Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Mantalslängd Rumskulla skate 1740

Ydre härad, Östergötlands län. Upprättad 30 oktober 1739.

Rumskulla skate utgjorde den nordligaste delen av Rumskulla kyrksocken (som i övrigt hörde till Sevede härad i Kalmar län).

Rubriker: 4) Röketalet; 5) Stånds Personer; 6) Stånds Personers Drängar; 7) Stånds Personers Pigor; 8) Åboer och Bönder; 9) Hustruer; 10) Allmogens Söner Mågar och Drängar; 11) Allmogens Döttrar Pigor och Sonehustrur; 12) Arrendat. Hofslagare Miöhlnare Klåckare GierningsMän Trumslagare och Prophosser med deras wederlikar; 13) Torpare; 14) Inhyses och Backstugu Folk

Hemmantahl Byarnes Nampn Personernes Namn  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 Summa Annotationer
Gnöst Swen och h. s. Pehr, Jon och h. 2       2 2 1         5  
    Pehr och h. Samuel ogift d. Chat. mod h. Lisken 2       2 2   1       5  
          Soldat Corp. Ödbergz h.                       0 fånig
3/4 Hambra Samuel och h. p. Marg. och Ingeborg 1       1 1   2       4  
    Börije änk. d. Swen p. Kierstin 1       1   1 1       3  
    Jöns och h. 1       1 1           2  
1 Gibberyd Jon och h. d. Oluf, Gabriel och h. 2       2 2 1         5  
    Gudmund och h. Soldat Abrahams h. 1       1 1           2 sängliggande
1 Grönshult Jonas ogift mod. h. Kierstin 1       1 1           2  
    Oluf och h. Jeremias och h. 2       2 2           4  
    Jonas och h. 1       1 1           2  
1 Kulla Carl och h. Johan och h. Pehr och h. 3       3 3           6  
    Anders och h. Soldat Börijes h. 1       1 2           3  
1 Grönswed Lars och h. d. Daniel 1       1 1 1         3  
    Lars Niels. och h. Swen och h. 2       2 2           4  
          Soldat Samuels h.           1           1  
1   Clemmet och h. Alexander och h. 2       2 2           4  
    Pehr och h. Jon och h. s. Carl 2       2 2         1 5 ofärdig
1/4   Lars Swens. och h. 1       1 1           2  
1 Norrhult Jonas och h. d. Daniel 1       1 1 1         3  
    Swen och h. p. Maija 1       1 1   1       3  
    Lars och h. Samuel och h. soldat Anders h. 2       2 3           5  
1 Snararp Jon och h. Lars och h. Jonas och h. 3       3 3           6  
    Jon Jons. och h. 1       1 1           2  
3/4   Måns och h. Mårten s. Jacob 2       2 1 1         4 h. g. och sängliggande
1/2   Oluf och h. Samuel och h. 2       2 2           4  
1/4 Båckemåhla Pehr och h. Inh. änk. h. Margreta 1       1 1         1 3  
    Niels och h. 1       1 1           2  
1/4 Österhult Jonas och h. p. Maija 1       1 1   1       3  
    Trummes. Niels och h. d. Samuel 1         1 1   1     3  
1/4 Toremåhla Måns och h. d. Swen 1       1 1 1         3  
1 Måhlebo fru Leutnantsk. Buss d. Pehr p. Maija 1 1 1 1               3  
    halfwab. Pehr änk. d. Maija 1       1     1       2  
    äg. Ärland och h.           1       1   2 ringa(?) äger(?)
1 Skiösbo Samuel och h. Lars och h. d. Niels p. Ingeb. 2       2 2 1 1       6  
1   Måns och h. Giöran och h. 2       2 2           4  
    förafskied. Qwartermäst. Math. Kloo ogift p. Lisken 1 1   1               2  
          soldat Olufs h.           1           1  
1/2 Tutö Jon och h. Mosen och h. Soldat Staffans h. 2       2 3           5  
1 Häggarp Isack och h. d. Samuel 1       1 1 1         3  
    Markus och h. s. g. Fredrich 1       1 1         1 3 klen och siukl.
1 Skuru Samuel och h. Lars och h. Bengt och h. 3       3 3           6  
    Simon och h. Soldat Anders h. 1       1 1           2 g. och mycket siukl.
1 Wiggesbo Petter d. Sune p. Maija 1       1   1 1       3 h. adell(?) 
    halfwab. Niels och h. Erik och h. 2       2 2           4  
    Jacob och h. 1       1 1           2  
  Cronoutjorden Tyrsbo Lars s. Lars 1           1     1   2 h. siukl. 
      63 2 1 2 59 62 12 9 1 2 3 153  

Sidan uppdaterad 2018-09-10

© Stefan Karlsson 2000-2024