 Swen Ånelsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Måns Ånelsson  1/4   1 1             2  
Basteböhla   1 Lage Olofsson    1/4 1 1             2  
L:a Basthult   1 Olof Nilsson    1/2 1 1       1     3  
    1 Nils Jönsson  1/4   1 1             2  
    1 Nils Andersson  1/4   1 1   1         3  
Baggetorp     Nils Pärsson  1/4 1 1 1             2 Nämbdem.
      Son Påfwel 21 år         1           1  
    1 Olof Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Lars Pärsson  1/4   1 1             2  
      Son Nils 20 år         1           1  
    1 Johan Swensson  1/4   1 1             2  
      dr. Mattis 15 år             1       1  
      Herman Berggren        1             1 Ryttare
Sågestugan   1 Erik Pärsson      1 1             2 C:o torp
Gatestugan   1 Brita Larsdotter        1             1
Blomsterhult   1 Börge Johansson  1/3 1 1 1   1         3  
    1 Anders Pärsson  1/3   1 1   1   1     4  
    1 Nils Nilsson  1/3                   0 skrifw. i Aspelandz härad Mörlunda Sochn ock Sörbo
      dr. Pär 21 år             1       1  
      d:o Anders 17 år             1       1  
      Pigan Kiärstin                1     1  
Hällerum     Påfwel utfattig                     0  
Ryttaretorpet     Swen Blomsterberg                      0 Ryttare
Gatestugan   1 Johan Pärsson      1               1 C:o torp
Bostorp   1 W. Fr. Ulfsparre    1                 0 des afl. man Öfwerste
      dr. Petter 21 år                     0  
      d:o Jöns 23 år                     0  
      d:o Nils 20 år                     0  
      3 st:n Pigor                      0  
Lahorfwa     brukas und:r gården                     0 C:o torp
Nybygget     d:o                     0
Tomastorp   1 Pär Larsson      1               1
Kiälletorpet     Gabriel Boman        1             1 Ryttare
Boda   1 Börge Pärsson  1/4 1/2 1 1   1         3  
      Son Lars 21 år         1           1  
    1 Pär Nilsson  1/4   1         1     2  
Boetorp   1 Nils Jonsson      1               1 Fr. torp
Stockzhult   1 Lars Jonsson      1               1
Boda sågestuga   1 Elias Jönsson      1 1             2
Bussewijk med Klämmetztorp   1 Jöns Olofsson  3/8 3/4 1         1     2  
    1 Lars Pärsson  3/16   1 1             2  
      Son Pär 17 år         1           1  
    1 Nils Nilsson  3/16   1 1             2  
      Adam Fiskare        1             1 ord. båtzm.
Krokäng     Nils utfattig                     0  
St:a Basthult   1 Anders Larsson  1/8 1 1 1             2  
    1 Swen Nilsson  1/4   1 1             2  
    1 Börge Nilsson  3/8   1 1             2  
      dr. Pär 20 år             1       1  
    1 Jon Jonsson  1/4   1 1             2  
      Pär Älg        1             1 ord. båtzm.
Esketorpet     brukas und:r gården                     0  
Bållnäs   1 Olof Påfwelsson  1/3 1 1 1       1     3  
    1 Erik Olofsson  1/3   1 1             2  
    1 Nils Månsson  1/3   1 1             2  
Baggemåla och Klåckaregården     Afhyst und:r Misterhult Säterij   1                 0  
Diurwalsnäs   1 Johan Andersson    1/3 1         1     2  
Elmekiär 1 1 Lars Olofsson    1/4 1 1       1     3  
Ibidem 2 1 Pär Swensson    1/4 1 1             2  
Fliwijk   1 Nils Hemingsson  3/16 3/8 1 1       1     3  
    1 Nils Christophersson  3/16   1 1             2  
      dr. Jon 21 år             1       1  
Flathult   1 Nils Larsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Anders Börgesson  1/4   1 1             2  
      Anders Hunström        1             1 ord. båtzm.
