Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Mantalslängd Tuna socken 1682

Tunaläns härad, Kalmar län. Upprättad 16 mars 1682.

Avser Tuna jordebokssocken, dvs. den nordligaste delen av Tuna kyrksocken, Tuna skate, ingår ej.

    Militie Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh Fattig Summa
Pastor H:r Pehr Hiort   1 1   2 1 1     6
Comminister H. Larss Hiort   1               1
  Börge i Juckztorp   1 1             2
  Jon i s.g.   1 1       1     3
  Larss i s.g.               1 1 1
Fändrich Larss Hasselbohm i Hålfretorp 0   1     1       2
M. dödh Pehr Bengtzon i Bootztorp     1     2 1     4
uhrgammal Rytt Ingelder i Blixtorp     1 1 2         4
Ryttare Eliass i s.g. 0   1             1
  Nilss i Knastorp   1 1       1     3
  Pehr i s.g.   1 1             2
uhrgamal Rytt Erich i Pijpetorp     1       1     2
  Anderss i s.g.   1 1       1     3
  Trulss i Gröstorp   1 1       1     3
Trompeter Larss Brömss i s.g. 0   1     1       2
Corporal Swen i Wånghult 0   1             1
Förrijder Pehr Ersson i s.g. 0   1             1
Leuwtenant Clas Roback i Klemmstorp 0   1   1 2 1     5
  Carl i Wånga   1 1             2
Ryttare Olof i s.g. 0   1             1
  Swen i s.g.   1 1             2
Ryttare Olof i Ytternääs 0   1             1
  Påfwel i s.g.   1 1             2
  Olof i Ijsshult   1 1             2
  Erich i s.g.   1 1             2
  Anderss i Grönalijdh   1 1             2
  Lage i Lijdhult   1             1 1
  Larss i Breesshult   1 1             2
  Jacob i s.g.   1 1   1         3
  Jon i Smedzerum   1 1       1     3
  Swen i s.g.   1 1             2
  Nilss i Sleesshult   1 1       1     3
  Jon i Hemssebo   1 1   1         3
  Pehr i s.g.   1 1             2
  Larss Kuuss i Skelssebo   1 1   1         3
  Nilss i s.g.   1 1             2
  Bengt i Daanewijk   1 1 1           3
  Dito Dotteren Anna förtegat A:o 1681         1         1
  Knut i s.g.   1 1             2
h. dödh Pehr i Hökhult   1               1
  Olof i s.g.   1 1             2
  Månss i Cronebergh   1 1       1     3
  Pehr i Falla   1 1 1 1         4
Feldtwebel Matz i Österbo 0   1 1     1 1   4
Corporal Månss i Krokarp 0       1         1
  Emkian i s.g.     1 1           2
  Emkian Anna i s.g.     1 1           2
  Pehr i Sandhbeckzhult   1 1             2
  Larss i Gååssefall   1 1             2
  Anderss i Rööhäll   1             1 1
  Nilss i Gunnerssmåhle   1 1         1 2 3
  Månss i L. Daanewijk         1       2 1
Ryttare Pehr i s.g. M. 0   1             1
  Pehr i s.g.   1               1
  Olof i Åstadh   1 1             2
  Isak på Skålboonääs   1 1             2
  Pehr i Kruustorp   1 1             2
  Erich i Sandgrafwen   1 1             2
  Nilss i Skieetorpet                 2 0
  Börge i s.g.   1 1             2
  Swen i s.g.                 2 0
  Jon i s.g.   1 1             2
  Pehr Jonsson i Skeebo   1 1       1     3
  Nilss i Holmen   1 1             2
  Larss i Dansketorpet   1 1             2
Soldat Pehr i Stolpetorpet 0     1         1 1
  Anderss i Kålemoen   1               1
  Pehr i Qwilleholm   1   1     1   1 3
  Larss i Trullefall   1 1   1         3
  Knut i Måhlebröttle   1 1             2
  Thomass i Sonneholmen     1   1         2
  Jönss i Göranstorp   1 1             2
  Johan i Byarum   1               1
  Pehr i Strömssnäss   1 1             2
  Hendrich i Skomakaretorpet   1 1             2
  Moon Kerstin                 1 0
  Axell i Kiälletorp                 2 0
  Qwarnenääss brukar Öfwerste Leut. Stråhle                   0
  Giöhlehult ödhe                   0
  Larss i Måhlelijda   1             1 1
  Jöran i Pehrstorp   1             1 1
  Johan i s.g.     1           1 1
  Nilss i Degerhult   1             1 1
  Larss i Smedztorp   1 1             2
Ryttar Jönss i s.g. 0   1             1
  Olof i Skåånsswijken   1             1 1
  Pehr i Floohult   1 1             2
  Anna i Gubbetorp     1             1
  Pehr i Kultorp   1 1     1       3
  Larss i s.g.   1 1       1     3
  Larss Sockneskreddare           1       1
förswar und:r
Wedderum
Jacob skreddare           1       1
Larss Skomakare           1       1
      60 67 8 14 11 15 3 21 178

Sidan uppdaterad 2018-09-10

© Stefan Karlsson 2000-2022