Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Vigda i Horn och Hycklinge 1734-1747

Vigselböcker för Horn och Hycklinge saknas före 1851 på grund av prästgårdens brand detta år. För några år på 1700-talet kan uppgifterna delvis återskapas med hjälp av de förteckningar över lysningsavgifter som prästen skulle redovisa. Dock saknas uppgifter om brudarnas namn. Källa till nedanstående avskrift är länsstyrelsens verifikationsböcker.

Vigda i Horn 1734

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
  Jonas Danielsson Norjet
  Nils Nilsson Åby
  Swen Hindriksson Kufwehult
  Per Mathisson Lilla Flarka
  Per Carlsson Torssåckra
  Anders Persson Flotthem
  Johan Sunesson Åbyboda
  Jons Pärsson Flotthem
  Måns Jönsson Kijla

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:29, fol. 227

Vigda i Hycklinge 1734

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
  Anders Johansson Gröninge
  Nils Persson St. Hycklinge
  Esbiörn Johansson Olstorp
  Gabriel Månson Dalen
  Johan Bengtsson Talsebo

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:29, fol. 228

Vigda i Horn och Hycklinge 1735

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
Regementsprästen magister Johan Blomstedt  
  Bengt Swänsson Fälesbo
  Bengt Swänsson Forshult qwarn
  Johan Johansson Wässby
  Jonas Håkansson Gumbhem
  Måns Gudmundsson Drefshult
  Anders Olufsson Gumhem
  Samuel Månsson Boda
  Måns Swänsson Kårpebo(?)
  Pehr Nielsson Miöhla
  Lars Pehrsson Åbyboda
  Swen Pehrsson Erstorp
  Staffan   Mörby
  Erik Larsson Sättra
Skomakaren Carl Arfwidsson  

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:30, fol. 35-36

Vigda i Horn och Hycklinge 1736

Inga lysningsavgifter redovisade

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:31, mellan fol. 26 och 27

Vigda i Horn 1737

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
  Isac Gustafsson Wässby
  Olof Johansson Enebytorpet
  Jon Toresson Eneby
  Swen Pehrsson Miöla
  Jon Johansson Juby
  Lars   Stensätter

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:32, fol. 641

Vigda i Hycklinge 1737

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
  Swen(?) Nilsson Kijla
  Pehr Pehrsson Boda, Horn

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:32, fol. 642

Vigda i Horn 1738

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
  Swen Hindrichsson Flatka
  Pehr Olofsson Eneby
  Johan Pehrsson Flytthem
  Pehr Månsson Spongkullen
  Erich Simonsson Råmpemåla
  Jöns Jonsson Brunebo
  Swen Månsson Fogelsrum
  Johan Jacobsson Måla
  Gustaf Pehrsson Långebro
  Lars Pehrsson Juby
  Lars Swensson Juby
  Pehr Nilsson Flatka
  Måns Joensson Niölhult

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:33, fol. 653

Vigda i Hycklinge 1738

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
  Lars Andersson Wålslunda
Soldaten Joen Olofsson Wålslunda
  Nils Bengtsson Fagerhult
  Jöns Carlsson Talsebo
Soldaten Jöns Hultman  
  Nils Jonsson Herna
  Olof Månsson Börke
Soldaten Johan Håkansson  
  Wolter Persson Talsebo
  Pehr Johansson Embtebo

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:33, fol. 654

Vigda i Horn 1739

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
Torparen Johan Johansson Jonsbotorpet
Bonden Jonas Jönsson Rumma
Bonden Måns Persson Juby
Drängen Olof Danielsson Wässby
Bonden Nils Persson Lannäs
Torparen Jon Persson Blekumbla
Bonden Gudmund Hansson Finnede
Torparen Johan Andersson Löfudden
Bonden Måns Swensson Orremåla
Bonden Per Jönsson Niölhult

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:34, fol. 3142

Vigda i Hycklinge 1739

"Inga brudefolk detta år"

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:34, fol. 3164

Vigda i Horn 1740

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
  Anders Jacobsson Skinnarsbo
  Carl Johansson Lannäs
  Carl Pehrsson Juby
  Johan Swensson Kufhult
Torparen Swen Pehrsson Fallet
  Jöns Olofsson Åshårfwa
Soldaten Axel Nilsson Flatka

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:35, fol. 1361

Vigda i Hycklinge 1740

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
  Påfwel Carlsson Herna
  Johan Pehrsson Tiuserum
  Jonas Pehrsson Sillstad
Torparen Swen Nilsson Tempelsmåla
  Pehr Swensson Sätra
  Nils Månsson Ekhult
Soldaten Anders Sunesson Räfsala
  Swen   Merhult

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:35, fol. 1362

Vigda i Horn 1741

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
Bonden Pehr Nilsson Åbyboda
Torparen Anderss Johansson Wässby
Bonden Pehr Jönsson Ryssle, Eneby
Bonden Anders Swensson Långebro
Bonden Måns Andersson Falla

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:37, fol. 5774

Vigda i Hycklinge 1741

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
Bonden Johan Bengtsson Möckelhult, Odenswij
Bonden Pehr Jonsson Gröninge
Bonden Swen Månsson Wåhlslunda
Bonden Jon Pehrsson Prästnäs, Diursdala
Bonden Jon Carlsson Herna
Torparen Bengt Månsson Stufwerum

