Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Mantalslängd Tuna skate 1740

Sevede härad, Kalmar län. Upprättad 20 oktober 1739.

Tuna skate utgjorde den nordligaste delen av Tuna kyrksocken (som i övrigt hörde till Tunaläns härad)

Hemman Nr Rökar     Mantal Man Hust Son Dtr Dr Piga Inh m Inh h Summa Annotation
Brötla   1 Nils Carlsson  1/4 1/2 1         1     2  
    1 Anders Carlsson  1/4   1 1             2  
Fiälster 1 1 Carl Ingemarsson  1/4 1 1 1             2  
    1 Lars Ingemarsson  1/4   1 1             2  
    1 Anders Pärsson  1/4   1 1             2  
    1 Lars Pärsson  1/4   1 1   1         3  
      son Abraham 16 år          1           1  
Ibidem 2 1 Daniel Pärsson    3/8 1 1             2  
Borstena     Anders Nilsson            1         1 Ryttare
Hellerum   1 Lars Olofsson  1/4 1 1 1   1         3  
      dr Nils 17 år              1       1  
    1 Nils Olofsson  1/4   1 1       1     3  
      dr Lars 15 år              1       1  
    1 Carl Eriksson  1/3   1 1       1     3  
      dr Olof 20 år              1       1  
    1 Olof Jonsson  1/6   1 1       1     3  
Horfwan   1 Anders Pärsson    1/8 1 1             2  
Kiälleberg   1 Pär Gabrielsson    1/4 1 1             2  
Malmgrafwa   1 W. h:r M. Hellenstierna    1                 0 Häradzhöfding
      dr Johan 22 år                      0  
      d:o Olof 28 år                      0  
      d:o Swen 21 år                      0  
      d:o Pär 30 år                      0  
      d:o Petter Larsson                      0  
      5 st:n Pigor                      0  
Hagedahl   1 Bengt Olofsson      1               1 Fr. torp
Lillerum   1 Erik Nilsson      1               1
Wästrahwen   1 Johan Larsson      1               1
Skielshult   1 Jacob Nilsson      1               1
Nääs Säterij     W. h:r L. Hammarschöld    1                 0 Major
      dr Pär 25 år                      0  
      d:o Måns 25 år                      0  
      d:o Knut 24 år                      0  
      En Piga                      0  
Wassehorfwa     Jacob Eriksson      1 1             2 Rå ock rör
Stubbetorp     Swen Swensson      1 1             2
Odenswalehult   1 Lars Pärsson  1/4 1/2 1 1       1     3  
    1 Lars Eriksson  1/8   1 1             2  
    1 Pär Eriksson  1/8   1 1             2  
Rötzlatorp   1 Anders Jonsson    1/4 1 1             2  
      son Pär 21 år          1           1  
Österhult   1 Nils Eriksson  1/3 1 1 1             2  
      dr Pär 16 år              1       1  
    1 Pär Pärsson  1/3   1               1  
      des Moder                    1 1  
      dr Lage 16 år              1       1  
    1 Anders Pärsson  1/3   1 1             2  
      dr Nils 20 år              1       1  
      Nils Larsson        1             1 Soldat
Orremåhla     brukas und:r gården                      0  
    25       26 21 2 3 6 5 0 1 64  

Sidan uppdaterad 2018-09-10

© Stefan Karlsson 2000-2024