Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Bostorp, Tuna socken

Historik - tiden före 1800


Bostorp är känt åtminstone från medeltiden. I Smålands handlingar från 1543 nämns "Botolstorp" som ett kronohemman. Hemmanet var först på 1 mantal, men förmedlades 1680 till 1/2 mantal.

År 1677 fick häradsskrivaren Per Bengtsson Törning besittningsrätt på Bostorp. Vid den här tiden var Bostorp ett kronohemman och rätten att disponera gården erhölls av Karl XI. Per Bengtsson Törning avled redan efter knappa fem år, men det blev ändå genom honom - eller snarare genom hans hustru Kerstin Bengtsdotter - som gården övertogs av den släkt som kommit att inneha Bostorp i mer än tio generationer och gör så än idag.

Efter makens död gifte Kerstin om sig med Johan Johansson, som övertog bruket av gården. Han hade tidigare varit kock på Tuna och Syserum, då med tillnamnet Holm. Kerstin hade i sitt första gifte fyra döttrar varav två bosatte sig i grannbyn Danevik. Genom överenskommelse blev det i stället deras yngre halvbror Carl Johansson som fick överta Bostorp.

Skattevärdering 1729 Carl Johansson gifte sig 1721 med Brita Hansdotter från Krokarp. Han begärde att få friköpa Bostorp från kronan. I samband med det gjordes en värdering av gården - både hus, åker och äng synades i maj 1729. Efter många år gick skatteköpet till slut igenom den 13 juni 1752.

Makarnas dotter, Kerstin Carlsdotter, gifte sig redan vid 14 års ålder med Jonas Johansson från Krokstorp i Misterhults socken. Det blev han, tillsammans med svärfadern, som brukade Bostorp under mitten av 1700-talet. År 1753 fick de halva gården av hennes föräldrar, resten skulle de få efter deras död. Kerstin och Jonas hade två barn som överlevde barndomen - Kerstin Jonasdotter och Johan Jonasson. Kerstin Jonasdotter gifte sig 1761 med Lars Samuelsson från Krogstorp i Pelarne socken och bosatte sig i dennes hemby. De skulle några år senare komma tillbaka till Bostorp.

Johan Jonasson gifte sig 1770 med Lisa Olofsdotter från Dalsebo i Vena socken och övertog Bostorp på 1770-talet. I maj 1791 sålde han sin andel i hemmanet på öppen auktion. Gården ropades in av en Jonas Jonsson på Västrahult i Vena socken. Denne var inte besläktad med säljarna och bosatte sig inte heller på gården. Johan och Lisa flyttade med sin familj till Boda i Tuna socken där deras ättlingar kom att bo kvar till 1850-talet.

År 1786 flyttade Kerstin Jonasdotter och Lars Samuelsson tillbaka till Bostorp från Pelarne. Kerstin hade arvedel i byn och deras son Samuel Larsson d.ä. köpte 1792 tillbaka den del som tidigare hade sålts på auktion. Samuels syster Maria Larsdotter och hennes man Lars Samuelsson d.y. bodde fortfarande kvar i Krogstorp, Pelarne, då de 1798 inledde en tvist mot Samuel om äganderätten till Bostorp. Det hela slutade med att Samuel fick avstå en tredjedel av sitt ägande till Maria. Samtidigt överlät deras föräldrar sina andelar på de två barnen.

« Föregående Nästa »
Byns namn har skrivits på olika sätt genom tiderna.

Några exempel:
  • Botolstorp (1543)
  • Botstorp (1645)
  • Bostorp (1709)
  • Botestorp (1750)
  • Botvidstorp (1840)

Sidan uppdaterad 2018-09-09

© Stefan Karlsson 2000-2024