Gatestugan     öde                     0  
L:a Fighult   1 Måns Danielsson  2/3 1 1 1             2  
      Son Daniel 16 år         1           1  
    1 Lars Eriksson  1/3   1 1             2  
Dalehorfwa     Olof utfattig                     0  
Kullen     öde                     0  
St:a Fighult   1 Clas Johansson  1/4 1 1               1  
      des Moder                    1 1  
      dr. Nils 18 år             1       1  
    1 Jöns Johansson  1/4   1 1             2  
    1 Pär Simonsson  1/4   1 1             2  
      dr. Jöns 21 år             1       1  
    1 Jöns Pärsson  1/4   1 1             2  
      Joen Hemingsson                      0 Fördubl.
Hellen     Anders utfattig                     0  
Figeholm   1 Jöns Andersson    1/2 1 1             2  
      dr. Anders 15 år             1       1  
Fagerslätt 1 1 Piero Pierosson    1/8                 0 Skrifw. i Westerwijk Söd:a qvart. N:o 2
      dr. Lars 21 år             1       1  
Ibidem 2   Afhyst und:r Wijrum   1/8                 0  
Fårebo Säterij 
Ibidem
1
2
  W. H:r Erich Ekenberg    2                 0 Capitain
      dr. Lars 17 år                     0  
      d:o Jon 19 år                     0  
      d:o Bengt Fiskare                     0  
      3 st:n Pigor                      0  
Fornabo     Afhyst und:r Säterijt   1/8                 0  
Figsiöstugan     Nils Halberg utfattig                     0 Rå ock rör
Fougelön     öde                     0
Hörningzhult     Olof Jacobsson      1               1
Qwarntorpet     Lars Pärsson      1               1
Kiällehorfwa     Jon Nilsson      1               1
Hagen     Clas utfattig                     0
Åsa     Pär Jönsson      1               1
Hörningzbäck     Jon Nilsson      1               1
Giötehult   1 Erik Olofsson  1/4 1/2 1 1       1     3  
    1 Jon Pärsson  1/4   1 1       1     3  
      Son Bengt 21 år         1           1  
      Måns Lefwandr        1             1 ord. båtzm.
Glostad 1 1 Anders Simonsson    1/4 1 1             2  
Ibidem 2 1 Swen Nilsson    1/4 1 1             2  
Grönö 1 1 Anders Hemmingsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Måns Andersson  1/4   1 1       1     3  
      Son Anders 16 år         1           1  
Ibidem 2 1 Johan Olofsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Pär Olofsson  1/4   1 1             2  
      Son Lars 21 år         1           1  
Ibidem 3 1 Johan Jönsson  1/4 1/2 1         1     2  
    1 Johan Nilsson  1/4   1 1       1     3  
Giötebo   1 Pär Nilsson  1/4 1 1         1     2  
    1 Måns Nilsson  1/4   1 1             2  
    1 Jöns Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Erik Joensson  1/4   1 1             2  
      Clas Siöman                      0 Fördubl.
St. Giässhult 
                      Säterij
L. Giässhult
    W. H:r Å. Hammarschöld    2                 0 Ryttmästare
      dr. Johan 28 år                     0  
      d:o Pär 22 år                     0  
      d:o Pär Olofsson 21 år                     0  
      d:o Nils 24 år                     0  
      d:o Carl 25 år                     0  
      2 st. Pigor                      0  
Smetztorpet     Anders Santesson      1               1 Rå ock rör
Södrahorfwa     Nils Swensson      1               1
Jacobstorp     Börge Jacobsson      1               1
Gerssebo     Afhyst und:r Misterhult   1/2                 0  
Giölgehult Prästeg.     H:r Mag. Borenius    7/8 1 1       3     5 P. et Preposit.
      dr. Pär 23 år             1       1  
      Gåssen Jonas 15 år             1       1  
Ugglekiär   1 Heming Simonsson      1               1 C:o torp
Smestugan   1 Nils Månsson      1               1
Grönhult     H.r Abrah. Hillman    1/4 1 1       1     3 Comminister
      dr. Oiof 23 år             1       1  
Hamnö   1 Enkian Margareta    1/4   1       1     2  
      dr. Daniel 26 år             1       1  
Hägnad   1 Nils Börgesson  1/6 1/2 1 1             2  
    1 Nils Eriksson  1/6   1         1     2  
    1 Josep Pärsson  1/6   1 1             2  
Högzkulla   1 Tore Johansson    3/8 1 1             2  
      dr. Jöns 19 år             1       1  
Hunö     Lars Adamsson  3/16 3/8 1 1             2 Nämbdem.
