Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Vigda i Södra Vi 1731-1733, 1736-1738

Detta är en avskrift av vigsellängden för Södra Vi församling åren 1731-1733 och 1736-1738. Källan är originalboken, Södra Vi C:2, förvarad i Landsarkivet i Vadstena. Det finns ställen som är mycket svårlästa, främst på grund av svag text men även på grund av att boken är skadad.

Originalstavning av orter och namn har behållits. Osäkra tolkningar har markerats med frågetecken (?) och mycket osäkra tolkningar med dubbla frågetecken (??).

Vigseldatum Brudgum Brud Sida
Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort Yrke/titel Förnamn Efternamn Ort
1731-05-07   Jöns Knutsson     Kierstin Pehrsdotter   10
1731-06-13   Giösta Mattisson     Maria Salmonsdotter   10
1731-09-12   Swen   Hästebäcken   Brita Samulsdotter   10
1731-09-29   Sven Svan     Elin Jonsdotter   10
1731-10-17   Jöns Jonsson     Maria Erikzdotter   10
1731-11-01   Lars Jonsson     Ingebor Samulsdott.   10
1731-11-07   Nils Pehrsson     Maria Pehrsdotter   10
1731-12-(26?)   Pehr Nilsson     Kierstin Swensdotter   10
1732-01-09   Oluf Andersson     Ingebor Börgesdotter   11
1732-04-10   Magnus Wistrandh     Annika Swensdotter   11
1732-04-16   Anders Mekel     Catharina Liviin   11
1732-05-14   Nils Eriksson Miöhult   Kierstin Nilsdotter   11
1732-10-08   Måns Jonsson Norre Flake   Elin Jönsdotter   11
1732-10-15   Hans Pehrsson     Ragnil Pehrsdotter   11
1732-10-15   Marcus Carlsson     Kierstin Pehrsdotter   11
1732-10-15   Pehr Carlsson Bosan   Annika Swensdotter   11
1732-10-22   Måns Andersson Ählö   Maria Johansdotter   11
1732-10-22   Nils Pehrsson Ählöö   Maria Swensdotter   11
1733-01-07   Swen Knutsson     Kierstin Nilsdotter   12
1733-02-25   Pehr Jonsson Perstorp   Elisabet Pehrsdotter   12
1733-09-09   Nils Swensson Slishult   Karin Swensdotter   12
1733-09-23   Pehr Pehrsson Åhlhult   Ingiärd Pehrsdotter Ahlhult 12
1733-09-31   Casper Larsson Horn sochn   Ragnil Pehrsdotter Häbbershult 12
1733-10-07   Pehr Pehrsson Åhlhult   Sara Pehrsdotter Toletorp 12
1733-10-07   Carl Andersson Tiurstorp   Anna Jönsdotter Siäfzhult 12
1733-10-14   Swen Larsson Siäfzhult Siärsta   Brita Jönsdotter Skräddarfall 12
1733-10-21   Swen Jonsson Bofall   Kierstin Andersdotter Prästeg. 12
1733-10-28   Måns Swensson Norra Fogelhem   Ingebor Erikzdotter Miöhult 12
1733-11-?? Soldaten Oluf Wibom     Karin Olufzdotter Brånhult 12
1733-11-??   Swen Larsson Åhl   Karin Larsdotter Kårde 12
1733-12-??   Jon Pehrsson Klackebo   Ingiärd Jonsdotter Kiäbbo 12
1736-07-(04?)   Johan(?) Eriksson Miöhult   Annika Pehrsdotter Perstorp 13
1736-07-??   Nils Bänchtsson(?) Lindefall Pigan Elin Swensdotter Ramsefall(?) 13
1736-02-??   Truls Trulsson(?) Flake änkian Karin(?) Nilsdotter   13
1736-07-12   Isak Jonsson Låxebo änkian Kierstin Nilsdotter(?) Qwarnstugan(?) 13
1736-08-22   Jakob   Hornebo änkian Elin Jonsdotter(?) Wij 13
1736-10-03   Pehr Nilsson Kållemåhla   Ingrid Jonsdotter Smesbäcken(?) 13
