Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Mantalslängd Tuna socken 1740

Tunaläns härad, Kalmar län. Upprättad 20 oktober 1739.

Avser Tuna jordebokssocken, dvs. den nordligaste delen av Tuna kyrksocken, Tuna skate, ingår ej

Hemman Nr Rökar     Mantal Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh m Inh h Summa Annotation
Botestorp   1 Carl Johansson  1/4 1/2 1 1             2  
      dr. Nils 23 år             1       1  
    1 Jonas Johansson  1/4   1 1             2  
Blixtorp   1 Jon Månsson  1/6 1/2 1         1     2  
    1 Arfwed Mikaelsson  1/6   1 1             2  
    1 Pär Jacobsson  1/6   1 1             2  
      Swen Malm        1             1 Soldat
Granshult   1 Nils Nilsson      1               1 C:o torp
Biörkhult   1 Nils Grymmer      1               1
Bretzhult med
ett stäk
  1 Nils Olofsson    1/2 1         1     2  
      Jon Elg                1     1 Soldat
Biörkefall     Afhyst und:r Syserum   1/4                 0  
Croneberg   1 Nils Jönsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Enkian Brita  1/4     1             1  
      dr. Jon 17 år             1       1  
Danewijk 1 1 Pär Nilsson  1/8 3/4 1 1             2  
    1 Johan Nilsson  1/4   1         1     2  
    1 Enkian Anna  3/8     1   1         2  
Ryttaretorpet     h:r Petter Schildt                      0 Ryttare
Gubbebro     Johan utfattig                     0 C:o torp
Ibidem 2 1 Nils Larsson  1/8 1/4 1 1             2  
    1 Lars Andersson  1/8   1 1             2  
Falla   1 Pär Månsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Heming Jonsson  1/4   1 1             2  
    1 Pär Pärsson  1/4   1 1       1     3  
    1 Erik Pärsson  1/4   1 1   1         3  
      Jöns Fager        1             1 Soldat
Ståckzhult   1 Swen Jöransson      1               1 Fr. torp
Flohult   1 Jon Jonsson    1/8 1 1             2  
Gröstorp   1 Jöns Isaksson    3/4 1 1       1     3  
Gåsefall   1 Pär Larsson  1/4 3/4 1 1             2  
    1 Swen Larsson  1/4   1 1             2  
    1 Lars Larsson  1/4   1 1             2  
      Markus Pärsson        1             1 Soldat
Gunnarsmåla   1 Pär Jacobsson  1/4 1/2 1 1             2  
    1 Börge Nilsson  1/4   1 1             2  
      Swen Gråberg        1             1 Soldat
Grönalijd   1 h:r Erland Hult    1/8           2     2 Fendrick
      dr. Gabriel 18 år             1       1  
      d:o Samuel 20 år             1       1  
Holfretorp   1 W. h:r C. S. Giegerfeldt 1/4 1/2                 0 Fendrick
      dr. Jacob 22 år                     0  
    1 Måns Ingesson  1/4   1 1             2  
Modahla   1 Hindrik Olofsson      1               1 C:o torp
Råås(!)   1 Johan Nilsson      1               1
Skrikebo   1 Erland Nilsson      1               1
Hemsebo   1 Olof Swensson  1/3 1 1         1     2  
    1 Pär Swensson  1/3   1 1             2  
    1 Måns Pärsson  1/3   1 1             2  
Höckhult   1 Anders Gudmundsson    1/2 1 1             2  
Höghult     öde                     0  
Krogen     öde                     0  
Hökefors Säterij     W. h:r L. Hellenstierna    1                 0  
      dr. Pär 22 år                     0  
      En Piga                      0  
Hökenäs     Pär Olofsson      1 1             2 Rå ock rör
Qwarnenäs     Nils Nilsson      1               1
Bredwijk     Olof Eriksson      1               1
Anderssebo     Lars Månsson      1               1
Långewijk     öde                     0
Aplekullen     Börge Lind      1               1
Juxtorp   1 Swen Nilsson  1/2 1 1 1             2  
    1 Lars Olofsson  1/4   1 1             2  
    1 Jöns Pärsson  1/4   1 1             2  
                          0 Soldat
Soldatetorpet     Pär Swensson      1 1             2  
Månstorp   1 Daniel Engelbrächtsson      1               1 Fr. torp