      Son Adam 17 år         1           1  
    1 Håkan Jonsson  3/16   1         1     2  
Höckhult 1 1 Lars Bengtsson    1/2 1 1             2  
Skrubbehorfwa     Bengt utfattig                     0  
Skräddaretorpet     Börge Knutsson d:o                     0  
Räfweklinten     Erik Hultman        1             1 Ryttare
Ibidem 2 1 Nils Larsson  1/2 1 1 1             2  
      dr. Sante 18 år             1       1  
    1 Lars Bengtsson  1/2   1 1             2  
Höckhultzwijk     Jon utfattig                     0  
Harenäs   1 Jon Nilsson    1/8 1         1     2  
Hälsingzö     Nils Jönsson  1/2 1 1 1       1     3 Nämbdeman
      dr. Pär 22 år             1       1  
    1 Swen Pärsson  1/2   1 1       1     3  
      Olof Hälsing        1             1 Ryttare
Hwirfhult   1 Clas Nilsson  1/2 1 1 1             2  
    1 Pär Jonsson  1/2   1 1             2  
      dr. Anders 16 år             1       1  
Sanmoen     Hemming Hermansson        1             1 Ryttare
Lillahorfwa   1 hustru Ingeborg        1             1 C:o torp
Hålwijken   1 Bengt Bengtsson    1/8 1 1             2  
Jämserum   1 Pär Månsson  1/2 1 1 1             2  
      dr. Börge 31 år             1       1  
    1 Erik Pärsson  1/2   1 1             2  
      dr. Olof 22 år             1       1  
      Hans Stenberg      1               1 Hållkarl
Fiältorpet     Nils utfattig                     0 C:o torp
Jonstorp   1 Pär Jonsson      1               1
Flohult     Måns utfattig                     0
Stolpetorpet   1 Enkian Stina        1             1
Imbramåhla   1 H:r Christopher Gahm    1   1       4     5 Lieutnant
      fiskaren Jon              1       1  
      dr. Pär              1       1  
      d:o Johan              1       1  
      d:o Samuel              1       1  
      d:o Samuel Eriksson              1       1  
      d:o Daniel              1       1  
Ählewijken     Jon Andersson utfattig                     0  
Bastudden     Jon d:o                     0  
Fouglewijken     Johan d:o                     0  
Wäderqwarnen     öde                     0  
Baggeboda     Anders Hagelgren        1       1     2 Ryttare
Klintemåla   1 Swen Santesson  1/8 1/4 1 1             2  
    1 Anders Israelsson  1/8   1 1             2  
Kroxtorp   1 Johan Swensson  1/4 1 1 1             2  
      dr. Mattis 16 år             1       1  
      Johan Pärsson  1/4   1 1             2 Nämbdeman
      dr. Gumme 21 år             1       1  
    1 Lars Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Swen Larsson  1/4   1 1             2  
      Son Carl 18 år         1           1  
Grälebro     Nils Pärsson        1             1 Ryttare
Ytteryd   1 Swen Nilsson      1               1  
Rosendahl     öde                     0  
Kiöksmåla 
Ibidem
1
2
1 Anders Bengtsson  1/2 1 1 1             2  
      dr. Nils 20 år             1       1  
    1 Pär Larsson  1/2   1         1     2  
      des Moder                    1 1  
Måltorpet     brukas und:r gården                     0 C:o torp
Blomstermåla     öde                     0
Kopparmåla   1 Olof Olofsson    1/8 1 1             2  
Kråkemåla   1 Jonas Johansson  1/3 1 1 1             2  
    1 Hans Johansson  1/3   1 1             2  
      Son Clas 22 år         1           1  
    1 Jon Eriksson  1/3   1 1             2  
      Swen Siöman        1             1 ord. båtz.
