Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Bostorp, Tuna socken

Historik - tiden efter 1800


Vid sekelskiftet 1800 ägdes Bostorp av de två syskonen Samuel Larsson d.ä. (2/3) samt Maria Larsdotter och hennes man Lars Samuelsson d.y. (1/3).

Storskiftet 1801 År 1801 begärde ägarna att ett storskifte skulle genomföras. Syftet var att varje gård skulle få färre men större tegar. Skiftet förrättades av lantmätare Per Emanuel Embring och blev klart två år senare.

Samuel Larsson d.ä. gifte sig 1796 med Lisa Samuelsdotter från Åkebo i Målilla socken och fick sju barn. Två av dem stannade i Bostorp - Carl Samuelsson och Stina Lisa Samuelsdotter.

Carl Samuelsson var gift med Greta Lisa Jonsdotter från Junnarp, Vena socken, och hade tre barn. Några år efter Carls död 1865 sålde barnen hemmanet till Jonas Peter Andersson från Krustorpet, som f.ö. var barnbarn till Maria Larsdotter och Lars Samuelsson d.y. som nämnts ovan. Han lät sin bror Anton Andersson bruka gården innan sonen Anders Magnus Jonsson tog över. Efter faderns död köpte Anders Magnus hemmanet. På äldre dagar köpte han och hustrun Lovisa lägenheten Högalid 3 som låg på gårdens ägor och flyttade dit 1912. Gården såldes till systersonen Karl Botvid Karlsson och hans hustru Anna f. Larsson. Dessa lät 1926 uppföra en ny mangårdsbyggnad då det äldre huset, som kallats Gretstugan, var i dåligt skick och revs. Dottern Elva, f. Botvidsson, och hennes make Ernst Nilsson drev gården fram till 1980-talet. Denna fastighet heter i dag Bostorp 1:2.

Stina Lisa Samuelsdotter gifte sig 1832 med Nils Nilsson från Holfredstorp som då övertog hennes föräldragård. Under en period ägde de även en av de andra gårdarna i byn, se 1:4 nedan. Efter Nils död på 1880-talet övertog sonen Karl Petter Nilsson hemmanet och gifte sig med Kristina Jonsdotter från Krustorpet. Sommaren 1891 drabbades gården av vådeld då boningshus och ladugård m.m. brann ned. Efter Karl Petter Nilssons bortgång 1909 tog sonen Nils Karlsson och hans hustru Olga över. Ett av makarnas åtta barn, Evald Nilsson, köpte gården 1945 och den är fortfarande i familjens ägo. Denna gård låg länge på fastigheten Bostorp 1:3.

Bostorp 1898 Maria Larsdotter och Lars Samuelsson d.y. hade tio barn. Ett av dem, Samuel Larsson d.y., övertog gården. Han var ogift och efter hans död 1838 ägdes gården gemensamt av hans arvingar. Senare inköptes den av Nils Nilsson i granngården. På 1870-talet övertogs gården av Nils dotter Maria och hennes man Lars Peter Carlsson. Ny ägare blev deras son Karl Vilhelm Larsson och därefter dennes son Gösta Larsson. Denna gård låg länge på fastigheten Bostorp 1:4.

« Föregående Nästa »

Sidan uppdaterad 2019-05-07

© Stefan Karlsson 2000-2024