Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Mantalslängd Pelarne socken 1740

Sevede härad, Kalmar län. Upprättad 3 november 1739.

Hemman Nr Rökar     Mantal Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh m Inh h Summa Annotation
Bastefall   1 Anders Nilsson  1/2 1 1 1             2  
    1 Olof Hansson  1/2   1 1             2  
      Pär Silfwerplit        1             1 Soldat
Elgefall   1 Pär Nilsson    1/4 1 1             2  
Eldztorp 1 1 Olof Eriksson  1/4 1 1 1       1     3  
    1 Jöns Nilsson  1/4   1 1             2  
    1 Jöns Samuelsson  1/2   1               1  
      des moder Brita                    1 1  
      dr. Pär 26 år             1       1  
      Jon Klyftig                      0 Soldat
Ibidem 2 1 h:r Daniel Strömbeck  1/4 1/2   1       1     2 Lieutnant
    1 Erik Johansson  1/4   1 1       1     3  
Zachristorp     Samuel utfattig                     0  
Ibidem 3 1 Clas Knutsson  2/3 1 1     1         2  
      Son Nils 20 år         1           1  
    1 Jon Mattsson  1/3   1 1             2  
Fasnefall med en utjord     Anders Nilsson  1/3 1 1 1             2 Nämbdeman
      Son Erik 37 år         1           1  
    1 Swen Månsson  1/3   1 1             2  
    1 Pär Månsson  1/3   1 1             2  
      Son Hans 15 år         1           1  
      Gise Lungren                      0 Soldat
Grumstorp   1 Nils Nilsson    1/4 1 1             2  
      dr. Pär 19 år             1       1  
Giökhult     Afhyst und:r Rostorp   1                 0  
Ibidem     Jon Eriksson      1               1 Rå ock rör
Hult med en utjord   1 Johan Hammarklang    3/4 1 1   1         3 Comp. Profoss
Hampehorfwa   1 Klämmet Pärsson  1/3 1 1 1             2  
    1 Carl Knapp  1/3   1 1             2  
      dr. Nils 17 år             1       1  
    1 Lars Norström  1/3   1 1   1         3 Munst.skrif:e
      dr. Samuel 20 år             1       1  
      Jonas Hurtig                      0 Soldat
Harstorp     Ladugård under Måssebo Säterij   1                 0  
      Hemming Eriksson      1 1             2 Half.bönd:r
      Swen Månsson      1 1             2
Kroxtorp 1 1 Samuel Jonsson  1/2 1 1 1             2  
    1 Swen Samuelsson  1/4   1     1         2  
    1 Nils Samuelsson  1/4   1 1             2  
Ibidem 2 1 Samuel Pärsson    1/2 1 1       1     3  
Kaselarp   1 Jon Månsson    1/2 1 1             2  
      dr. Anders 26 år             1       1  
Kulla 1 1 Lars Månsson    1/2 1 1             2  
Ibidem 2 1 Pär Jonsson    1/2 1 1             2  
      Jöns Enerot                      0 Soldat
Kuarp 1 1 Olof Bengtsson  1/4 1/2 1         1     2  
    1 Enkian Brita  1/4     1             1  
      Son Lars 28 år         1           1  
      Lars Rudman                      0 Soldat
Ibid. med en utjord 2 1 Pär Larsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Simon Gisesson  1/4   1 1             2  
Kongzkulla   1 Swen Nilsson    1/4 1 1             2  
Månsarp   1 Nils Nilsson    1/4 1               1  
      Son Måns 19 år         1           1  
Måssebo Säterij 
Ibidem
1
2
  h:r Erich Watsell    2           2     2 han skrif. i Wimmerby
      dr. Sune 32 år             1       1  
      d:o Anders 18 år             1       1  
      Enkian Kiärstin  1     1   1         2  
      dr. Hans 27 år             1       1  
      Pär Knutsson  1/2   1 1             2  
      Jacob Jönsson  1/2   1 1             2  
Herreängen     Måns Törnesson      1 1             2 Rå ock rör
Iskiällan     Lars Nilsson      1               1
