Sevetuna.se Sevetuna.se
Meny
Skip to main content
Stäng meny

Bostorp, Tuna socken

Övrig bebyggelse


Bolund

Torpskylt Bolund Bolund

Torp och backstuga. Stället bebott mellan 1801 och 1905. Från omkring 1805 fanns två stugor i Bolund. Under en period var den ena ett så kallat förpantningstorp. Låg 1,5 km SV om byn. Inga byggnader finns kvar på platsen. Den ena stugan flyttades under första delen av 1900-talet fram till byn och blev lillstuga på gården Bostorp 1:4.

Bostorp

(Bostorp 1:13)
Bostorp 1:13
Gamla huset
Bostorp 1:13
Nya huset

Villa byggd 1979-80, förstörd vid brand 2012. Nytt hus uppfört omkring 2013.

Ektorp

(Bostorp 1:12)

Se Väderums stationssamhälle.

Högalid 1

(Bostorp 1:8)

Se Väderums stationssamhälle.

Högalid 2

(Bostorp 1:9)

Se Väderums stationssamhälle.

Högalid 3

(Bostorp 1:10)

Se Väderums stationssamhälle.

Rosenberg

Backstuga. Enligt ett kontrakt daterat i mars 1863 upplät markägaren en jordplan i den så kallade ekängen till Jonas Persson och hans hustru Anna Katarina Isaksdotter att där uppföra sig ett boningshus. Bebott från mitten av 1860-talet till 1871. Kallades med öknamn Ramleberg. Huset är rivet.

 

« Föregående Nästa »

Sidan uppdaterad 2019-09-23

© Stefan Karlsson 2000-2024