Kalsebo   1 Olof Eriksson  1/3 1 1 1             2  
      dr. Anders 22 år             1       1  
    1 Magnus Larsson  1/3   1 1       1     3  
    1 Nils Olofsson  1/3   1 1             2  
      dr. Jacob 15 år             1       1  
Ugglewijken     Nils Jöransson utfattig                     0  
St:a Laxemar   1 Nils Pärsson  5/16 5/8 1 1       1     3  
    1 Olof Pärsson  1/8   1 1             2  
    1 Hans Pärsson  3/16   1 1       1     3  
      Swen Hultman        1             1 ord. båtz.
Lerwijk     öde                     0  
Lekaremåla   1 Pär Olofsson    1/4 1 1             2  
Långö 1 1 Gabriel Nilsson    1/2 1 1       1     3  
      Son Anders 21 år         1           1  
      d:o Nils 17 år         1           1  
Pölsewijk     öde                     0  
Ibid. med Silleholmen 2 1 Olof Jönsson    1/2 1         2     3  
      dr. Anders 20 år             1       1  
      d:o Nils 20 år             1       1  
L:a Laxemar 1 1 Jacob Samuelsson  1/4 1/2 1 1       1     3  
      dr. Lars 15 år             1       1  
    1 Nils Knutsson  1/8   1 1             2  
    1 Anders Knutsson  1/8   1 1             2  
Ärnhult     Nils Eriksson        1             1 ord. båtz.
Ibidem 2 1 Olof Börgesson  1/8 1/2 1 1             2  
      Son Pär 15 år         1           1  
    1 Måns Jönsson  1/8   1         1     2  
    1 Daniel Månsson  1/4   1 1             2  
      dr. Sante 17 år             1       1  
Mederhult   1 Jöns Carlsson  1/4 1/2 1 1       1     3  
      dr. Magnus 22 år             1       1  
    1 Pär Eriksson  1/4   1 1             2  
Äskestugan     öde                     0  
Marsö   1 Nils Olofsson  1/4 1/2 1 1             2  
      dr. Lars 21 år             1       1  
    1 Jöns Olofsson  1/4   1 1       1     3  
      dr. Pär 31 år             1       1  
Manketorp   1 Nils Pärsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Nils Arfwedsson  1/4   1         1     2  
Brohult   1 Pär Johansson      1               1 Fr. torp
St:a Misterhult 
                         Säterij 
L:a Misterhult
    W. H:r Å. Hammarschöld    2                 0 Ryttmäst:e
      Johan Barfot                      0 Inspector
      des hustru        1             1  
      dr. Johan 21 år                     0  
      d:o Lars Nilsson 21 år                     0  
      d:o Johan Nilsson 22 år                     0  
      d:o Johan Månsson 21 år                     0  
      d:o Pär Månsson 25 år                     0  
      d:o Nils Månsson 20 år                     0  
      d:o Erik Eriksson 28 år                     0  
      3 st:n Pigor                      0  
Swenstorp     Johan Forssman      1 1             2 Rå ock rör
      dr. Erik 15 år             1       1
Lilla Gierssebo     Nils Johansson      1 1             2
Gissemåhla     Pär Swensson      1               1
Lilla Grönö     Erik Gabrielsson      1 1             2
Strömmingztorp     Jonas Pärsson      1               1
Skyttetorpet     Måns Nilsson      1               1
Ängestugan     Nils Jacobsson      1               1
Stubbetorp     Jöran Månsson      1               1
Espenäs     Gabriel Nilsson      1               1
Bergemåla     Anders Zachrisson      1               1
Samswijk     Pär Jacobsson      1               1
Höghultzhorfwa     Erik Jacobsson      1               1
Hagen     Swen      1               1
Agnemarstorp     Nils Nilsson      1               1
Kiällestugan     Enkian Elsa utfattig                     0
Årtewijk     Lars d:o                     0
Nääs   1 Anders Bengtsson  1/4 1 1 1       1     3  
      dr. Christopher 20 år             1       1  
    1 Anders Nilsson  1/4   1 1             2  
    1 Nils Nilsson  1/4   1         1     2  
      dr. Måns 16 år             1       1  
    1 Swen Nilsson  1/4   1 1       1     3  
Plåttorp   1 Pär Påfwelsson  3/4 1 1 1       1     3  
      dr. Olof 19 år             1       1  
      d:o Pär 17 år             1       1  