Sandbäcken     Lars Eriksson      1               1
Simonstorp     Lars Sunesson      1               1
Musnäsqwarn     Gustaf Winge      1               1 Rå ock rör, mölnare
Norrlijda 1 1 Jon Pärsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Jon Larsson  1/4   1 1             2  
Ibidem 2 1 Anders Jonsson    1/2 1 1             2  
      dr. Pär 20 år             1       1  
Pelärnahult   1 Sune Gustafsson  1/2 1 1 1             2  
      dr. Anders 21 år             1       1  
    1 Swen Olofsson  1/2   1               1  
      des moder                    1 1  
      dr. Anders 17 år             1       1  
Pelärna 1   h:r Petter Kugelström    1/4 1 1             2 Comminister
      dr. Johan 17 år             1       1  
Ibid. med en utjord 2 1 Jacob Nilsson  1/2 1 1 1             2  
      dr. Daniel 20 år             1       1  
    1 Jon Nilsson  1/2   1 1             2  
      dr. Pär 17 år             1       1  
      Hemming Styf                      0 Soldat
Ibidem 3 1 Swen Mattsson  1/4 1 1               1  
    1 Pär Gisesson  1/4   1 1             2  
    1 Gunnar Bengtsson  1/4   1 1             2  
    1 Nanne Bengtsson  1/4   1 1             2  
      Nils Flink                      0 Soldat
Rostorp Säterij
Ibidem
1
2
  h:r Baron Carl Stiernstedt   1 1/2                 0 Major
      Petter Falander                     0 Fougde
      dr. Mosen 20 år                     0  
      d:o Knut 26 år                     0  
      d:o Lars 21 år                     0  
      d:o Abraham 17 år                     0  
      4 st:n Pigor                     0  
      Nils Hagelund Träg.mäst.                     0  
Harekullen     Gunnar Larsson      1 1             2 Rå ock rör
Swenstorp     Erik Sunesson     1 1             2
Espekullen     Nils Eriksson     1 1             2
Mörkullen     Swen Larsson     1 1             2
Ekekullen     Erik Sunesson     1 1             2
Rothult     Lars Månsson     1               1
Hester     Alexander      1               1
Horntorpet     Pär Jonsson      1               1
Hålet     Börge Jonsson      1               1
Stolparp 1 1 Nils Jacobsson  1/3 1 1 1             2  
    1 Pär Månsson  1/3   1 1             2  
    1 Olof Classon  1/3   1 1             2  
Ibidem 2 1 Swen Andersson  1/2 1 1 1   1         3  
    1 Pär Nilsson  1/4   1 1             2  
    1 Lars Olofsson  1/4   1 1             2  
Skorparp 1 1 Nils Nilsson    1/4 1 1             2  
Ibidem 2 1 Olof Friskop    1/4 1 1             2  
Säfwestorp 1 1 Petter Johansson  1/2 1 1 1             2  
      Son Gustaf 15 år         1           1  
    1 Lars Jonsson  1/2   1 1             2  
      dr. Christian 16 år             1       1  
      Nils Gyllenbagge                      0 Soldat
Ibidem 2 1 Sune Olofsson    5/8 1 1   1         3  
      Son Gudmund 18 år         1           1  
Sarfwekullen   1 Olof Nilsson    1/4 1 1             2  
Walklöf   1 Lars Gustafsson    1/4 1 1             2  
Åkemåla   1 Samuel Sunesson  1/4 1 1 1       1     3  
    1 Måns Jönsson  1/4   1 1       1     3  
    1 Lars Classon  1/2   1 1             2  
      dr. Nils 33 år             1       1  
Ågiöl   1 Lars Hansson    1/4 1         1     2  
      dr. Nils 18 år             1       1  
                               
      Johan Sunesson      1               1 S. Skräddare
      dr. Nils 16 år             1       1  
      Lars Nilsson      1               1 S. Skomak:e
    58       79 64 7 7 18 10 0 2 187  

Sidan uppdaterad 2018-09-10

© Stefan Karlsson 2000-2024