Gröndahlen   1 Olof Olofsson      1               1
Giölarp     Jon utfattig                     0
Ishult     Pär Pärsson  1/2 1 1 1             2 Nämbdeman
      Son Bengt 16 år         1           1  
    1 Måns Andersson  1/2   1 1   1         3  
Lidhult   1 Pär Swensson      1               1 Fr. torp
Ibidem   1 Carl Johansson      1               1
      Nils Olofsson                  1   1  
Diupedahl     Pär Månsson      1               1 Fr. B.stuga
Krokarp     Lars Månsson  3/8 3/4 1 1       1     3 Nämbdeman
      dr. Nils 18 år             1       1  
    1 Börge Månsson  3/16   1 1             2  
    1 g. Lars Månsson  3/16   1 1       1     3  
      Son Nils 17 år         1           1  
Klämnetztorp   1 Pär Arfwedsson    3/4 1         2     3  
      dr. Pär 16 år             1       1  
      d:o Johan 17 år             1       1  
      Jacob Hansson        1             1 Ryttare
Ufwebo   1 Petter Ram      1               1 C:o torp
Knastorp   1 Jacob Larsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Måns Eriksson  1/4   1 1   1         3  
    1 Hans Jacobsson  1/4   1 1             2  
    1 Nils Isaksson  1/4   1 1             2  
Kultorp Säterij     W. Fru C. B. Schildt  1/2 1                 0 des afl. man Lieutnant
      dr. Johan 18 år                     0  
      d:o Erik 22 år                     0  
      W. h:r Major Schildt  1/2                   0  
      dr. Jon 29 år                     0  
Strömsnäs     Gabriel Olofsson utfattig                     0 Rå ock rör
Qwarnen     Johan Johansson      1               1 Rå ock rör, Mölnare
Målebrötla   1 Nils Börgesson    1/4 1 1             2  
Pipetorp   1 Pär Nilsson  1/4 1 1 1       1     3  
    1 Enkian Elisabet  1/4     1   1         2  
    1 Erik Månsson  1/4   1 1       1     3  
    1 Johan Eriksson  1/4   1         1     2  
      Nils Nilsson        1             1 Ryttare
Qwilleholm   1 W. h:r Major Schildt    1/4                 0  
      dr. Johan 28 år                     0  
Smetztorp   1 Nils Mattsson    1/4 1 1             2  
Smetserum   1 Nils Börgesson  1/3 1 1 1   1         3  
    1 Jon Nilsson  1/3   1 1             2  
    1 Nils Nilsson  1/3   1 1             2  
      Pär Mattsson        1             1 Soldat
Slitzhult med
en qwarn
  1 Lars Andersson  1/2 1 1 1             2  
    1 Swen Olofsson  1/2   1 1             2  
      Son Olof 16 år         1           1  
      Swen Nilsson        1             1 Soldat
Skiälsebo   1 Nils Pärsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Måns Eriksson  1/4   1 1             2  
    1 Anders Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Samuel Johansson  1/4   1 1             2  
Ståckebäckzhult   1 Nils Hiort      1     1         2 Fr. torp
Nogården   1 Adam Isaksson      1 1       1     3
Sanbäckzhult     Johan utfattig                     0
Skålbonäs   1 Jöns Pärsson    1/8 1         1     2  
Stålpetorp   1 Måns Pärsson    1/8 1 1             2  
Syserum Säterij     W. h:r G. G. Schildt  1 2                 0 afskiedat Major
      dr. Jöran 26 år                     0  
      d:o Jon 30 år                     0  
      d:o Abraham 30 år                     0  
      d:o Adam 23 år                     0  
      d:o Nils 29 år                     0  
      d:o Petter 28 år                     0  
      Skomakaren Jonas                      0  
      3 st:n Pigor                      0  
      W. Fr. Elemea  1                   0 des afl. man Lieutnant
      3 st:n Pigor                      0  
Byerum     Nils Nilsson      1               1 Rå ock rör
Skånswijken     öde                     0
Dunsiönäs     Swen Ingesson      1               1
Såndeholm     Måns Ängelbrächtsson      1               1
Målelijda     Jöns Andersson      1               1