    1 Anders Pärsson  1/4   1 1       1     3  
      Nils Molin        1             1 Ryttare
Plittorp   1 Gabriel Fast    1 1 1       2     4 Länsman
      dr. Lars 21 år             1       1  
      d:o Nils 21 år             1       1  
Skarpetorpet   1 Nils Olofsson      1               1 C:o torp
Transtorp     Pär odug.                     0
Rastorp   1 Påfwel Johansson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Pär Ersson  1/4   1               1  
      des Moder                    1 1  
Gröndalen   1 Nils Eriksson      1               1 C:o torp
Ramnebo 
Ibidem
1
2
1 Pär Bengtsson  1/3 1 1 1   1         3  
      dr. Joen 21 år             1       1  
    1 Lars Bengtsson  1/3   1 1       1     3  
      Son Bengt 16 år         1           1  
    1 Måns Bengtsson  1/3   1 1       1     3  
      dr. Bengt 15 år             1       1  
      Swen Ramberg        1             1 Ryttare
Ramnebo med 
Målbäcken
3 1 Georg Hiertstedt  3/4 7/8 1 1       1     3  
      dr. Nils 22 år             1       1  
      d:o Joen 25 år             1       1  
    1 Anders Pärsson  1/8   1 1             2  
Högafors   1 Jon Pärsson      1               1 Fr. torp
Sollijden   1 Swen Nilsson      1               1
Skurö   1 Olof Swensson  1/8 1/4 1 1             2  
    1 Swen Swensson  1/8   1 1             2  
Ström   1 Måns Jonsson  1/8 1/4 1 1             2  
    1 Måns Månsson  1/8   1 1       1     3  
Sippetorp   1 Anders Simonsson    1/4 1 1             2  
Sulegång   1 Nils Nilsson  1/4 1 1 1       1     3  
      Son Nils 21 år         1           1  
    1 Johan Pärsson  1/4   1 1       1     3  
      dr. Pär 16 år             1       1  
      d:o Clas 16 år             1       1  
    1 Johan Eriksson  1/2   1 1       2     4  
      Son Påfwel 19 år         1           1  
      dr. Nils 21 år             1       1  
Åkrok     Anders Hielte        1             1 Ryttare
Miöshult   1 Nils Nilsson      1 1             2  
Sågestugan   1 Clas Pärsson      1 1   1         3  
Simpewarp   1 Jöns Mickelsson  1/8 1/4 1 1             2  
    1 Nils Mickelsson  1/8   1 1             2  
Snarås   1 Olof Mattsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Pär Carlsson  1/4   1 1             2  
    1 Lars Börgesson  1/4   1 1             2  
    1 Nils Börgesson  1/4   1 1             2  
Holmsiöhult   1 Clas Swensson      1               1 C:o torp
Holsten     Knut utfattig                     0
Ståckzhult   1 Olof Hansson      1               1
Fintorp     Johan Nyman        1             1 C:o torp, Ryttare
Strupö   1 Pär Jonsson  3/8 1 1 1             2  
      dr. Sante 17 år             1       1  
    1 Enkian Marija  1/4     1             1  
    1 Lars Jonsson  3/8   1 1             2  
      dr. Måns 28 år             1       1  
Släthult     Petter Svensson  1/2 3/4 1 1       1     3 Nämbdeman
      dr. Anders 17 år             1       1  
      d:o Lars 21 år             1       1  
    1 Pär Pärsson  1/4   1         1     2  
Näfwerkiär   1 Johan Håkansson      1               1 C:o torp
Snäckedahl   1 Nils Johansson    1/8 1 1       1     3  
Sandzböla   1 Pär Månsson  1/16 1/8 1 1             2  
    1 Nils Månsson  1/16   1 1             2  
Tre st:n Notewarp i Buss  ock Kiärsswijken                           0  
Späckemåla     Erik Eriksson    1/2 1 1             2 Nämbdeman
      dr. Swen 22 år             1       1  
      d:o Anders 19 år             1       1  
Ekenäs     Brukas under gården                     0  
Solstad 1 1 Jacob Månsson  1/2 1 1 1             2  
      Son Måns 17 år         1           1  
    1 Joen Bengtsson  1/2   1 1       1     3  
      dr. Heming 20 år             1       1  
Ibidem 2 1 Pär Bengtsson  1/2 1 1 1       1     3  
      dr. Pär 24 år             1       1  
    1 Swen Swensson      1 1       1     3  
      dr. Jon 26 år             1       1  
      Clas Siöman                      0 fördubl.