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:37, fol. 5775

Vigda i Horn 1742

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
Torparen Nils Nilsson Wässby
Bonden Hans Hansson Bränna
Bonden Pehr Gudmundsson Drefshult
Torparen Lars Gudmundsson Flarka
Bonden Sigfrid Jonsson Juby
Bonden Måns   Falla

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:39, fol. 6671

Vigda i Hycklinge 1742

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
  Jöns Månsson Ekhult
  Nils Larsson Talsebo
  Swen Swensson Österby
Sochneskräddaren Swen Persson  
  Sune Jonsson Boda
  Johan Samuelsson Ämbrike
  Johan Claesson Gröninge
  Jon Jonsson Biörkö
Torpare Bengt Månsson Stafwerum

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:39, fol. 6672

Vigda i Horn 1743

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
Bonden Samuell Andersson Rumma
Bonden Pehr Johansson Dråpetorp
Skräddaren och Torparen Lars Nilsson Oppeby el. Boda
Bonden Simon Andersson Bränna
Bonden Pehr Ottesson Torsåkra
Bonden Gustav Danielsson Måla
Torparen Gustav Mattisson Lönneberget
Bonden Nils Ericsson Hökhult
Bonden Nils Jonsson Långebro
Res. Soldat Anders Johansson Kufhult
Bonden Jöns Olofsson Åshorfwa
Torparen Bengt Jönsson Flytthem
Bonden Olof Olofsson Kimstad

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:41, fol. 7547

Vigda i Hycklinge 1743

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
Res. Soldat Östen Hultman  
Torparen Jon Persson Blekhumla
Bonden Nils Staffansson Hult
Bonden Swen Persson Wenneberke

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:41, fol. 7548

Vigda i Horn 1744

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
Soldaten Jon Svensson Torebo
Soldaten Jon Söderberg  
Soldaten Abram Stromdbom(?)  
Bonden Pehr Swensson Finnede
Bonden Swen Persson Wässby
Torparen Nils Nilsson Orremåla
Soldaten Påfwel Högberg  
Soldaten Lars Hornstrand  
Soldaten Gustaf Höijer  

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:42, fol. 761

Vigda i Hycklinge 1744

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
Soldaten Pehr Wall  
Soldaten Måns Lundgren  
Bonden Samuel   Merhult
Torparen Mattis Pehrsson Gröninge
Bonden Pehr Månsson Mörby

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:42, fol. 762

Vigda i Horn 1745

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
Bonden Jon Gustafsson Wässby
Bonden Jacob Jacobsson Måla
Skomakaren Sven Jonsson  
Fiskaren Jon Mattisson Åby
Torparen Simon Månsson Skiättesbo
Bonden Esbiörn Håkansson Mörby
Bonden Måns Bengtsson Bränna
Bonden Pehr Hansson Bränna
Bonden Simon Sunesson Miöhla
Soldaten Jan Brun  
Organisten, inhyses Sven Dahlgren  
Bonden Håkan Samuelsson Mörby

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:43, fol. 23

Vigda i Hycklinge 1745

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
Torparen Eric Lång  
Soldaten Anders Kling  
Reserve Soldaten Johan Nilsson  
Bonden Johan Månsson Fogelsrum
Bonden Måns Pehrsson Sillstad
Bonden Nils Bengtsson Mörby
Bonden Måns Johansson Tiuserum
Bonden Bengt Månsson Tiuserum
Bonden Olof Månsson Biörke

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:43, fol. 24

Vigda i Horn 1746

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
Bonde Gustaf Gustafsson Hornsberg
Torpare Anders Andersson Lahorfwa
ReserweSoldat Johan Carlsson  
Bonde Anders Andersson Tiuk
Bonde Måns Claesson Torsåkra
Bonde Jöns Jönsson Lönningehult
Bonde Anders Månsson Torsåkra
Torpare Jöns Sigfridsson Säcken
ReserweSoldat Gudmund Nilsson Elgstorpet
har intet at bruka Hemming Johansson Rumma

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:44, fol. 25

Vigda i Hycklinge 1746

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
Bonde Pehr Jonsson Tiuserum
Torpare Pehr Pehrsson Korpebo
Bonde Nils Persson Räfshult
Bonde Anders Swensson Österby
Bonde Lars Samuelsson Smittersta
Bonde Anders Tomesson Broo
ReserweSoldat Swen Nilsson Österby
Torpare Pehr Samuelsson Hernshult

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:44, fol. 26

Vigda i Horn 1747

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
Bonden Anders Andersson Löningehult
Bonden Johan Samuelsson Gumbhemb
Torparen Per Carlsson Erichstorp
Bonden Per Persson Brunebo
Torparen Per Storksson Engeryd
Soldaten Anders Fröberg  
Torparen Anders Jacobsson Sundet
Torparen Jöns Persson Åby
Bonden Måns Samuelsson Gumhem
Bonden Olof Johansson Boda
Bonden Per Swensson Brofall
Torparen Daniel Israelsson Norgiet
Bonden Jon Persson Miöhla

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:45, fol. 29

Vigda i Hycklinge 1747

Brudgum
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
Bonden Olof Andersson Hökhult
Bonden Jöns Erichsson Pekhult
Bonden Hemming Nilsson Ånestad
Bonden Swen Johansson Kijhla

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskontorets arkiv, vol. E I b:45, fol. 30

Sidan uppdaterad 2019-01-10

© Stefan Karlsson 2000-2024