Mantebo     Erik Andersson      1               1
Sticksundznäs     Måns Nilsson      1               1
Stenbo     brukas under g.                     0
Jöranstorp     Lars Pärsson      1               1
Trullefall   1 Mårten Eriksson    1/4 1 1             2  
Thuna Säterij     W. Fr. Ulfsparre    2                 0 des afl. man öfwerste
      Erick Johansson fougde                     0  
      dr. Samuel 25 år                     0  
      d:o Erik 25 år                     0  
      d:o Pär 22 år                     0  
      Skomakaren Jacob                      0  
      3 st:n Pigor                      0  
Krustorpet     Måns Månsson      1 1             2 Rå ock rör
Skietorp     Jöns Olofsson      1 1             2
Ibidem     Måns Jönsson      1 1             2
Skiebo     Maria Elisabet        1       1     2
      dr. Pär 29 år             1       1
Mörtwijken     Bengt Eriksson      1               1
Dambäck     Nils Andersson      1               1
Holmen     Swen Jonsson      1               1
Qwarnen     Nils Börgesson      1 1             2 Rå ock rör, mölnare
Sangrafwan     Nils Börgesson      1               1 Rå ock rör
Grönstorp     Pär Olofsson      1               1
Kålmoen     Johan Olofsson      1               1
Demshult     Didrik Swensson utfattig                     0
Pärstorpet     Måns Hindriksson      1               1
Biörnshult     Joen Pärsson      1               1
Dansketorpet     Pär Månsson      1               1
Wånga   1 Anders Ingemarsson  1/4 1 1 1       1     3  
      Son Bengt 21 år         1           1  
    1 Ingemar Carlsson  1/4   1 1             2  
      dr. Nils 15 år             1       1  
    1 Nils Swensson  1/4   1         1     2  
    1 Anders Andersson  1/4   1         1     2  
      Olof Wångberg        1             1 Ryttare
Borås   1 Nils Andersson      1               1 C:o torp
Wånghult   1 Pär Johansson    1/2 1         1     2  
      dr. Nils 20 år             1       1  
Sandwijken   1 Elisabet Jönsdotter        1             1 C:o torp
Nybygget     öde                     0
Wäderum Säterij     W. h:r Com. Bruhn    1                 0 Sergeant
      dr. Dafwid 24 år                     0  
      d:o Olof 26 år                     0  
      En Piga                      0  
Sandzhult     Nils Eriksson      1               1 Rå ock rör
Sanbäcken     Mattis Pärsson      1     1         2
Skomakaretorpet     Nils Larsson      1               1
Degerhult     Johan Nilsson      1               1
Moen     Nils utfattig                     0
Giölgehult     Nils Olofsson      1               1
Kiälstorp     Isak Nilsson      1               1
Hagen     Nils Nilsson      1               1
Miösehult     Erik Andersson      1               1
Bondehorfwa     Anders utfattig                     0
Kiällehorfwa     Anders Larsson      1               1
Ytternäs   1 Magnus Olofsson  1/4 1/2 1 1   1         3  
    1 Jon Pärsson  1/4   1 1             2  
Åstad   1 Nils Pärsson    1/4 1         1     2  
Ösebo   1 Mattis Pärsson  1/4 3/4 1 1             2  
    1 Jacob Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Swen Arfwedsson  1/4   1 1             2  
                            0 Soldat
Ödestorp Prästeg.     h:r Daniel Drangel    1 1 1       2     4 Pastor
      dr. Olof 27 år             1       1  
      d:o Anders 24 år             1       1  
      d:o Anders 30 år             1       1  
Pärstorpet   1 Börge Erasmusson      1               1 C:o torp
Gallestugan   1 Nils Pärsson      1               1
Fallebo   1 Måns Andersson      1               1 C:o torp, Klåckare
                               
      Hans Andersson      1               1 S. Skomak.
    90       124 79 4 9 13 26 1 0 256  

Sidan uppdaterad 2018-09-10

© Stefan Karlsson 2000-2024