St:a Skaftewijk   1 Swen Börgesson  1/3 1 1 1             2  
    1 Nils Johansson  1/3   1 1       1     3  
    1 Lars Olofsson  1/3   1 1             2  
Skafwetö   1 Nils Andersson  1/4 1/2 1 1       1     3  
    1 Pär Jonsson  1/4   1 1             2  
Skiärsgård     Lars Nilsson utfattig                     0  
L:a Skaftewijk   1 Anders Andersson    1/8 1 1             2  
      dr. Pär 15 år             1       1  
Springaremåla   1 Pär Nilsson    1/8 1 1             2  
Tiustgiöhl 1 1 H:r Carl Berg    1/2 1 1       3     5  
      dr. Erik Johansson 17 år             1       1  
      d:o Bengt 20 år             1       1  
Siöboda     Johan Skierman        1             1 Ryttare
Lillängen   1 Måns Nilsson      1               1 C:o torp
Giölehorfwa   1 Anders Nilsson      1               1
Smetztorp     öde                     0
Ibidem 2 1 H:r Carl Berg brukar   1                 0  
Alestugan     Nils Nilsson har fallandesot                     0  
Torshult   1 Olof Carlsson    1/4 1 1   1         3  
      dr. Nils 25 år             1       1  
Krogen     Pigan Lisken                1     1  
Tiurshult   1 Clas Månsson    1/4 1               1  
      des moder                    1 1  
      dr. Jöns 16 år             1       1  
Tweta     Ladugård under Wirum Sät.                     0  
      Swen Månsson      1         1     2  
Uthammar 1 1 Johan Pärsson  1/8 1/2 1 1             2  
    1 Pär Andersson  1/8   1 1             2  
    1 Bengt Pärsson  1/8   1 1             2  
    1 Staffan Nilsson  1/8   1 1       1     3  
      Jacob Len        1             1 ord. båtz.
Ibidem 2 1 Olof Simonsson  1/4 1/2 1 1   1         3  
    1 Johan Andersson  1/4   1 1             2  
      Johan Östman                  1   1  
Wärnamo   1 Jöns Nilsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Lars Nilsson      1 1             2  
    1 Måns Olofsson  1/8   1 1             2  
    1 Jöns Olofsson  1/8   1 1             2  
      Nils Lifgren        1             1 ord. båtz.