1736-10-24   Måns Hansson Bäckhult pigan Maria Mattisdotter   13
1736-10-31   Jöran Pehrsson Ensebo pigan Ingebor Swensdotter ? 13
1736-11-07   Nils Andersson Nymåhla(?) pigan Kierstin Gudmunsdotter   13
1736-12-(19?)   Nils(??) Hansson(?) Bofall(?) pigan Kierstin(?) ...(?)dotter S...(?) 13
1736-12-26   Swän(??) ? Norra(?) Fogelhem pigan ? Swensdotter(??) Ählö 13
1736-12-26   Måns(??) ? Kårtorp(?) ? ? ? Näfsta(?) 13
1737-01-06   Måns Eriksson Saxtorpet pigan Annike Erikzdotter   14
1737-07-17   Jöns Jonsson Wij pigan Maria Knutzdotter   14
1737-06-19   Israel Månsson Siäfzhult pigan Brita Salmonsdotter   14
1737-10-09   Ebbe Samulsson Åsen pigan Ingebor Nilsdotter   14
1737-10-16   Jöns Swensson Qwilla pigan Elisabet Persdotter   14
1737-10-16   Petter Jonsson Qwilla pigan Elin Jonsdotter   14
1737-10-23   Pehr Månsson Fogelhem pigan Kierstin Månssdotter   14
1737-10-28   Jon Jönsson Kiälleberg pigan Elisabet Jonsdotter   14
1737-10-??   Pehr Mattisson Miösiöhu.   Kierstin Swensdotter   14
1737-10-??   Jon Johansson Ählö   Maria Andersdotter   14
1737-??-?? furier(?) Lars Löngren     Anna Catharina Bergman   14
1737-12-26   Nils Gudmunsson(?) Örsåsa   Kierstin Nilsdotter   15
1737-12-26 Soldat Nils Ferdig Fogelhem   Maria Nilsdotter   15
1737-12-26   Jon Olufsson Hornebo   Anika Andersdotter   15
1737-11-30   Erik Nilsson Näfsta   Karin Johansdotter Ählö 15
1737-05-19   Swen Jonsson Lindefall   Maria Johansdotter Mostuga 15
1738-02-12 drängen Jöns Pehrsson Näfsta pigan Annika Nilsdotter ibidem 15
1738-04-15 drängen Bäncht Andersson Wij änkian Stina Wiberg ibidem 15
1738-04-16 änklingen Pehr Nilsson Smesbäcken pigan Kierstin Nilsdotter Julbäcken 15
1738-05-02 el. 22 drängen Oluf Pehrsson Qwill pigan Karin Olufzdotter Brånhult 15
1738-08-13   Jöns Pehrsson Wagelhem pigan Elisabet Nilsdotter Slishult 15
1738-08-19 drängen Lars Swensson   änkian Agneta Håhl Siärsta 15
1738-09-24 drängen Håkan Jonsson Snararp pigan Maria Persdotter Miösiöhult 16
1738-10-01 drängen Pehr Persson Örsåsa pigan Karin Staffansdotter Låxebo 16
1738-10-08 drängen Börge Jonsson Snararp pigan Maria Persdotter Ramsefal 16
1738-10-08 drängen Lars Jonsson Bomåhla pigan Ingrid Staffansdotter Siäfzhult 16
1738-10-15 drängen Pehr Jonsson Wagelhem pigan Elisabet Persdotter Calmarhult 16
1738-10-15 drängen Pehr Larsson Eneby(?) pigan Kierstin Månsdotter Brunstorpet 16
1738-10-22 drängen Lars Eriksson Måhlen pigan Brita Olufzdotter Brånhult 16
1738-10-26 gamble förlofwade
Soldaten
Cristian Jönsson   änkian Ingrid Olufzdotter Brånhult 16
1738-11-01 drängen Per Jönsson Wannebörke pigan Maria Larsdotter Kårde 16
1738-11-05 drängen Erik Jönsson Saxtorpet pigan Annika Pehrsdotter ibidem 16
1738-11-05   Nils Pehrsson Näfsta pigan Kierstin Trulsdotter ibidem 16
1738-11-26 drängen Oluf Jönsson Buskebo pigan Karin Pehrsdotter ibidem 16
1738-11-26 drangen Pehr Månsson Örsåsa pigan änkian Ingebor Elfzdotter(?)   16

Sidan uppdaterad 2018-09-10

© Stefan Karlsson 2000-2024