Horfwan   1 Carl Jönsson      1               1 C:o torp
Ibidem   1 Nils Olofsson      1               1
Söd. Ufö   1 Christopher Jonsson  1/4 1/2 1 1       1     3  
    1 Jon Olofsson  1/4   1         1     2  
Wällehorfwa   1 Jon Olofsson    1/8 1 1             2  
Wijnö   1 Jon Israelsson  1/4 1 1 1       1     3  
      dr. Erik 18 år             1       1  
    1 Nils Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Pär Eriksson  1/4   1 1             2  
    1 Bengt Israelsson  1/4   1 1             2  
      dr. Lars 15 år             1       1  
Boskier     öde                     0  
Norra Ufö   1 Olof Olofsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Pär Andersson  1/4   1 1             2  
Norra gren     Nils Pärsson      1               1 Rijsbygge
Wirum Säterij 
Ibidem
1
2
  W. H:r Olof Stråhle    2                 0 afskiedat Capitein
      Skräddaren Carl Öfring                      0  
      2 st:n Pigor                      0  
      Bengt Östensson      1 1       1     3  
      dr. Erik 15 år             1       1  
Wikerum     Nils Månsson      1               1 Rå ock rör
Blixnäs     Jöns Bengtsson      1               1
Granstorp     Swen Månsson      1               1
Nötesund     Daniel Månsson      1               1
Pärstorpet     Pär Classon      1               1
Wirbo med Ekö Säterij     W. H:r L. Hammarschöld    1                 0 major
      Johan Lunberg                      0 Gårdzfougde
      dr. Hans Lovald                      0  
      d:o Erik Andersson                      0  
      d:o Måns Håkansson                      0  
      d:o Måns Jonsson                      0  
      fiskaren Jöns                      0  
      Huus Jungf. Nora Hamnel                      0  
      3 st:n Pigor                      0  
Lunden     Carl Månsson      1 1             2 Rå ock rör
Pixtorp     Olof Tunström      1 1             2
Råsbäcken     Simon Andersson      1               1
Grytemaren     Erik Andersson      1               1
Stenhidet     Jon      1               1
Skåne     Jacob Månsson      1               1
Kålehorfwa     Nils Pärsson      1               1
Grodam     Håkan Pärsson      1               1
Anderssebo     Anders utfattig                     0
Norrahorfwa     Pär utfattig                     0
Wireqwarn 
Ibidem 
Ibidem
1
2
3
  W. H:r L. Hammarschöld    1 1/2                 0 afskiedat major
      dr. Petter Biörk                      0  
      d:o Sune                      0  
      2 st:n Pigor                      0  
      Johan Mörk      1 1             2 Sadelmak:e
Wirboqwarn     Nanne Lönberg      1 1             2 Mölnare
Åby   1 Nils Andersson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Jon Jonsson  1/4   1 1             2  
Sillebäcken     Swen Jonsson      1               1 Rijsbygge
Åhrena     Afhyst und:r Wijrbo   1/2                 0  
Äfwerö   1 Pär Swensson  1/4 1/2 1 1             2  
      dr. Sante 17 år             1       1  
    1 Arfwed Nilsson  1/8   1 1             2  
      dr. Erik 31 år             1       1  
    1 Swen Knutsson  1/8   1 1             2  
Ählö   1 Pär Torsson  1/4 1/2 1     1         2  
    1 Jöran Nilsson  1/4   1 1   2         4  
      dr. Jöns 33 år             1       1  
Ölfwedahl 1 1 Johan Månsson  1/4 1/2 1 1             2  
      Son Nils 15 år         1           1  
    1 Anders Nilsson  1/4   1 1             2  
      dr. Pär 15 år             1       1  
Ibidem 2 1 Aron Ackerman    1/2 1 1       1     3  
      dr. Pär 19 år             1       1  
Ölfwedahls qwarn   1 Johan Hultman      1 1             2 Mölnare
Örö   1 Pär Olofsson  1/3 1 1         1     2  
    1 Anders Olofsson  1/3   1 1             2  
    1 Hans Olofsson  1/3   1 1             2  
      dr. Jöns Olofsson 19 år             1       1  
Öfrahammar   1 Nils Pärsson  3/16 3/8 1 1       1     3  
    1 Alexander Pärsson  3/16   1 1             2  
Stymelmåse     Måns Nilsson        1             1 Ryttare
Spångekiär   1 Nils Jönsson      1               1 C:o torp
Gatan     öde                     0
                               
      Jöns Eliesson      1               1 S. Skrädd.
      dr. Pär 16 år             1       1  
    218       259 211 21 12 75 78 1 4 661  

Sidan uppdaterad 2018-09-10

© Stefan Karlsson 2000-2022